24.4.2018 | Svátek má Jiří


KNIHA: Vztahy, sex, rodina

1.4.2014

Na konci loňského roku vyšla v nakladatelství Návrat domů kniha Dana Drápala Vztahy, sex a rodina. Ačkoliv by se mohlo z názvu zdát, že se jedná o knihu zaměřenou především na problematiku romantických vztahů, její záběr je mnohem širší a kniha otevírá obecnější otázku toho, co znamená být v dnešním světě mužem a ženou. Kniha se tak dotýká jak problematiky lásky, sexu a manželství či nesezdaných svazků, tak obecnějšího postavení mužů a žen ve společnosti, rovnoprávnosti mezi pohlavími, emancipačního hnutí, rozvodu, celibátu, homosexuálních partnerství či neúplných rodin. Autor v mnoha ohledech navazuje na svoji starší publikaci Emancipace žen v církvi, jeho nejnovější kniha však není jen teologickým pojednáním, ale snaží se k tématu přistoupit i z hlediska psychologického, sociologického, demografického či historického a své závěry staví na desítkách odborných studií z těchto disciplín.

Jak ukazuje, žijeme ve společnosti, která opustila řadu tradičních hodnot, o nichž se domnívala, že ji zbytečně svazují. Místo očekávané svobody však často získala spíše zklamání. Na knize je třeba ocenit, že i když Dan Drápal vnímá dnešní dobu jako jistým způsobem výjimečnou a přelomovou, podařilo se mu vyvarovat se příliš idealizujícímu pohledu na minulost. Dokládá, že nemanželské děti nebyly výjimkou ani v dobách minulých, řada nevěst se vdávala těhotná, mravy byly často uvolněné a vztahy mezi muži a ženami či rodiči a dětmi nebyly ani zdaleka ideální. Knihou se však i přesto vine jednotná linie argumentující, že v okamžiku, kdy se rozpadá nukleární rodina, rozpadá se i společnost jako taková, a to platí jak o dobách minulých, tak o současnosti.

Základním přínosem knihy Vztahy, sex a rodina je nepochybně snaha k tématu přistoupit komplexně. Její slabinou je naopak možná až přílišná snaha dokázat, že život v tradičním manželství je lepší než všechny ostatní alternativy. Ne vždy se tak v argumentaci zohledňuje to, že i když se lidé žijící v manželství těší mnoha výhodám, není jasná odpověď na otázku, co je příčinou a co následkem. Víme například, že se ženatí muži a vdané ženy se dožívají o mnoho let více než jejich svobodné a rozvedené protějšky, mnohem těžší je však odhadnout, kolik z toho souvisí s tím, že manželství zlepšuje život, a kolik s tím, že do manželství mají vyšší šance vstoupit a nižší pravděpodobnost se rozvést lidé zdravější, šťastnější, vzdělanější a obvykle i lépe ekonomicky zajištění. Možná až trochu přílišná snaha ukázat výhody manželského stavu oproti ostatním životním cestám může v některých čtenářích vzbudit otázku, jaké životní šance zbývají těm, kteří tohoto – v českých křesťanských církvích téměř povinného – ideálu nedosáhli.

I přesto, že o některých dílčích závěrech této knihy by se dalo polemizovat, jedná se v mnoha ohledech o přínosnou a jedinečnou publikaci. Většina křesťanských knih na téma rodiny, partnerství či mužství a ženství pochází od zahraničních, a to především anglicky mluvících autorů. Byť se často jedná o zajímavé knihy, které osloví řadu čtenářů, ne vždy reflektují specifika české společnosti, a českým čtenářům tak dlouho chyběla "domácí" křesťansky orientovaná kniha o rodině a vztazích. České knihy, které se tématem manželství, romantických vztahů, partnerství a jejich souvislostí zabývají, sice rovněž vycházejí, obvykle však pocházejí od sekulárních psychologů, s jejichž závěry se biblicky věřící křesťané často neztotožňují. Kniha Dana Drápala "Vztahy, sex a rodina" tak je podle mého názoru první českou knihou, která k tomu tématu přistupuje uceleně a která ukazuje, že specificky křesťanská perspektiva a empirické odborné studie nemusejí být v rozporu.

Dan Drápal: Vztahy, sex, rodina, Návrat domů 2013, 272 stran, 270 Kč

Psáno pro časopis Život víry, převzato se svolením časopisu.

Autorkaje vědeckou pracovnicí Sociologického ústavu AV ČR a vyučuje sociologii na FF UK.

Dana Hamplová


Diskuse


diskuse neobsahuje žádné příspěvky

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.