25.5.2018 | Svátek má Viola


FRANCIE: Boj o jesličky vrcholí

24.12.2014

V městě Mélun jižně od Paříže zazněl soudní výrok povolující umístění jesliček na radnici. Stížnost muslimské části obyvatel byla - prozatím - zamítnuta. Podobné spory však nejsou výjimkou.

Starousedlíci - tedy nejspíše Francouzi, kteří žijí v městě Mélun již několik generací - uhájili před soudem své právo na vánoční symbol malého Ježíška v jesličkách. V křesťanských zemích jde o připomínku narození Spasitele v městě Bet lechem nedaleko Jeruzaléma. Tento symbol existuje již asi 800 let, kdy byl poprvé připomenut sv. Františkem z Assisi. Od středověku až do současné doby se betlémy o vánocích vystavují nejen v kostelích, ale jsou mnohdy chloubou vesnic či městeček, poměrně často jsou předváděny tzv.“živé Betlémy“ s herci a zvířaty.

V uvedeném městě Mélun mají ony jesličky zhruba 200letou tradici. Zdá se však, že ona tradice z Francie pomalu mizí, neboť vzrůstající počet muslimských obyvatel bere vystavení onoho symbolu jako provokaci, a to bez ohledu na fakt, že Ježíš je i pro islám postavou nikoli nevýznamnou. Znázornění chléva, kde se Ježíš Kristus narodil, je zřejmě velmi iritující i přes fakt, že Ježíš Kristus hlásal po celý svůj život lásku, a to i k nepřátelům. V žádné ze svých životních etap nevyzýval k vyhubení jinověrců, šíření křesťanství násilnou cestou či nadřazenost křesťanů vůči jiným vyznáním.

Už samotný fakt, že o vystavení křesťanského symbolu vánoc v křesťanské zemi v období druhých největších křesťanských svátků musí rozhodovat soud, je skandální. Evropská kultura, založená na judaisticko-křesťanské tradici, musí hájit svůj „raison d´etre“ s nalézáním důvodů, proč může být dále prezentována veřejně. Že nejde o ojedinělý případ, je potvrzení podobného sporu a - naštěstí - stejného povolujícího soudního výroku v městě Béziérs. Vzhledem k počtu muslimů zejména v oblasti Marseille, v Alsasku a v hlavním městě Paříži lze s úspěchem pochybovat, že by soudní spor v těchto oblastech dopadl pro malého Ježíška stejně úspěšně.

Zánik kterékoli civilizace má z historického pohledu téměř uniformní průběh. Jedním z podstatných faktorů je likvidace kultury, jež je tmelem generací, prostorem pro vlastní seberealizaci všech členů dané společnosti a faktorem příslušnosti jedince k celku. Zničením kultury se pak společnost stává vykolejenou, bez jakýchkoliv kořenů k místě svého vzniku a existence a její rozpad je zákonitý.

Francouzský boj proti šátkům na veřejnosti by měl být doprovázen stejným bojem za uchování kulturních zvyklostí a tradic původního obyvatelstva. Jelikož však starosta Paříže slaví ramadán společně s muslimy, vidím budoucnost malého Ježíška ve Francii spíše mlhavě.

Převzato z blogu Tomáš Vodvářka se souhlasem autoraDiskuse


J. David
15:26
24.12.2014

J. Boleslav
16:46
24.12.2014

V. Kain
17:41
24.12.2014

V. Němec
13:05
24.12.2014

J. Boleslav
13:08
24.12.2014

P. Vaňura
11:19
24.12.2014

J. Boleslav
12:14
24.12.2014

J. Literák
11:15
24.12.2014

J. Boleslav
11:20
24.12.2014

J. Literák
11:46
24.12.2014

J. Boleslav
12:08
24.12.2014

J. Literák
12:18
24.12.2014

J. Boleslav
13:09
24.12.2014

S. Netzer
12:04
24.12.2014

J. Boleslav
12:12
24.12.2014

S. Netzer
12:27
24.12.2014

J. Boleslav
13:07
24.12.2014

B. Rybák
23:10
24.12.2014

Š. Šafránek
10:17
24.12.2014

J. Boleslav
11:21
24.12.2014

J. Schwarz
10:08
24.12.2014

S. Netzer
10:18
24.12.2014

J. Boleslav
11:15
24.12.2014

S. Netzer
11:46
24.12.2014

J. Boleslav
12:12
24.12.2014

S. Netzer
9:48
24.12.2014

S. Netzer
12:15
24.12.2014

J. Fleiszner
9:39
24.12.2014

J. Boleslav
11:15
24.12.2014

I. Brezina
9:30
24.12.2014

S. Netzer
9:49
24.12.2014

J. Fleiszner
10:03
24.12.2014

J. Boleslav
11:22
24.12.2014

M. Prokop
9:23
24.12.2014

E. Vašátko
5:18
24.12.2014

P. Lenc
7:57
24.12.2014

počet příspěvků: 55, poslední 24.12.2014 11:10

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.