26.4.2018 | Svátek má Oto


JAPONSKO: Zemětřesení a JE Fukušima (2)

29.3.2011

Technici se již více než dva týdny pokouší vyřešit problémy spojené s dochlazováním bloků poškozených zničujícím zemětřesením a vlnou tsunami.

Předchozí dva články (zde, zde) pokrývaly události v elektrárně Fukušima Daiči do 19.3.2011, 17:00 CET. V tomto shrnutí přináším informace o následujícím časovém období.

Pokud není v textu uvedeno jinak, vycházím z průběžně aktualizovaných veřejně publikovaných informací IAEA předávaných japonskou Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA).

Stručné shrnutí informací z elektrárny Fukušima Daiichi od 19.3.2011 do 27.3.2011 (časové údaje vztaženy k lokálnímu času JST)

Blok 1

Vzhledem k nedostatečnému chlazení palivových článků v průběhu minulých dvou týdnů se předpokládá poškození paliva. Technici obnovili vnější elektrické napájení a osvětlení blokové dozorny a následně zprovoznili některé z technologických kontrolních a řídících systémů. Pracují na zprovoznění chlazení a podpůrných elektrických a řídících systémů. Do reaktoru je od 25.3. čerpána normální a nikoliv mořská voda, protože zanechává ve strojní technologii méně usazenin a je méně korozivní, což je důležité z hlediska udržení provozuschopnosti technologie po dobu dostatečně dlouhou na zvládnutí krizové situace. Tlak v reaktoru a kontejnmentu po vzestupu v období 22.3. až 24.3. klesá. Teplota na přívodním nátrubku tlakové nádoby reaktoru se snižuje (24.3. - 243°C, 25.3. - 205°C). Dne 26.3. byla na dně tlakové nádoby naměřena teplota 144°C. Radiace v kontejnmentu klesá.

Prozatím nejsou k dispozici podrobnější informace o stavu bazénu vyhořelého paliva.

Blok 2

Vzhledem k nedostatečnému chlazení palivových článků v průběhu minulých dvou týdnů se předpokládá určité poškození paliva. Technici obnovili vnější elektrické napájení a osvětlení blokové dozorny a následně zprovoznili některé z technologických kontrolních a řídících systémů. Pracují na zprovoznění chlazení a podpůrných elektrických a řídících systémů. Do reaktoru je od 26.3. čerpána normální voda. Tlak v reaktoru a kontejnmentu zůstává stabilní. Teplota na vstupním nátrubku tlakové nádoby reaktoru zůstává relativně stabilní (24.3. - 102°C, 25.3. - 105°C). Dne 26.3. byla na dně tlakové nádoby naměřena teplota 100°C. Radiace v kontejnmentu zůstává stabilní.

Do bazénu vyhořelého paliva bylo 20.3. načerpáno 40 tun mořské vody, dne 22.3. dalších 18 tun. Od 21.3. 7:00 JTC bylo zprovozněno měření teploty. První údaj z 21.3. udával teplotu chladící vody 49°C, v dalších dnech se teplota zvýšila a následně stabilizovala na 57°C (26.3.).

Blok 3

Vzhledem k nedostatečnému chlazení palivových článků v průběhu minulých dvou týdnů se předpokládá určité poškození paliva. Technici obnovili vnější elektrické napájení a zprovoznili osvětlení blokové dozorny. Stále pracují na obnovení napájení kontrolních a řídících systémů a zprovoznění chlazení. Měření tlaku v tlakové nádobě reaktoru není považováno za spolehlivé. Do reaktoru je čerpána normální a nikoliv mořská voda. Teplota na přívodním nátrubku tlakové nádoby reaktoru klesá (24.3. - 185°C), měření však nejsou považována za zcela spolehlivá. Dne 26.3. byla na dně tlakové nádoby naměřena teplota 100,4°C. Tlak v reaktoru a kontejnmentu je stabilní.

Do bazénu vyhořelého paliva bylo v průběhu 23.3. a 24.3. načerpáno potrubím chladícího a čistícího systému cca 120 tun mořské vody. Budova reaktorovny byla rovněž ostřikována zvenčí (25.3.).

Fukushima1

JE Fukušima Daiči – práce na přívodu vnějšího elektrického napájení do elektrárny (Foto: Reuters)

Blok 4

V reaktoru se nenachází palivo, protože bylo vyvezeno již po odstávce 30. listopadu do bazénu vyhořelého paliva, na který je primárně soustředěna pozornost provozovatele. Technici obnovili vnější elektrické napájení, pracuje se na zprovoznění systémů kontroly a řízení bazénu vyhořelého paliva.

Vzhledem k možnému poškození bazénu a omezení chlazení byla reaktorovna zalévána velkým množstvím mořské vody. Technici využili pojízdné čerpadlo na beton a v průběhu 22.3. až 25.3. načerpali do budovy 130-150 tun mořské vody denně.

Bloky 5 a 6

Oba bloky jsou v současné době bezpečně odstaveny a vychlazeny. Dne 26.3. byla naměřena teplota vody v reaktorech 43,8°C resp. 21,3°C. Teplota vody v bazénech vyhořelého paliva vzrostla na 42,8°C resp. 30,0°C.

Radiační situace

Nechci fušovat do řemesla profesionálům. Aktualizované, ověřené a podrobné informace v českém jazyce o měření dávkového příkonu, kontaminaci terénu, pitné vody a potravin poskytuje SÚJB.

Pouze dodám, že vzhledem k postupnému vychlazování technologie a sníženému odparu jsou v současné době největší potíže s kontaminovanou vodou, která se začíná hromadit v suterénních prostorách jednotlivých budov, a rovněž s navyšováním koncentrace radionuklidů v moři v těsné blízkosti areálu elektrárny.

Podmínky pracovníků na lokalitě

Každý, kdo na fotografii viděl zdevastovaný areál elektrárny, zřejmě pochopí, že podmínky jsou velmi komplikované a práce se neobejdou bez mimořádných událostí a chyb. V minulém týdnu byl široce mediálně prezentován případ, kdy tři pracovníci subdodavatelské firmy obdrželi dne 24.3. v průběhu prací na bloku 3 vyšší celotělové dávky, laicky řečeno byli „ozářeni“.

Podle dostupných informací pracovníci pokládali elektrický kabel v suterénu budovy a vstoupili do prostoru s podlahou zaplavenou kontaminovanou vodou. Spekuluje se o tom, že zřejmě ignorovali výstražné hlášení dozimetrů a pokračovali v práci po dobu zhruba tří hodin, přičemž u dvou z nich byla následně zjištěna vyšší kontaminace rukou a nohou, a proto byli převezeni do nemocnice k vyšetření. Informace z 24.3. uváděly obdržené dávky v rozmezí 170 – 180 mSv, takže nepřekročily limit 250 mSv stanovený japonským jaderným dozorem. Je samozřejmé, že jaderný dozor okamžitě uložil provozovateli elektrárny nápravná opatření, aby zabránil opakování podobných mimořádných událostí.

Provozovatel se pragmaticky snaží, aby pracovníci neobdrželi zbytečně vysoké dávky, takže je z elektrárny přechodně stahuje nebo nařizuje ukrytí po dobu, kdy se očekává nebo je akutně signalizován zvýšený dávkový příkon. K obdobné situaci již došlo několikrát a zřejmě bude docházet i v následujících dnech. Z tohoto hlediska lze považovat občasné mediální přirovnávání pracovníků k pilotům kamikaze za poněkud nevkusnou novinářskou nadsázku.

Podle posledních sumárních údajů obdrželo do 24.3. 19:30 v areálu Fukušima Daiči celotělovou dávku vyšší než 100 mSv celkem 17 osob, což je opravdu velmi dobrý výsledek, uvážíme-li, v jakém stavu se nachází čtyři ze šesti bloků postižených přírodní katastrofou.

Autor při zpracování článku vycházel z osobní interpretace informací dostupných do 27.3.2011, 11:00 CEST. Další vývoj bude zpracován v samostatném článku.

Převzato z Nejedly.blog.idnes.cz se souhlasem autoraDiskuse


J. Anděl
14:13
29.3.2011

F. Eliáš
12:44
29.3.2011

J. Skotnica
11:29
29.3.2011

J. Anděl
14:05
29.3.2011

J. Skotnica
15:02
29.3.2011

J. Anděl
15:16
29.3.2011

J. Anděl
15:20
29.3.2011

J. Skotnica
16:12
29.3.2011

J. Anděl
16:23
29.3.2011

J. Skotnica
16:39
29.3.2011

I. Vitula
11:15
29.3.2011

M. Prokop
10:51
29.3.2011

J. Veselý
7:18
29.3.2011

počet příspěvků: 16, poslední 30.3.2011 12:13

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.