19.1.2019 | Svátek má Doubravka


EVROPA: Úmyslná despocie podle Lisabonské smlouvy

21.12.2017

Mají občané vliv na politiku Evropské unie? Je Unie demokratická? Je demokratický deficit nedopatření, nebo úmysl?

Někteří evropo-tvorní politikové, média i unijní vrchnost často argumentují, že Evropská unie je přeci demokratická, vždyť nás v Radě zastupují volení představitelé. (Rada Evropské unie je orgán, ve kterém za každý členský stát sedí jeden příslušný ministr, pokaždé jiný.) Nutno poznamenat, že to je argument povrchní a těžko udržitelný.

To, že je někdo zvolený, ještě vůbec neznamená, že se jedná o demokratické zřízení. Z dějin známe nespočet zvolených diktátorů a autoritativních či totalitních režimů. Na rozdíl od nich je podstatou demokratického uspořádání stabilita založená na rovnováze moci. Výkonná moc je odpovědná parlamentu, parlament dbá názoru voličů. Jsou-li voliči nespokojení, dají to najevo svým voleným zástupcům v parlamentu. Ti mohou vyvolat hlasování o důvěře. Rovnováhu lze jak známo vychýlit i nepatrnou silou a stabilní systém se může překlopit do jiného stavu, kterému se v ústavním právu říká vyslovení nedůvěry vládě. Podle empirických analýz jsou nejstabilnější vlády, které se opírají o většinu jednoho hlasu. Rovnováha moci tak nejcitlivěji reaguje na zájmy občanů. Naopak lze ukázat, že vlády, které se opírají o nadbytečnou většinu, mnohem rychleji důvěru ztrácejí, kolice se bortí a často se rozpadají i politické strany, které v takové vládě figurují.

V běžné parlamentní demokracii má čistě statisticky volič poloviční pravděpodobnost, že bude jeho hlas zastoupen parlamentní většinou. Podívejme se, jak je tomu v Evropské unii podle Lisabonské smlouvy. Statistickým výpočtem dojdeme k tomu, že v nejlepším případě při absolutní souhře náhod může mít kterýkoli občan Unie vliv na rozhodnutí nejvýše čtyřprocentní. Pokud však má nějaký specifický politický názor, přeje si, aby se něco změnilo, je téměř jisté, že jeho vliv na rozhodování bude dále klesat – až k tisícinám promile.

despocie

Pokud by chtěl občan ovlivnit Evropský parlament, aby řekněme vyjádřil nedůvěru komisi, musel by získat na svou stranu dvoutřetinovou většinu. K tomu zatím nedošlo (Santerova komise odstoupila kvůli korupci sama) a zjevně ani nikdy nemůže dojít. To je také důvod, proč by i naše vláda bez důvěry musela být považována za diktaturu – i kdyby sebevíc ‚makala‘. Bez rovnováhy založené na vyslovení důvěry a na hrozbě ztráty důvěry nemají občané na politiku žádný vliv.

Proto ani Evropská unie nemůže být řazena k demokratickým institucím. Někdy se tomu nadneseně říká demokratický deficit. Nikdo asi nebude podezírat konvent a jeho předsedu Valérya Giscarda d’Estainga, že by nevěděli, jak má správně fungovat demokracie, když psali Lisabonskou smlouvu. Jde o úmyslně navržený nedemokratický systém, který odebral evropským občanům právo ovlivňovat politické dění. A protože víme, že hromadění nekontrolované moci samovolně vede ke stále bezohlednější despocii, je namístě otevřeně usilovat o ukončení tohoto zlomyslného projektu, který zákonitě směřuje a bude stále rychleji směřovat k tomu, že se stane hrozbou pro světovou bezpečnost a stabilitu.

Převzato z Payne.blog.idnes.cz se souhlasem autora
Autor je poslanec EP za SvobodnéDiskuse


P. Rudolf
19:16
21.12.2017

M. Prokop
20:50
21.12.2017

T. Hraj
22:09
21.12.2017

P. Vaňura
16:41
21.12.2017

Š. Hašek
19:00
21.12.2017

J. Kanioková
19:05
21.12.2017

J. Svoboda 169
15:38
21.12.2017

J. Kombercová
16:04
21.12.2017

J. Anděl
14:07
21.12.2017

J. Pospíšil 402
13:06
21.12.2017

J. Václavíková
13:09
21.12.2017

J. Pospíšil 402
13:10
21.12.2017

J. Pospíšil 402
13:17
21.12.2017

M. Prokop
13:38
21.12.2017

M. Prokop
13:36
21.12.2017

J. Kanioková
18:29
21.12.2017

B. Hejda
12:29
21.12.2017

J. Václavíková
12:43
21.12.2017

J. Pospíšil 402
13:52
21.12.2017

B. Hejda
14:10
21.12.2017

M. Prokop
14:54
21.12.2017

B. Hejda
16:43
21.12.2017

J. Pospíšil 402
17:15
21.12.2017

B. Hejda
17:29
21.12.2017

J. Kanioková
19:02
21.12.2017

J. Pospíšil 402
17:26
21.12.2017

M. Prokop
14:51
21.12.2017

M. Prokop
13:46
21.12.2017

B. Hejda
13:58
21.12.2017

M. Prokop
14:58
21.12.2017

B. Hejda
15:26
21.12.2017

M. Prokop
15:39
21.12.2017

B. Hejda
16:18
21.12.2017

R. Mayer
17:42
21.12.2017

B. Hejda
17:45
21.12.2017

C. Horák
17:58
21.12.2017

M. Prokop
20:58
21.12.2017

M. Moravcová
19:44
21.12.2017

R. Tichý
12:51
21.12.2017

F. Netopil
13:44
21.12.2017

R. Tichý
14:48
21.12.2017

M. Prokop
15:00
21.12.2017

M. Prokop
11:56
21.12.2017

M. Krátký
10:27
21.12.2017

J. Pražák
9:48
21.12.2017

Senil
9:21
21.12.2017

J. Pražák
9:43
21.12.2017

P. Götze
8:46
21.12.2017

Z. Lapil
9:44
21.12.2017

F. Netopil
14:20
21.12.2017

M. Moravcová
19:39
21.12.2017

S. Netzer
7:01
21.12.2017

J. Kombercová
7:35
21.12.2017

J. Kombercová
7:40
21.12.2017

P. Dvořák
7:48
21.12.2017

P. Lenc
7:56
21.12.2017

Z. Lapil
9:17
21.12.2017

J. Kombercová
9:29
21.12.2017

Z. Lapil
10:42
21.12.2017

A. Nový 840
11:17
21.12.2017

Z. Lapil
12:51
21.12.2017

M. Prokop
11:58
21.12.2017

Z. Lapil
13:36
21.12.2017

M. Moravcová
19:28
21.12.2017

B. Hančl
10:52
21.12.2017

V. Povolný
8:23
21.12.2017

P. Selinger
9:01
21.12.2017

E. Tocháček
9:24
21.12.2017

J. Schwarz
9:25
21.12.2017

D. Bystriansky
9:26
21.12.2017

S. Netzer
10:02
21.12.2017

J. Fridrich
10:08
21.12.2017

M. Krátký
10:30
21.12.2017

Z. Lapil
10:44
21.12.2017

D. Bystriansky
15:01
21.12.2017

Z. Lapil
15:53
21.12.2017

R. Tichý
12:46
21.12.2017

I. Koreň
4:22
21.12.2017

Z. Lapil
9:42
21.12.2017

J. Pražák
9:50
21.12.2017

J. Sinnreich
0:27
21.12.2017

B. Hejda
12:11
21.12.2017

M. Prokop
13:49
21.12.2017

B. Hejda
14:14
21.12.2017

počet příspěvků: 99, poslední 21.12.2017 10:09

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.