15.10.2018 | Svátek má Tereza


EVROPA: Sluší se mít zameteno před vlastním prahem

28.12.2017

Evropská komise došla k závěru, že v Polsku hrozí porušení vlády práva. Hodlá využít prvního odstavce článku 7 Lisabonské smlouvy.

Evropská komise si bude muset zajistit souhlas Evropského parlamentu a bude se muset obrátit na Radu Evropské unie, aby čtyřpětinovou většinou rozhodla o tom, že existuje nebezpečí, že Polsko poruší hodnoty uvedené v článku 2 téže smlouvy. Z výčtu hodnot v článku 2, které mají být společné členským státům, má Komise nejspíš na mysli hodnoty demokracie a právního státu.

Možná si z uvedeného článku připomeňme ještě některé další hodnoty, na kterých Unie stojí: rovnost, pluralismus, nepřípustnost diskriminace, tolerance, spravedlnost.

Ústavní systém v některých demokratických zemích podléhá aktuálním politickým náladám. U nás například nabouraly Ústavu dvě změny: samorozpuštění Sněmovny a přímá volba prezidenta. Obě vytvořily v ústavním právu díru, která jednou může znamenat neřešitelnou ústavní krizi. Měli bychom zoufat a bědovat nad politickými stranami, že devastují demokracii? Možná.

V Polsku reformují soudní systém, mimochodem, také bychom to potřebovali. Soudní moc sama sebe nikdy nezreformuje. Polská opozice nesouhlasí. To je záruka, že po příštích volbách bude soudní reforma podléhat nové diskusi a možná i revizi. Proto považuji starosti Komise za ukvapené.

Mnohem větší starost mi dělá osud demokracie v Evropské unii. Lisabonská smlouva je úmyslně založena na nedemokratických základech. Žádná rovnováha moci neexistuje – vůbec žádná. Nad jednáním komise nevisí ani hrozba ztráty důvěry (musely by pro ni hlasovat dvě třetiny Evropského parlamentu – což je nesmysl), ale nehrozí ani soudní přezkoumání, zda dodržuje platné předpisy, především Lisabonskou smlouvu. Občan má na rozhodování komise zanedbatelný vliv. Neexistuje ani koalice, ani opozice. Ti, kdo mají odlišný názor než komise, jsou diskriminováni. Je vysoce pravděpodobné, že Unie v mnoha případech prosazuje své zájmy ne zcela korektními a demokratickými prostředky.

Má-li Komise starost o demokracii, měla by se napřed postarat o to, aby Evropská unie sama začala fungovat alespoň trochu demokraticky, tolerantně k jiným názorům, měla by respektovat pluralitu názorů, jednat spravedlivě se všemi názorovými skupinami bez jakékoli diskriminace. Měla by urychleně vytvořit systém skutečné odpovědnosti za výkon funkce, měla by odejmout moc úředníkům a vrátit ji na politické hřiště. Měla by urychleně umožnit skutečné nezávislé přezkoumání, zda jedná podle platných právních předpisů. Měla by respektovat suverenitu členských států.

Autor je europoslanec a místopředseda Svobodných

Převzato ze Svobodni.cz se souhlasem autoraDiskuse


J. Jurax
No,
20:33
28.12.2017

M. Prokop
20:40
28.12.2017

J. Farda
19:41
28.12.2017

K. Kořinek
18:17
28.12.2017

J. Kanioková
14:39
28.12.2017

P. Mach 783
19:53
28.12.2017

J. Pražák
11:59
28.12.2017

M. Jandáková
11:48
28.12.2017

J. Kanioková
14:47
28.12.2017

J. Kanioková
14:45
28.12.2017

J. Kanioková
Ano
14:44
28.12.2017

J. Pražák
18:36
28.12.2017

M. Prokop
9:28
28.12.2017

V. Němec
9:02
28.12.2017

P. Rudolf
8:12
28.12.2017

J. Schwarz
8:45
28.12.2017

M. Prokop
9:29
28.12.2017

S. Netzer
10:45
28.12.2017

M. Prokop
11:43
28.12.2017

P. Rudolf
13:32
28.12.2017

M. Vondráček
10:27
28.12.2017

T. Hraj
11:22
28.12.2017

M. Prokop
11:44
28.12.2017

P. Mach 783
12:38
28.12.2017

T. Hraj
12:51
28.12.2017

P. Svobodný
18:21
28.12.2017

počet příspěvků: 62, poslední 29.12.2017 10:00

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.