25.5.2019 | Svátek má Viola


JUSTICE: Důvěry zbavená soudní moc a co s tím?

23.11.2009

V české společnosti bují korupce a jediným účinným nástrojem k její eliminace je výkonná justice; justice je ovšem touto chorobou zasažená také. Jediné řešení je jednak zavést do soudnictví poroty a jednak soudce volit přímo.

Připomněli jsme si dvacáté výročí sametové revoluce a bilancovali jsme. To, k čemu jsme dospěli, ovšem není zrovna slavné. Ve srovnání s tím, co jsme zakoušeli za totalitních dob, je to sice skvělé, avšak ve srovnání s tím, co jsme čekali, je to žalostné. Některým vadí ohrožení národní identity a jiným kapitalismus vůbec, objevují se základní výhrady k politickému směřování jiných stran, lidé se bojí nezaměstnanosti i kriminality v ulicích.

Ale to, co opravdu nemuselo být a co ve svých důsledcích trápí většinu z nás, nese jméno korupce, korupce nejrůznějších podob, od obyčejných úplatků kvůli přijetí na školu a získání diplomu ve zrychleném režimu či získání státní zakázky, odměňování lékařů farmaceutickými giganty za to, že předepisují jejich léky, přes odpouštění různých dluhů a zvýhodněné nakupování pozemků či akcií díky informacím z vládních kruhů, až po získávání voličů na základě slibů rozdávání z peněz daňových poplatníků (dokonce před očima kamer a bez znepokojení veřejností).

Co s tím? Již Karel Havlíček Borovský tvrdil, že svoboda slova je počátkem svobod ostatních, přičemž ovšem v tomto směru jsme na tom docela dobře. Máme štěstí v tom, že je zde řada výborných investigativních novinářů, kteří na tyto zvrácenosti i poukazují a jejichž reportáže dokonce vysílají veřejnoprávní media v hlavních vysílacích časech. Ale pak se nestane nic. Všechno se zadrhne na české justici - justice je, zdá se, na tom ještě hůř než všechny ostatní oblasti. Dokonce soudce Vojtěch Cepl jun. dospěl k tomu, že užívání výrazu 'justiční mafie' má svůj raison d'etre čili je u nás namístě.

V jedné proslulé písni zpívá John Fogerty (Creedence Clearwater Revival) o tom, že potřebujeme nějakého pistolníka k tomu, aby zkrotil zhůvěřilou společnost. Kde ho vzít? Tou poslední institucí zachraňující zdraví každého státu je soudní moc. Když ta selže, zhroutí se všechno. V atmosféře důrazu na tržní síly je třeba zdůraznit zde: i kdyby kapitalismus vládl všude, jedna oblast musí zůstat mimo jeho hranice, totiž justice: justice přece nesmí rozhodovat podle toho, kolik kdo zaplatí. Odměňování podle povahy rozsudku je korupce v exemplární podobě.

Nynější situace je již taková, že justice ztratila téměř veškerou důvěru. Důvěra je ovšem základem pro všechno ostatní: dokonce i nejzarputilejší cynik musí připustit, že na důvěře se dohodnout nelze, poněvadž každá taková dohoda předpokládá důvěru všech ostatních stran.

Dala by se rozvinout diskuse o kořenech tohoto stavu naší společnosti a byla by ta diskuse hodně dlouhá. Ale jsa lékařem pokládám za významnější terapii bez toho, že se napřed rozpoznají všechny příčiny choroby; ono to totiž někdy ani nejde. Prvním krokem pak musí být důvěra v soudce a soudní moc, na které je třeba začít ihned pracovat. Avšak kde ji vzít?

Část soudců studovala právnickou fakultu v minulé době, kdy byli vybíráni vesměs podle kádrového profilu a kdy mnozí pak dokonce sloužili komunistické straně, když titul JUDr dostávali například i někteří absolventi komunistického policejního učiliště. Jiná část, ta čerstvější, získala diplom na některé právnické fakultě v současné době, kdy přijímačky na ni se obcházely díky úplatkům (prokazatelně PF UK) a kdy plzeňská právnická fakulta dokonce vytvořila systém udělování turbotitulů turbostudentům či že tolerovala plagiáty prací všech stupňů. Za těchto okolností se soudům prostě důvěřovat nedá.

Ještě poznámku k důvěře: důvěru a její opak nejsou symetrické povahy. Zatímco ztratit ji lze snadno a rychle, třeba i po jediném případu, vybudovat ji trvá velmi dlouho.

Jediným východiskem je provést hluboký chirurgický řez a od základu systém soudnictví změnit. Navrhuji provést dvě základní úpravy:

1/ Vytvořit poroty soudů

Nelze již počítat s tím, že soudce má zdravý rozum a že jeho rozsudek bude spravedlivý ke všem stranám. Ale naštěstí je tomu tak, že ve společnosti jsou stále ještě lidé, kteří se těší úctě a kteří opravdu čestní jsou. Pracují v jiných profesích a namnoze nemají žádné škraloupy politické či mravní. Je třeba obrátit se na ně a ponechat na jejich soudnosti to, na čí straně je právo a kdo si zaslouží trest.

Před procesem se vyberou z rozsáhlejší nabídky losem a budou odměněni tak, aby se nesnažili této občanské povinnosti vyhýbat. Zejména pak je třeba dbát na to, aby v jejich řadách nebyl nikdo s právnickým vzděláním. Pochopitelně také porotce je možné zčásti uplatit a případ Al Caponeho v USA to dokládá, ovšem je to daleko, daleko obtížnější a potažmo i vzácnější.

Namítá se někdy, že v naší společnost tento anglosaský model tradici nemá. Avšak opak je pravdou. Již za Rakouska a pak i za Masarykovy republiky poroty u soudu byly a fungovaly dobře.

2/ Vybírat soudce volbami

Jmenování soudců je asi nejslabším bodem současného stavu. Zde je prostor ke korupci bez omezení, přičemž žádná ze stran vlastně nemá o svém soudci téměř žádné ponětí. Skryt zůstává způsob vzdělání i postoj v komunistické minulosti, až do poslední chvíle nemá nikdo potuchy o tom, zda ho nebude soudit někdo, kdo se tím či oním způsobem podílí na politické moci či kdo je po mravní stránce naprosto rozpadlou osobností; ostatně leckdy občan nezíská tyto informace nikdy.

Kdyby se prováděly volby soudců na všech úrovních, vybírali bychom si je podle jejich životopisů i diskusí s nimi. Vždyť co jiného je systém soudnictví než to, že se v určitém společenství členové dohodnou na někom, kdo je pro všechny hoden důvěry a kdo je podle nich schopen čestně rozhodovat spory mezi nimi. Jiná cesta není. Takový postup by byl kromě toho v souladu s požadavkem na rozdělení moci zákonodárné, výkonné a soudní, jenž byl vysloven již dávno Aristotelem a jenž byl posléze opakovaný dalšími, mezi nimiž Montesquieu je asi nejznámější. Vždyť u nás je soudní moc zcela závislá na moci zákonodárné čili mandát vlastně nemá žádný. Jen těžko se tak soudci mohou těšit obecné úctě i bez toho, že se někteří z jejich reprezentantů zapojují do mafiánských spříseženstev. Zároveň je třeba na pozadí předchozího bodu dodat to, že role soudce je u soudu s porotou pouze moderátorská čili spočívá v udělování slova stranám a zvažování vážnosti námitek či argumentů pro a proti či hodnocení relevance svědků a jejich svědectví.

Bez radikální proměny soudnictví se česká společnost nepohne dál.

Převzato z Payne.bigbloger.lidovky.czDiskuse


Justiční kanál
17:09
27.11.2009

Jelínková
15:22
25.11.2009

Moudrá Hlava
13:23
24.11.2009

Divá Bára
23:49
23.11.2009

Divá Bára
22:29
23.11.2009

Divá Bára
22:43
23.11.2009

Divá Bára
.
22:23
23.11.2009

Novák S.
22:12
23.11.2009

Pavel
20:56
23.11.2009

Jiří
20:32
23.11.2009

Gaston
18:45
23.11.2009

Sobol
17:42
23.11.2009

pavel
17:15
23.11.2009

daimonion
17:17
23.11.2009

pedro
16:46
23.11.2009

daimonion
17:16
23.11.2009

Fafa
14:49
23.11.2009

Miloš
15:48
23.11.2009

pavel
17:18
23.11.2009

Max
12:32
24.11.2009

Josef K.
14:17
23.11.2009

gerontusinza
16:15
23.11.2009

PROKOP BUBEN
14:04
23.11.2009

clavi
12:13
23.11.2009

RosPerot jr
12:26
23.11.2009

daimonion
12:30
23.11.2009

Max
13:17
23.11.2009

drak
14:31
23.11.2009

Max
12:37
24.11.2009

daimonion
15:45
23.11.2009

Bavor
11:39
23.11.2009

daimonion
12:31
23.11.2009

V.K.
11:37
23.11.2009

daimonion
12:33
23.11.2009

daimonion
15:45
23.11.2009

ij
jak
10:42
23.11.2009

brblal
11:31
23.11.2009

ij
13:16
23.11.2009

daimonion
10:26
23.11.2009

Max
13:21
23.11.2009

daimonion
15:46
23.11.2009

Max
12:42
24.11.2009

10:16
23.11.2009

daimonion
10:22
23.11.2009

brblal
11:34
23.11.2009

JaS
10:08
23.11.2009

třetí
10:14
23.11.2009

JaS
10:18
23.11.2009

ok
11:17
23.11.2009

Dolly
10:07
23.11.2009

REX
9:58
23.11.2009

JaS
12:45
23.11.2009

třetí
9:53
23.11.2009

Stanislav Ševeček
9:50
23.11.2009

Kolumbo
9:49
23.11.2009

pedro
9:32
23.11.2009

JaS
10:15
23.11.2009

Ludva
10:29
23.11.2009

pedro
12:31
23.11.2009

JaS
12:42
23.11.2009

pedro
13:28
23.11.2009

Ludva
9:26
23.11.2009

qqq
9:50
23.11.2009

Ludva
9:57
23.11.2009

Ludva
12:40
23.11.2009

realisté
9:23
23.11.2009

PROKOP BUBEN
8:29
23.11.2009

Miloslav
8:16
23.11.2009

Náčelník Skvrnitý ocas
8:36
23.11.2009

daimonion
8:44
23.11.2009

Náčelník Skvrnitý ocas
8:49
23.11.2009

daimonion
8:39
23.11.2009

Náčelník Skvrnitý ocas
8:48
23.11.2009

daimonion
9:04
23.11.2009

Náčelník Skvrnitý ocas
9:09
23.11.2009

Max
9:14
23.11.2009

ja
8:47
23.11.2009

daimonion
9:08
23.11.2009

qqq
9:56
23.11.2009

počet příspěvků: 135, poslední 27.11.2009 05:09

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.