22.2.2018 | Svátek má Petr


HISTORIE: Nejstarší archelogický doklad Betléma

28.5.2012

V takzvaném Davidově městě jižně od jeruzalémského Starého města byl při archeologických vykopávkách nalezen nejstarší mimobiblický doklad existence města Betléma v Judském království.

Na hliněné pečeti o průměru asi 1,5 cm, která sloužila k zapečetění dokumentu nebo objektu, jsou ve třech řádcích pod sebou ve starohebrejském písmu výrazy "BiŠevat" ("v sedmém"), "Bejt Lechem" ("Bethlehem") a (částečně odlomený) "LeMelech" ("králi"). Nález lze bez nejmenší pochybnosti datovat do doby prvního chrámu.

Šéf vykopávek Eli Šukrun z Izraelského památkového úřadu věří, že pečeť byla součástí odváděné dávky, která byla z Betléma poslána králi v Jeruzalémě v sedmém roce jeho panování. Nejisté zůstává, zda tímto judským králem byl Chizkijáš, Menaše nebo Jóšijáš.

Archeolog tuto "fiskální pečeť" v každém případě pokládá za doklad daňového systému v Judském království z konce 8. a 7. století před Kristem. Daně se tehdy odváděly královskému dvoru v Jeruzalémě buď ve stříbře, nebo v zemědělských produktech, např. ve víně nebo obilí. Šukrun zdůrazňuje, že tento kousek pálené hlíny je prvním mimobiblickým dokladem existence města Betléma v Judském království z dob prvního chrámu.

V bibli je Betlém poprvé zmíněn jako úmrtní místo pramáti Ráchel (1. Mojžíšova 35,19; 48,7). Později je Betlém hlavním dějištěm biblické knihy Rút. Významné je toto zemědělské sídliště také tím, že zde byl pomazán za krále mladý pasáček David (1. Samuelova 16).


© Johannes Gerloff, Křesťanský mediální svaz KEP
přeložil Pavel Mareš
www.israelnetz.com"2018", rok kdy se stanu maminkou!
"2018", rok kdy se stanu maminkou!

Deníček mladé maminky, která popisuje, jaké to je stát se maminkou.

Diskuse


diskuse neobsahuje žádné příspěvky

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.