24.1.2019 | Svátek má Milena


ROZCESTNÍK: Ke smírčímu kříži

10.5.2018

Na procházky se psy občas potřebujeme mít nějaký cíl, a tak jsme začali hledat v okolí křížky a podobné drobné památky. Na netu jsme zjistila, že u vedlejší vesnice Přísnotice by měl být smírčí kříž ze 17. století. Poptala jsme se několika místních, ale všichni mě posílali k jinému křížku, o kterém jsme věděla. Začla jsme víc pátrat sama a podle fotek jsme zhruba určila jeho polohu – měl být nedaleko silnice na Vranovice a nedaleko by měl stát posed s plotkem.

Naštěstí je tu vidět do široka do daleka, a tak jsme dotyčný posed objevili rychle. Jeden den jsme se vydali tím směrem a nakonec našli i patřičný kříž. Je poměrně malý, omšelý a nápis na něm je tak slabě zřetelný, že není čitelný. Původně byl dvouramenný a popsaný z obou stran.

U smírčího kříže, Přísnotice

U smírčího kříže, Přísnotice

Ke smírčímu kříži se váže několik legend. Jednu z nich popisuje kronikář Přísnotic L. Heinige v Pamětní knize Přísnotic z roku 1934 takto:

„V roce 1663 na podzim vpadli z nenadání hordy Turků a Tatarů na Moravu přes Hustopeče, kde povraždili 200 lidí a 300 jich odvedli do otroctví. 5. září napadli náš kraj a téhož dne u Přísnotic zabili pana Kryštofa Krause z Grotky a dosud na „prostředních pásech“ stojí pomník, který mu dala postaviti jeho manželka. Jest již hodně omšelý, ale dosud jest na něm znáti vyrytý nápis, který je psán ve starořečtině.“

Nápis na smírčím kříži, Přísnotice

Což dneska lze těžko rozeznat, ale spíš bych řekla, že pravdivý je jiný zápis, který mluví o nápisu německém a z druhé strany staročeském.

 Přísnotický kronikář nápis přepsal zhruba takto:

IHS. A.o. 1663. Dne 5. zarži od Turzy a Tatari mezi Morawského markrabstwy to mistě ustali urozeneho pana Christofa Krausz z Jrotky a na swobodnim dworzy - w Dolnich Dunajowicech starzy 20. Jehožto žialostiwa pani Marzy ke wieczny pamatce sem toto postawiti dala. Tělo jeho jest w Brně u swateho Jana pochow: dusse pak raduje se w wieczny radosti a slawzata. Amen.

Znak Přísnotic

Znak Přísnotic

Zaujalo mě, jak málo se o drobných památkách v okolí ví. Jako by se ztrácela paměť lidí… a to je škoda. Přitom Přísnoticím byl v roce 2002 udělen znak, který obsahuje právě tento kříž. Neměli bychom zapomínat…

Foto: autorka

Matylda Neviditelný pes


Diskuse


Z. Hanča
17:29
10.5.2018

Z. Matylda
19:10
10.5.2018

M. Beda
13:05
10.5.2018

Z. Matylda
19:10
10.5.2018

Z. Inka
9:56
10.5.2018

Z. Matylda
12:05
10.5.2018

Z. Inka
13:09
10.5.2018

M. Beda
16:29
10.5.2018

Z. Matylda
19:13
10.5.2018

A. Lex
19:37
10.5.2018

Z. Vave
9:53
10.5.2018

Z. Matylda
19:13
10.5.2018

T. Zana
9:32
10.5.2018

Z. Matylda
19:13
10.5.2018

Z. Vave
21:48
10.5.2018

Z. Yga
8:31
10.5.2018

Z. Matylda
19:14
10.5.2018

Z. Yga
19:26
10.5.2018

Z. Lika
8:24
10.5.2018

Z. Inka
9:53
10.5.2018

Z. Lika
13:08
10.5.2018

Z. Matylda
19:15
10.5.2018

Š. Matyášová
6:47
10.5.2018

Z. Matylda
6:54
10.5.2018

Z. Matylda
12:07
10.5.2018

Š. Matyášová
10:44
10.5.2018

Z. Xerxová
6:21
10.5.2018

Z. Matylda
6:52
10.5.2018

Š. Matyášová
10:45
10.5.2018

R. Enatae
0:19
10.5.2018

Z. Matylda
7:18
10.5.2018

počet příspěvků: 33, poslední 10.5.2018 09:48