21.6.2018 | Svátek má Alois


JUSTICE: Válková u Moravce

21.10.2014

K Otázkám Václava Moravce (OVM, ČT 24) z 19.10.2014

Vše souvisí se vším. První část Otázek Vymývače mozků (dále jen OVM) ze dne 19.října 2014, věnovanou dění v justici, jsem sledoval pod vlivem dojmu z roztrpčenosti Andreje Babiše nad neuspokojivým efektem investice Agrofertu do zakoupení vydavatelství MAFRA: je pro mne totiž nepochopitelné, že jím vlastněné noviny se téměř denně neomaleně a většinou nekompetentně otírají o ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou vyslanou do vlády jejich majitelem. Z jeho vystoupení vyplývá, že jejich psaní není projevem jeho politického zahrávání s paní ministryní, ale pouze neodpovědnosti bulváru. Nezbývá než doufat, že pan Babiš pokročí ve svých úvahách dále až k vědomí, že vlastnictví majitele zavazuje k péči, aby jeho majetek nesloužil k nepravostem.

Až dosud byla mediální fronta jednotná v projevech nepřátelství vůči Heleně Válková. Mezi soukromým a veřejnoprávním bulvárem nebyl rozdíl. Speciálně ve vztahu k tragédii ve Ždáru n.S. nebyl rozdíl mezi postoji např. Lidových novin a zpravodajství České televize. Překvapivě v OVM ze dne 19. října 2014 se ale Heleně Válkové dostalo spravedlnosti přinejmenším v tom, že jí moderátor ponechal poměrně velký prostor na souvislé objasnění jejích názorů, jež v jiných pořadech mohla na úkor srozumitelnosti uvést jen ve zkratce. Václav Moravec se sice snažil použít osvědčené metody oslabování „nevhodné“ argumentace přerušováním výkladu paní ministryně, aby nemohla dospět k cíli, ale tentokrát se mu nepodařilo zastřít koncepční ucelenost jejího myšlení.

Naproti tomu „sparring partnerce“ paní ministryně, čerstvě zvolené prezidentce Soudcovské unie, předsedkyni senátu Nejvyššího správního soudu Daniele Zemanové, poskytl Václav Moravec velmi malý prostor. Netuším, zda tím chtěl vyjádřit srovnání mezi postavením ministryně jako ústavní činitelky a prezidentky Soudcovské unie zastupující jen menší část soudcovské komunity, zda přizpůsobil rozvrh času objemu tematické náplně vystoupení obou dam nebo zda pouze nezvládl proud výmluvnosti paní ministryně. Nemyslím ale, že Soudcovské unii ublížil, protože paní prezidentka hlavně stále dokola opakovala ustálená klišé o soudcovské nezávislosti, aniž by přinesla něco opravdu objevného. Myšlenka paní ministryně, že komentováním pravomocného, tedy ukončeného usnesení opavského soudce Jaroslava Khula nezasáhla do jeho rozhodovacího procesu, takže neohrozila jeho nezávislost, jí byla zcela cizí: soudci jsou přece neomylnější než papež a obyčejným smrtelníkům není dovoleno hodnotit jejich rozhodnutí.

Celkový dojem z vystoupení Heleny Válkové mě upevňuje v přesvědčení o její intelektuální převaze nad značnou částí jejích polistopadových předchůdců. Její myšlení - pokud se drží práva a spravedlnosti - se vyznačuje hloubkou, komplexností a koncepčností. Bude-li jí dán čas, aby svůj manažerský profil obohatila o přiměřenou porci sekernické ráznosti dovnitř svého úřadu, její působení zanechá v resortu hlubokou stopu.

Dále je z vystoupení Heleny Válková patrné, že daleko více než kdokoli z jejích předchůdců je posedlá přesvědčením, že soudci a státní zástupci musí nést odpovědnost za vadná rozhodnutí, pokud jejich příčinou bylo něco jiného než prostá lidská omylnost. S tímto názorem nepřišla poprvé, je trvalou součástí jejích úvah. Je přímo „revoluční“ a s jeho prosazováním bude narážet na odpor části soudců a státních zástupců. Ostrost předpokládaného sporu ale bude nepřiměřená jeho skutečným praktickým účinkům: provinění, jež by v případě prosazení jejího názoru bylo možné kárně stíhat, se dopouští jen „výjimeční jedinci“, kteří ovšem dokáží napáchat nedozírné škody. Je v zájmu veřejnosti, aby se prosadil posun v chápání kárného provinění obhajovaný paní ministryní Válkovou. Proto by ji měla v tomto ohledu podporovat a měli by to pochopit i novináři.

Na okraj věci podotýkám, že myšlenku naplnění skutkové podstaty kárného provinění excesem při soudcovském rozhodování obhajovala již dříve jako kárná žalobkyně také předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Iva Brožová, která se žalobami odchýlila od své obvyklé praxe, ale u kárného senátu Nejvyššího správního soudu stejně neuspěla. Stejně tak paní ministryně přistupuje k možnému provinění opavského soudce poněkud jinak než obvykle. Vystupování Daniely Zemanové dává tušit, že by s případnou žalobou nedopadla lépe než její předchůdkyně. To by ji ale nemělo odradit od vytrvalého prosazování tlaku na odpovědnost soudců a státních zástupců za odvedenou práci.

Pokud se týká odpovědnosti za žďárskou tragédii, je jasné, že paní ministryně postupuje po dvou liniích. Jako nositelka zákonné pravomoci napadnout u Nejvyššího soudu ČR soudní rozhodnutí stížností pro porušení zákona si nechala shromáždit podklady a uvažuje, že usnesení opavského soudu nechá přezkoumat touto cestou. Současně jako nejvyšší a univerzální kárná žalobkyně v resortu zkoumá, zda se soudce neodchýlil od obvyklého postupu projednávání návrhů na změnu režimu psychiatrické léčby, zda tím neohrozil důvěryhodnost justice, a nedopustil se tak kárného provinění. Ve vzduchu tak visí možnost kárné žaloby na soudce a (ne)intervenujícího státního zástupce.

V pořadu nedošlo na lhůty pro rozhodovací činnost paní ministryně: v případě stížnosti pro porušení zákona není lhůtou omezena vůbec, zatímco kárnou žalobu může podat do šesti měsíců od chvíle, kdy se o deliktním jednání dověděla. Dodávám, že v obou případech jde o rozhodnutí, která nelze šít horkou jehlou.

Nedošlo také na úvahy, jak by novináři a politici s paní ministryní naložili, kdyby ve chvílích vrcholící hysterie po žďárské tragédii sdělila urbi et orbi, že zaujme stanovisko až po týdnech zkoumání podkladů a že k hodnocení rozhodnutí opavského soudu není vůbec oprávněna.

Václav Moravec obvykle s nedůvodným sebevědomím sděluje národu, o čem se po jeho pořadu bude mluvit, jako by byl spiritus rector české politiky. V případě tohoto vydání se na ministerstvu spravedlnosti i bez jeho rozhodnutí bude určitě mluvit o ohrožení existenční jistoty řady úředníků, neboť paní ministryně oznámila zahájení příprav na začátek účinnosti služebního zákona, v jejichž rámci zruší některé funkce. Musíme se připravit na to, že někteří úředníci z úřadu odejdou. Bude obtížné je nahradit, protože platové podmínky na ministerstvu jsou ve srovnání s jinými právnickými profesemi poněkud horší.

Rozhovor se dotkl také otázky vhodnosti současné úpravy odpovědnosti za investiční výstavbu v resortu. V praxi minulých let se projevovala snaha zatěžovat jí předsedy soudů. Dopadlo to krutě na bývalého předsedu Krajského soudu v Brně Jaroslava Pořízka, který kvůli domnělému pochybení při řízení výstavby předraženého justičního paláce v Brně čelí obžalobě. Paní ministryně chce zřejmě způsob řízení investiční výstavby změnit a nepovažuje předsedy soudů za vhodné nositele odpovědnosti. I v tomto případě vykazuje více zdravého selského rozumu než její předchůdci. Je ovšem omezena nedostatkem finančních prostředků na vybavení ministerstva potřebným počtem odborníků. Je zajímavé, že projevila jisté pochopení pro nespravedlivost osudu Jaroslava Pořízka, ačkoli již v září odložila jeho podnět ke stížnosti pro porušení zákona. Se znalostí mechanismu vyřizování podnětů ke stížnosti pro porušení zákona ale musím projevit pochybnost, zda se o „svém“ rozhodnutí vůbec dověděla.

Obě dámy se přece jen v něčem shodly: v názoru na potřebnost ustavení representativního samosprávného orgánu soudců. Také v tomto ohledu představuje stanovisko paní ministryně vítaný posun v myšlení ministrů spravedlnosti.

Vcelku Helena Válková svým vystoupením v OVM prokázala, že ví, o čem mluví, a má snahu měnit věci k lepšímu, takže resort spravedlnosti je v dobrých rukou.Diskuse


P. Maleček
6:47
21.10.2014

J. Urban
10:22
21.10.2014

Atas9
14:02
21.10.2014

počet příspěvků: 4, poslední 21.10.2014 02:02

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.