26.9.2018 | Svátek má Andrea


HISTORIE: Co to drží Chamberlain v ruce?

13.5.2016

Mám z letošních „oslav“ osvobození (a zažil jsem všech jedenasedmdesát!) podivnou pachuť v ústech. Jako bychom se znovu vraceli do předlistopadových let, jako bychom znovu chtěli potvrdit platnost parafráze „slavného“ Orwellova výroku o tom, že kdo ovládá přítomnost, ovládá i minulost.

Jistěže nám mohou vadit imperiální snahy dnešního Ruska, ale opravňuje nás to dnes k tvrzení, že před jednasedmdesáti lety „SSSR byl spojencem nacistů, neboť uzavřel smlouvu s nacistickým Německem“ nebo že „Moskva a Berlín zahájily druhou světovou válku tím, že přepadly Polsko“?

Chamberlain

Jistě si mnoho lidí připomene často publikovaný filmový záběr ministerského předsedy Velké Británie Nevilla Chamberlaina vracejícího se z mnichovské konference v září 1938: stojí na schůdkách letadla a v pravé ruce ukazuje jásajícímu davu dokument, o kterém říká: „Zajistil jsem mír pro tuto generaci.“ Jelikož se vrací z Mnichova, domnívá se většina lidí u nás, že má v ruce mnichovskou dohodu, ale není tomu tak. Má v ruce dohodu mezi Velkou Británií a Německem!

V té se mimo jiné praví: „My, německý führer a kancléř a britský ministerský předseda, jsme dnes měli další schůzku a shodli jsme se v poznání, že otázka angloněmeckých vztahů má prvořadou důležitost pro obě země a Evropu. Považujeme dohodu podepsanou včera v noci a angloněmeckou dohodu o námořních silách za symboly přání našich národů nikdy již nejít do války jeden proti druhému.“

To se stalo téměř rok předtím, než byla podepsána dohoda o spolupráci mezi SSSR a Německem a o rozdělení Polska! Co však tehdy zbývalo SSSR, když západní mocnosti odmítly všechny návrhy na společný postup proti Německu (čehož pak trpce litovaly) a ve všem ustupovaly nacistům?

(„16. dubna Sověti předložili oficiální návrh na vytvoření jednotné fronty pro společnou pomoc mezi Velkou Británií, Francií a SSSR... Nemůže být žádných pochyb..., že Británie a Francie měly přijmout ruskou nabídku.“ Churchill, Winston. Druhá světová válka. Praha: Lidové noviny, 1992. Str. 326)

To jistě neumenšuje vinu Sovětů za vraždění, které v Polsku rozpoutali, ale stejně tak nelze z historie vymazat, že při „dělení Polska“ v září 1939 postoupili jen na mezinárodně uznanou hranici Polska tzv. Curzonovu linii, nazvanou podle britského ministra zahraničí, kterou po vítězné válce se SSSR v roce 1920 však Poláci překročili.

Připomíná dnes někdo Británii její tehdejší chování a tento pakt s Hitlerem? Připomínáme Francii zradu na Československu v Mnichově? Všem jsme odpustili, jen Rusům ne.

Jen hlupák může v roce 2016 napsat, že „není vděčný za osvobození Rudou armádou v roce 1945“. Snadno se to řekne tomu, kdo dnes není v koncentračním táboře, není ve věznici gestapa ani v zákopech války. Poměřovat tehdejší chování lidí, tehdejší poměry a události tím, co prožíváme a víme dnes, je jen dokladem mimořádné omezenosti.

Autor je zástupce veřejné ochránkyně práv

Právo, 11.5.2016Diskuse


V. Mohorita
16:56
13.5.2016

J. Jurax
19:06
13.5.2016

V. Mohorita
16:55
13.5.2016

V. Novák
17:53
13.5.2016

P. Rajman
16:41
13.5.2016

P. Urban
12:37
13.5.2016

M. Prokop
17:05
13.5.2016

J. Jurax
19:18
13.5.2016

P. Vaňura
11:30
13.5.2016

T. Krystlík
11:11
13.5.2016

A. Trick
12:25
13.5.2016

V. Povolný
11:07
13.5.2016

J. Lepka
11:06
13.5.2016

M. Mýval
10:44
13.5.2016

T. Kočí
9:47
13.5.2016

K. Vyšata
9:41
13.5.2016

M. Prokop
10:25
13.5.2016

V. Novák
10:46
13.5.2016

P. Harabaska
10:49
13.5.2016

M. Prokop
17:11
13.5.2016

K. Vyšata
10:57
13.5.2016

J. Mráz 496
9:31
13.5.2016

P. Zinga
9:21
13.5.2016

M. Prokop
8:52
13.5.2016

L. Florner
9:19
13.5.2016

M. Prokop
10:30
13.5.2016

J. Švaříček
10:54
13.5.2016

L. Florner
11:15
13.5.2016

V. Novák
10:53
13.5.2016

M. Prokop
17:16
13.5.2016

M. Prokop
17:14
13.5.2016

V. Novák
17:55
13.5.2016

M. Valenta
8:48
13.5.2016

M. Prokop
8:54
13.5.2016

L. Florner
9:25
13.5.2016

M. Prokop
10:32
13.5.2016

L. Florner
11:35
13.5.2016

K. Frauknecht
11:42
13.5.2016

L. Florner
12:04
13.5.2016

M. Prokop
17:18
13.5.2016

L. Florner
7:43
13.5.2016

A. Sedláčková
8:20
13.5.2016

P. Lenc
9:48
13.5.2016

L. Florner
10:07
13.5.2016

K. Frauknecht
8:56
13.5.2016

L. Florner
9:35
13.5.2016

B. Brousková
7:08
13.5.2016

J. Lancik
7:36
13.5.2016

P. Zinga
9:22
13.5.2016

M. Prokop
10:33
13.5.2016

V. Mohorita
6:15
13.5.2016

A. Trick
7:04
13.5.2016

M. Prokop
8:57
13.5.2016

V. Novák
17:56
13.5.2016

B. Brousková
7:15
13.5.2016

V. Novák
10:55
13.5.2016

P. Dvořák
3:59
13.5.2016

B. Brousková
6:31
13.5.2016

A. Trick
7:01
13.5.2016

B. Brousková
7:22
13.5.2016

P. Dvořák
9:34
13.5.2016

M. Prokop
8:57
13.5.2016

J. Babicka
3:28
13.5.2016

počet příspěvků: 74, poslední 13.5.2016 10:28

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.