15.12.2018 | Svátek má Radana, Radan


HISTORIE: Rafinovaná komunistická podpásovka

1.3.2018

V pořadu Události, komentáře vysílaném na programu ČT24 v pondělí 26. února místopředseda KSČM Josef Skála uvedl, že „Interpol (IP) také nemá čisté ruce“, a vysvětlil proč: „ ... předsedou IP byl Reinhard Heydrich ...“

Ne že by neměl pravdu, ale – a to je právě to. Řekneme-li „A“, musíme, a v tomto případě hodně rychle, dodat také „B“.

Nuže tedy: od roku 1938 až do konce války nebyl Interpol tím Interpolem, jakým měl být a jakým do té doby byl.

Podíváme-li se na webové stránky Policejní akademie České republiky v Praze, v podkapitole 5.2.1 (K historii Interpolu) se dočteme toto stručné sdělení:

Činnost Komise (k tomuto názvu více níže - LS) však byla přerušena 2. světovou válkou. V roce 1946 byla na konferenci členských států v Bruselu činnost Komise znovu obnovena a její sídlo bylo přemístěno do Paříže. Mimo to byl přijat také název Interpol a následně v roce 1949 také znak Interpolu.

O něco podrobnější informaci přinášejí internetové stránky samotného Interpolu. Tady je screenshot anglické verze:

ICPC 1

1938 - Nacisté převzali kontrolu (nad Interpolem – LS) poté, co sesadili z funkce (rakouského - LS) prezidenta Michaela Skubla. Většina zemí přerušila spolupráci s ICPC (tehdejší název Interpolu), která přestala fakticky existovat jako mezinárodní organizace.

1942 - ICPC se dostala plně pod německou kontrolu a přemístila se do Berlína. (Jenom pro úplnost, ICPC je zkratka pro International Criminal Police Commission.)

Dlužno dodat, že na oficiálním webu Interpolu se tato organizace k vnucené nacistické fázi svých dějin nikterak nehlásí. Zde je důkaz - část přehledu prezidentů Interpolu:

ICPC 2

Závěr: Osobně považuji za správné v takovýchto případech, o nichž se v televizi zmínil Josef Skála, vždy dodat ono příslovečné „B“. Tedy uvést dané sdělení do patřičných souvislostí. Pokud pouze řekneme, že prezidentem Interpolu byl také Heydrich - a nic dalšího - , pak můžeme navodit dojem, že jde o organizaci nanejvýš pochybnou. Což rozhodně není fér – a pan Skála, komunistický funkcionář mimořádně inteligentní a znalý dějin, to musí dobře vědět.

Jeho „poloviční“ tvrzení má stejnou hodnotu, jako kdyby někdo vykládal, že jedním z prezidentů na Hradě byl Emil Hácha, a tudíž Češi patřili do nacistického tábora. Nedoplnit k tomu všechno ostatní není hodné politika s elementární, natož nadprůměrnou mírou inteligence. Ledaže by tím takový politik něco sledoval. Třeba jistý propagandistický cíl.

Stejskal.estranky.czDiskuse


I. Hendrych
17:48
1.3.2018

P. Lenc
10:53
1.3.2018

J. Lepka
10:08
1.3.2018

P. Zinga
9:57
1.3.2018

V. Čermák 376
18:16
1.3.2018

P. Vanura
22:32
1.3.2018

M. Valenta
8:54
1.3.2018

V. Čermák 376
18:17
1.3.2018

P. Kmoníček
8:37
1.3.2018

J. Fridrich
7:27
1.3.2018

J. Poláček
8:19
1.3.2018

T. Kubín
6:02
1.3.2018

I. Procházková
1:03
1.3.2018

T. Krystlík
0:10
1.3.2018

Z. Rychlý
2:52
1.3.2018

počet příspěvků: 23, poslední 1.3.2018 10:32

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.