24.5.2019 | Svátek má Jana


JAZYK: Ty zvíře! (1.)

15.3.2006…řeknu a pokud nemám zrovna hravou náladu, rozhodně vám nelichotím. Já vám vlastně spílám, protože mi připadáte špinavý, odporný, nesnesitelný. Ano, vy, čtenáři. A chtěla bych se vás na něco zeptat. Už jste se někdy zamyslel nad tím, jak nespravedlivě, neobjektivně a nepřesně my, lidé, používáme slovních spojení, v nichž figurují zvířata? A jimž velmi často přisuzujeme zápornou roli? Jistě, najdou se i výjimky, taková "kočka" třeba. Ale pozor, česká kočka! Ta francouzská, ta je mnohem kontroverznější. Posuďte sami z naší malé studie o zvířecích idiomech v třech různých jazycích. Italštinu si vzala na starosti Ilona Laužanská, francouzštinu Petr Šimon a angličtinu Miloslava Koubová (která tímto děkuje Petru Adlerovi za užitečné rady). Každý svou část zpracoval po svém. My, ženy, jsme byly hovornější a uchýlily se k navazujícím větám, Petr stručně a výstižně mapoval francouzský zvěřinec formou poznámek. To není z nouze ctnost, to je záměr a zároveň drobný příspěvek k gender studies.I. Italština

Dosud nebylo zjištěno, co vlastně mají Italové proti vepřům, ale faktem zůstává, že má několik hodně drsných italských nadávek co do činění právě s tímto celkem sympatickým živočichem. Porco, což znamená primárně prasečí, lze bez nadsázky přeložit jako zasraný. A prasnice neboli troia, se zase používá jako jedno ze synonym pro nelichotivé označení kněžky lásky - kurva, název pražské čtvrti Trója proto v Itálii vyvolává oprávněné rozpaky (jste-li z této oblasti, na Apeninském poloostrově raději jako bydliště udávejte Bohnice či Holešovice).
Své místo mezi nadávkami si vydobyl i pes (italsky cane), ovšem ne ve významu drsný nadřízený, v němž se používá v češtině. Italové se tak nelichotivě vyjadřují o tom, kdo špatně vykonává svou práci, ať už je to hudebník, který hraje falešně, nebo fotbalista, který mine bránu (přičemž fotbalista většinu Italů zajímá podstatně více než kterýkoli hudebník). Další nelichotivé označení osoby je vacca, tedy kráva. Italové tak ovšem nekritizují charakter té které ženy, ale její nevzhledné fyzično. Objemnými a nehezkými ženami jsou tak fascinováni, že pro ně mají zavedený i další výraz balena, tedy velryba. Jen pro zajímavost, označení pro krásnou ženu ze zvířecí říše v italštině nenajdete a u nás tak lichotivé kočka, se používá v celkem neutrálním frazému c´erano quattro gatti (doslova byly tam čtyři kočky), což se dá přeložit jako bylo tam málo lidí. Pozoruhodné je i to, jak neznámým živočichům různé národy přisuzují mimořádně hluboký spánek. Našemu spát jako dudek v italštině odpovídá dormire come un ghiro, což znamená spát jako plch.


II. Francouzština


araignée - pavouk
* avoir une araignée dans le plafond - mít pavouka na stropě = být trochu blázen
* faire patte d´araignée - dělat pavoučí nožičku = hladit prstem na intimním místě

bete - zvíře, dobytče
* la bete = kytara
* c´est une bete - to je zvíře = ten je dobrej!
* bete de scene - jevištní zvíře = herec hrající naplno / vynikající herec

biche - laň
* ma biche! - má laňko! = miláčku!

bourdon - čmelák
* avoir le bourdon - mít čmeláka = mít depresi

cafard - šváb
* avoir le cafard - mít švába = mít depresi

canard - kachna
* ça ne casse pas trois pattes a un canard - tahle kachna nemá tři stehna (volný překlad) = to není nic zvláštního
* canard boiteux - kulhající kachna = člověk, který nemůže splatit dluhy

carpe - kapr
* faire des yeux de carpe frit - dělat oči smaženého kapra = dělat zamilované oči

cerf - jelen
* se déguiser en cerf - převléci se za jelena = vzít do zaječích
* il bande comme un cerf = stojí mu jako jelenovi

chat - kočka (kocour)
* il n´y a pas un chat - není tu ani kocour = není tu nikdo

chatte - kočka
* chatte - kočka = píča

cheval - kůň
* grand cheval - velký kůň = příliš vysoká žena / kobyla

chien - pes
* etre chien avec quelqu´un - být na někoho pes = být lakomý
* ne pas attacher ses chiens avec des saucisses - nepřivazovat své psy na párky = být velmi lakomý

chouette - sýček
* chouette! = super! fajn!

cigogne - čáp
* cigogne - čáp = policejní prefektura

crabe - krab
* le crabe - krab = bachař
* le crabe - krab = komik
* le crabe - krab = filcka
* vieux crabe - starej krab = stařec
* avoir le crabe - mít kraba = mít rakovinu

fourmi - mravenec
* fourmi - mravenec = drobný dealer drog

gibier - zvěřina
* manger le gibier - sníst zvěřinu = nepředat část peněz / nedodat celou sumu

girafe - žirafa
* peigner la girafe - česat žirafu = dělat něco zbytečně / ztrácet něčím čas

grenouille - žába
* manger la grenouille - sníst žábu = přivlastnit si svěřené peníze
* grenouilles de bidet - žáby z bidetu = skvrny po spermatu

guepe - včela
* guepe - včela = absťák

hanneton - chroust
* pas piqué des hannetons - nebýt prolezlý chrousty = být čerstvý, neotřelý

hareng - sleď
* hareng - sleď = kuplíř / kuplířka
* hareng - sleď = četník
* maigre comme un hareng - hubený jako sleď = hubený jako lunt

hirondelle - vlaštovka
* hirondelle - vlaštovka = neplatící divák

homard - humr
* homard - humr = Angličan

huitre - ústřice
* huitre - ústřice = debil
* huitre - ústřice = kemr, flusanec

kangourou - klokan
* kangourou - klokan = váhající klient (u prostitutky)

lapin - králík
* c´est un fameux lapin - to je významný králík = respektovaný člověk
* chaud lapin - teplý králík = sukničkář
* poser un lapin - položit králíka = nepřijít na schůzku
* ça sent le lapin - je to cítit králíkem = smrdí to
* ne pas valoir un pet de lapin - nestát ani za králičí prd = nestát za nic
* lapine - samice králíka = žena mající spoustu dětí; žena, která často rodí
* lapiner - "králičit" = často rodit

lievre - zajíc
* lievre - zajíc = prohnaný člověk / lišák
maquerelle - makrela
* maquerelle - makrela = zprostředkovatelka / kuplířka

merlan - treska
* faire des yeux de merlan frit - dělat oči smažené tresky = dělat zamilované oči

moineau - vrabec
* moineau - vrabec = pochybné individuum

mouche - moucha
* mouche - moucha = špicl
* mouche a merde - moucha s hovnem = moucha domácí
* tuer les mouches a quinze pas - zabít mouchy s patnácti nožičkami = smrdět někomu z úst
* mouchodrome - mouchodrome / dráha pro mouchy = holá hlava / pleš

mule - mula
* mule - mula = drobný dealer

papillon - motýl
* papillon - motýl = pokuta (bloček)
* papillon d´amour - motýlek lásky = filcka
* papillon du Sénégal - senegalský motýl = pohlavní úd

perroquet - papoušek
* perroquet - papoušek = čistý absint
* perroquet - papoušek = pastis s mátovým sirupem

poule - slepice
* poule - slepice = družka, prostitutka
* poule - slepice = policie
* aller a la poule - jít ke slepici = podat stížnost
* la fausse poule - falešnej policajt

poulet - kuře
* poulet - kuře = policajt v civilu

renard - liška, lišák
* poser un renard - položit lišku = poblít se
* aller / tirer au renard - jít / střílet na lišku = zašívat se

rossignol - slavík
* rossignol - slavík = paklíč
* rossignol - slavík = skřípot
* rossignol - slavík = bezcenný předmět na bleším trhu

sardine - sardinka
* égoutter la sardine - odkapávat sardinku = čůrat

singe - opice
* singe - opice = šéf
* singe - opice = hovězí maso v konzervě
* singe - opice = spolucestující v sajdkáře
* payer en monnaie de singe - platit opičíma penězma = nezaplatit vše

tordu - želva
* tordu - želva = žena nebudící respekt

vache - kráva
* vache - kráva = fízl
* vache a roulette - kráva na kolečkách = policajt na motorovém kole
* vache / une peau de vache - kráva / kravská kůže = přísný a krutý člověk
* vache a lait - dojná kráva
* vachement - "kravsky" = strašně, děsně, kurevsky


III. Angličtina

Angličané a Američané, stejně jako Francouzi, Italové i příslušníci dalších národů ve svých jazycích nešetří frázemi, v nichž vystupují zvířata. Například takový netopýr: řekne-li Angličan: "He has bats in his belfry," (Má netopýry ve zvonici), naráží na chabý rozum dotyčného, v češtině mu prostě "straší ve věži".
Své by o negativních konotacích mohli vyprávět ptáci. Třeba vrána: "crow" se totiž v angličtině vztahuje k osobě převážně staré, často i ošklivé, samozřejmě ženského pohlaví, podobně jako česká stará "kráva", i když ta dopadla o poznání hůře, protože většinou bývá zároveň i hloupá. Ovšem výraz "eat crow" (jíst vránu) nemá nic společného s narážkou na věk. Nepříjemné situace se však týká, protože znamená "přiznat porážku". "Lame duck" (kulhavá kachna) zase slouží k označení něčeho či někoho neužitečného. Ani v dalším slovním spojení nedopadla kachna nejlépe: "like a duck in thunderstorm" (jako kachna v bouřce) neznamená nic lichotivějšího než české "jako tele na nová vrata". Uslyšíte-li: "You didn´t say a dicky bird!" (Neřekl jsi ani ptáček - ptáček zde pokrývá hned dva významy: zdrobnělinu od neutrálního pták a dětské označení mužského přirození.), přeložte si větu jako: "Neřekl jsi ani ň.", to je ovšem politicky korektní verze, ve skutečnosti jste neřekli "ani hovno". Z celkem neznámého důvodu se ptáci společně se včelami dostali i do dalšího idiomu: "birds and bees", jímž lidé angličtí míní sex a reprodukci.
Tím se dostáváme se k choulostivější slovní zásobě. Je celkem známo, která jména zvířat byla svévolně použita v obratech týkajících se lidských intimních partií. "Cock" (kohout) pro pány, "beaver" (bobr) pro dámy. Ovšem do nebe volající urážkou bobra je termín "split beaver" (rozpůlený, rozříznutý bobr), nebo-li pornografická fotografie, spíše hlubší studie ženských vnitřních orgánů, která navíc zjevně pochází z dřevních dob, kdy ještě dámy ignorovaly holení. Alespoň mírnou satisfakcí nebohému hlodavci může být jeho umístění do spojení "eager beaver" (nadšený bobr), které - a nemusíte přeci hned myslet na nejhorší - které použijeme pro někoho, kdo je nadšený pro svou práci. Ale taková, vlastně takový, "tuna fish" (tuňák) snad ani nepotřebuje žádné další vysvětlování…Opice a delfín by asi rovněž nezajásali, kdyby zjistili, že v souslovích: "wax a dolphin" (voskovat delfína), "spank a monkey" (naplácat opici) se verbálně stali rovnou součástí masturbačního procesu.

Raději přejděme k celkem neškodnému "horse around" (sloveso od podstatného jména kůň, ale ne ve významu "konit") - "dělat koniny, kraviny, hovadiny,…" nebo "look like the cat that swallowed the canary" (vypadat jako kočka, která spolkla kanára), tj. vypadat jako někdo, kdo si myslí, že právě dosáhl kdovíjak velkého úspěchu. "Pigs might fly" (prasata mohou létat) nacházejí svůj český ekvivalent v ironickém "(to se stane), až Praha pojede okolo". Nepříliš pěkně se zachováte, konkrétně k červům, pokud je dvakrát podvedete - "cheat worms twice", prostě "utečete hrobníkovi z lopaty".

Samostatnou kapitolu by si zasloužily různé závislosti. Jestliže se stanete studeným krocanem - "cold turkey", právě procházíte drsnou abstinenční kúrou. Naopak, jste-li naloženi pro medvěda, "loaded for bear", jste "zlitý jako doga". Stejný případ popisuje i větička: "I am drunk like a skunk." (Jsem opilý jako skunk.), či "I´ve got an elephant´s trunk." (Mám sloní chobot.) To potom později můžete s klidem říci: "Bloody hell, my mouth´s like the bottom of a bird cage." "Do prdele, mám v hubě jak v polepšovně."


Vážený čtenáři, viděl jste sám, jaké nepěkné asociace v nás zvířata vyvolávají. Jakým právem na ně takovýmto způsobem nazíráme? Až jednou, po vzoru orwellovské Animal Farm, přesvědčí italská kráva, francouzská ústřice a anglický rozříznutý bobr své zvířecí soudruhy, aby se chopili moci nad lidmi, budete se, čtenáři, ještě divit. Vy smradlavé, pomalé, slepé a hluché lidské stvoření.

A ještě, hluchý a slepý čtenáři, pokud se považujete za milovníka francouzštiny nebo angličtiny, zítra uveřejníme BONUS a můžete se potěšit dalšími a dalšími obraty, které pro vás tvůrci tohoto jazykového pojednání nashromáždili. Uznejte sami, že byli pilní jako včelky.(psáno původně pro Virvál)

Miloslava Koubová


Diskuse


Ivana
19:15
16.3.2006

Spořitelna
16:05
16.3.2006

G. Pašek
14:45
15.3.2006

G. Pašek
14:55
15.3.2006

vera
20:54
17.3.2006

Franštinář
12:36
15.3.2006

Bivoj
13:57
15.3.2006

pjer
17:29
16.3.2006

pjer
10:15
17.3.2006

úchyl
12:24
15.3.2006

Inconnu
11:31
15.3.2006

Jirka
11:53
15.3.2006

mikimik
10:40
16.3.2006

Vilda
10:46
15.3.2006

kubik
10:41
15.3.2006

raptor
9:48
15.3.2006

ptakopysk
8:33
15.3.2006

kubik
10:41
15.3.2006

milos
12:38
15.3.2006

počet příspěvků: 22, poslední 17.3.2006 08:54

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.