27.5.2019 | Svátek má Valdemar


HISTORIE: Datum narození Krista

24.12.2013

Ježíš Kristus se skutečně narodil 25. prosince roku 1 našeho letopočtu

Kolem data narození Ježíše Krista se vedou v posledních dvou stoletích polemiky. Je zpochybňován rok narození Ježíše Krista, který určil opat Dionýsius Exiguus v 6. století. V 19. století někteří publicisté začali pokládat za rok narození Ježíše rok 7 před n.l. Vycházeli z názoru, že konjugace Jupitera se Saturnem, ke které v tomto roce došlo, byla "Betlémskou hvězdou", o níž mluví evangelia. Podle toho, jak popisují evangelisté chování hvězdy vedoucí mudrce z východu do Betléma, však není možno konjugaci Jupitera se Saturnem za tuto hvězdu pokládat.

Chyby se dopouštějí tito publicisté i v datování smrti krále Heroda Velikého, kterou stanovili na rok 4 před n.l. O datech jeho života jsou však v historii dosti přesné záznamy. Herodovi bylo 15 let, když Jan Hyrkán II. dovršil devátý rok, kdy jej Pompeius jmenoval Veleknězem. Víme, že Herodes zemřel ve věku 71 let, to znamená v roce 2 či 3 n.l. Odpovídá tomu i trvání vlády jeho synů, mezi které rozdělil svoji říši, Archeola, Filipa a Antipase. Kromě toho zatmění Slunce, o kterém mluví Josef Flavius jako o události, jež provázela Herodovu smrt, nastalo jak r. 4 před n.l., tak r. 3 n.l. Takže je jasně prokázané, že se Ježíš narodil roku 1 n.l., tedy ve 26. roce Herodovy vlády, 42. roce vlády císaře Augusta a ve 3. čtvrtině 194. olympiády. Potvrdila se tak tradice východních církví, juliánský a gregoriánský kalendář, že se Ježíš narodil roku 1.

Opat Dionýsius se nemýlil, nemohl se mýlit, protože měl všechna data, která umožňovala správný výpočet. Ten potvrzuje i údaj uvedený u Hipolyta Římského z r. 204. V homíli z r. 386 sv. Jan Zlatoústý tvrdí, že zná datum Kristova narození z archivů římské říše, ve kterých se uchovávají data o sčítání lidu provedeném na rozkaz císaře Augusta.

Datum narození Ježíše Krista 25. prosinec potvrdil v r. 1958 prof. Shemarjahu Talmon z Heberejské university, který sestavil, podle Qumránských svitků rozpis služeb kněží v Jeruzalémském chrámu. Otec Jana Křtitele, Zachariáš, patřil k Abiášově kněžské třídě. Té přišla povinnost sloužit v chrámu dvakrát do roka a svitky uvádějí konkrétní data této služby. Konec jeho služby byl mezi 23. a 25. září, kdy byl počat Jan Křtitel. Od tohoto dne za šest měsíců počala Panna Maria Ježíše (anděl Panně Marii při zvěstování řekl, že Alžběta je v šestém měsíci), za devět měsíců poté, t.j. 25. prosince, se Ježíš narodil.

Můžeme také vypočítat i den ukřižování Ježíše Krista. Židé jedli velikonočního beránka 14. Nisanu, což je první jarní měsíc. Za Pontia Piláta, který Ježíše soudil, 14. Nisan připadá na čtvrtek roku 33 n.l. Podle anglických astronomů v den uložení Ježíše do hrobu bylo v Jeruzalémě zatmění měsíce.

(Že Nový Zákon popisuje skutečné události, nikoliv mýty, jak hlásají nepřátelé křesťanství, najdete na mých stránkách.)Diskuse


J. Jurax
20:36
24.12.2013

J. Sova
20:57
24.12.2013

J. Krásenský
20:03
24.12.2013

M. Hanko
20:27
24.12.2013

A. Hrbek
15:40
24.12.2013

M. Prokop
16:43
24.12.2013

J. Jurax
16:45
24.12.2013

F. Janíček
15:39
24.12.2013

M. Hanko
16:04
24.12.2013

V. Vovák
16:36
24.12.2013

M. Hanko
19:32
24.12.2013

J. Sova
16:44
24.12.2013

J. Hejna
15:15
24.12.2013

P. Čech
16:18
24.12.2013

M. Prokop
16:44
24.12.2013

M. Hanko
13:52
24.12.2013

J. Kulišek
12:51
24.12.2013

J. Sova
13:08
24.12.2013

T. Jurošek
18:47
24.12.2013

J. Sova
20:02
24.12.2013

L. Orlita
11:22
24.12.2013

A. Hrbek
10:31
24.12.2013

E. Sevrát
10:53
24.12.2013

M. Hanko
11:23
24.12.2013

V. Běhal
11:31
24.12.2013

A. Hrbek
11:34
24.12.2013

M. Hanko
13:46
24.12.2013

M. Hanko
13:44
24.12.2013

M. Hanko
13:47
24.12.2013

V. Fenzel
13:53
24.12.2013

J. Jurax
16:50
24.12.2013

J. Sova
10:28
24.12.2013

V. Běhal
11:13
24.12.2013

J. Sova
11:28
24.12.2013

M. Hanko
13:51
24.12.2013

P. Čech
10:13
24.12.2013

V. Běhal
11:18
24.12.2013

A. Hrbek
11:39
24.12.2013

J. Sova
12:07
24.12.2013

P. Čech
10:02
24.12.2013

V. Běhal
11:28
24.12.2013

E. Sevrát
12:27
24.12.2013

J. Sova
12:51
24.12.2013

P. Čech
12:55
24.12.2013

J. Jurax
21:38
24.12.2013

J. Jurax
16:54
24.12.2013

E. Sevrát
10:00
24.12.2013

P. Boublíková
9:56
24.12.2013

E. Sevrát
12:24
24.12.2013

P. Boublíková
12:50
24.12.2013

P. Boublíková
13:01
24.12.2013

M. Hanko
9:14
24.12.2013

J. Sova
10:21
24.12.2013

M. Hanko
9:00
24.12.2013

M. Hanko
8:55
24.12.2013

M. Hanko
8:46
24.12.2013

F. Janíček
8:00
24.12.2013

V. Běhal
8:53
24.12.2013

počet příspěvků: 62, poslední 24.12.2013 09:38

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.