16.11.2018 | Svátek má Otmar


EVROPA: Rezolutní NE hrátkám s migrací

11.10.2017

Na letošním Rhodoském fóru se vedla debata i o migraci. Dostal jsem se v ní do ostrého střetu s jejími politicky korektními obhájci. Můj úvodní projev obsahoval následující argumenty.

Aprioristické, politicky korektní, progresivistické, v podstatě merkelovské postoje k migraci jsou založeny na zcela ošidném předpokladu, že je migrace pozitivním společenským jevem a že migrovat mezi státy je normální. S tím nelze souhlasit. Normální je nemigrovat. Normální je akceptovat zemi, ve které se člověk narodil a má tam svou rodinu, identifikovat se s ní, považovat ji za svou domovinu a žít v ní. Emigrace musí být považována za extrémní způsob řešení existenčního problému konkrétního člověka.

Právě ten konkrétní člověk je klíčový. Netrápí nás individuální migrace, tento pomalý, v malém množství probíhající, v podstatě pokorný, neagresivní, a proto nedestruktivní proces, kterého jsme svědky celá staletí a tisíciletí. O individuální migraci není důvod vést spor. Průvodním jevem dnešní doby je však nikoli pomalá a pokorná, nýbrž o proměnu společnosti usilující masová migrace. Ta je z řady důvodů dnešními politickými elitami uměle stimulována a přímo či nepřímo organizována a řízena.

Organizátoři Rhodoského fóra předem rozeslali řečníkům návrh „hlavních bodů k diskusi“. Nevěřil jsem svým očím. Obsahoval otázky typu „jakou formu by měla migrace mít?“, „jak získat z migrantů co nejvíce? (how to get the most out of the migrants)“, „jak řídit migraci?“. To jsou pro mne otázky nepřijatelné. Jedinou relevantní otázkou je „jak se bránit migraci?“ nebo eventuálně „jak ji minimalizovat?“.

Masová migrace je negativním jevem jak pro země, kam migranti směřují, tak pro země, odkud odcházejí. Vyvolává změny etnického složení obou typů zemí. Vede k velkým kulturním, sociálním a politickým konfliktům, šokům a pnutí. Narušuje zvyky, obyčeje, vzorce chování, způsob života, které se postupně vyvíjely po staletí a tisíciletí a které vedou k unikátní a neopakovatelné specifičnosti jednotlivých zemí.

Nemohu přijmout politicky korektní, ale zcela prázdnou rétoriku, která zdůrazňuje „vzájemný respekt“ a „přijetí identity jiných“ a která hlavně varuje před xenofobií. Dnešní spor o migraci není sporem mezi humanismem a xenofobií, ani mezi solidaritou a egoismem. Je sporem zastánců svobody a národního státu s odpůrci svobody a národního státu.

Masová migrace je obhajována dnes již zcela zdiskreditovanou doktrínou multikulturalismu. Ta je slepou uličkou. Aby mohly jednotlivé státy fungovat, potřebují alespoň minimální (vůbec ne malý) stupeň homogenity, nikoli maximum heterogenity a diverzity. Právě to se ideologie multikulturalismu dlouhodobě snaží popírat. (Důsledně odlišujme evolučně, spontánně vzniklou multikulturalitu v různých místech světa od agresivní a konstruktivistické ideologie multikulturalismu.)

Žiji v Evropě, která má specifickou historii a navíc nové charakteristiky spojené s institucionálním uspořádáním Evropské unie. Dnešní migrační vlna je v Evropě vyvolána tím, že byly hranice EU po dlouhou dobu otevřené a nehlídané a že se na tom nic nezměnilo ani po událostech roku 2015. Neschopnost, absence vůle, ne-li dokonce záměr klíčových evropských politiků jsou příčinou pokračující migrace. Tito lidé pravděpodobně stále ještě věří v utopickou ideu Schengenu, která se ukázala být fatálně chybnou a neudržitelnou. Společnosti bez hranic nemohou existovat.

Žiji ve střední Evropě, která zažila čtyři desetiletí komunismu. Tento prožitek zostřil naše pohledy na společenské události. Lidé v tomto regionu nemohou zapomenout na komunistické experimenty, které byly ve své podstatě podobné dnešnímu migračnímu experimentu. Nezapomínají na neautentickou solidaritu vynucovanou z vnějšku, na výzvy k sebeobětování se ve jménu budoucnosti a na pokusy vytvořil nového evropského člověka. To, co se děje dnes, není od minulých pokusů příliš vzdálené.

Jsem navíc z malé středoevropské země. Rozdíl mezi malými a velkými zeměmi je v pohledu na migraci zásadní. Pro malé země je hrozba masové migrace něčím úplně jiným než pro země velké. Ty by si toho měly být vědomy, ale bohužel nejsou.

Dnešní migrační vlna primárně nebyla způsobena situací v zemích na Blízkém východě a v severní Africe. Je důsledkem již delší dobu probíhající evropské krize, systémových defektů evropské politiky a evropského institucionálního uspořádání, slabosti a předsudků evropských politických elit. Dnešní politika německého a bruselského establishmentu se stala pro Evropu větším nebezpečím než samotní migranti.

Má kritika proto nemíří na migranty. Míří na současnou Evropu. Termín „migrační projekt“ je namístě. Dnešní masová migrace není důsledkem spontánního, respektu hodného lidského chování. Je důsledkem mylného projektu multikulturních politických elit.

Mezinárodní konference Rhodes Forum 2017, Rhodos, Řecko, 6. října 2017. Přeloženo z angličtiny.

Právo, 9.10.2017

www.klaus.czPorsche Panamera 4,8...
Porsche Panamera 4,8...

r.v. 2012, naj. 133 191 km, benzín
929 000 Kč (s DPH)

Diskuse


L. David
22:30
11.10.2017

V. Čermák 376
19:28
11.10.2017

M. Prokop
21:14
11.10.2017

M. Mikulec
21:28
11.10.2017

M. Moravcová
18:52
11.10.2017

M. Moravcová
18:53
11.10.2017

M. Prokop
21:16
11.10.2017

M. Pernický
18:13
11.10.2017

P. Čech
17:33
11.10.2017

A. Nový 840
17:45
11.10.2017

P. Čech
18:05
11.10.2017

M. Moravcová
18:55
11.10.2017

J. Kombercová
19:16
11.10.2017

J. Kanioková
22:26
11.10.2017

M. Prokop
21:18
11.10.2017

J. Jurax
16:26
11.10.2017

Z. Pešek
13:59
11.10.2017

A. Alda
13:15
11.10.2017

S. Netzer
13:51
11.10.2017

J. Kohoutek
15:03
11.10.2017

A. Nový 840
15:05
11.10.2017

J. Kanioková
15:11
11.10.2017

S. Netzer
15:15
11.10.2017

M. Krátký
15:25
11.10.2017

S. Netzer
15:34
11.10.2017

J. Jurax
15:52
11.10.2017

J. Jelínek
18:21
11.10.2017

J. Jurax
19:18
11.10.2017

V. Javora
16:10
11.10.2017

J. Kanioková
22:23
11.10.2017

P. Dvořák
16:12
11.10.2017

P. Rudolf
16:33
11.10.2017

M. Pernický
18:17
11.10.2017

M. Prokop
14:55
11.10.2017

P. Vaňura
12:24
11.10.2017

A. Alda
13:20
11.10.2017

M. Pechr
11:26
11.10.2017

M. Mikulec
11:09
11.10.2017

J. Kanioková
15:12
11.10.2017

B. Graf
11:07
11.10.2017

R. Fiala
10:16
11.10.2017

V. Student
10:11
11.10.2017

J. Tachovský
10:35
11.10.2017

V. Student
10:55
11.10.2017

J. Schwarz
19:36
11.10.2017

Z. Rychlý
9:34
11.10.2017

P. Rudolf
10:06
11.10.2017

J. Tachovský
10:35
11.10.2017

M. Moravcová
10:37
11.10.2017

V. Javora
16:14
11.10.2017

T. Kočí
11:16
11.10.2017

Z. Rychlý
11:18
11.10.2017

M. Krátký
12:44
11.10.2017

J. Farda
11:54
11.10.2017

J. Berger
9:27
11.10.2017

M. Prokop
9:43
11.10.2017

M. Valenta
9:19
11.10.2017

M. Prokop
9:23
11.10.2017

M. Mikulec
11:02
11.10.2017

M. Prokop
11:41
11.10.2017

J. Kohoutek
13:42
11.10.2017

J. Kombercová
9:34
11.10.2017

M. Moravcová
9:42
11.10.2017

M. Valenta
10:12
11.10.2017

M. Moravcová
10:39
11.10.2017

M. Valenta
13:08
11.10.2017

M. Moravcová
13:43
11.10.2017

M. Valenta
15:17
11.10.2017

Z. Čábelka
20:03
11.10.2017

M. Moravcová
13:44
11.10.2017

J. Jurax
16:21
11.10.2017

M. Prokop
11:42
11.10.2017

M. Valenta
13:09
11.10.2017

J. Jurax
15:56
11.10.2017

J. Jurax
16:14
11.10.2017

Z. Lapil
18:30
11.10.2017

J. Jurax
19:28
11.10.2017

Z. Lapil
18:27
11.10.2017

J. Šejnoha
23:16
16.10.2017

J. Lukavsky
8:56
11.10.2017

M. Prokop
9:20
11.10.2017

M. Moravcová
8:46
11.10.2017

M. Krátký
8:43
11.10.2017

J. Nový
8:26
11.10.2017

Senil
8:19
11.10.2017

I. Schlägel
7:57
11.10.2017

R. Morava
8:16
11.10.2017

I. Schlägel
9:12
11.10.2017

M. Prokop
9:25
11.10.2017

J. Kubik
7:08
11.10.2017

K. Frauknecht
7:26
11.10.2017

R. Gramblička
7:26
11.10.2017

J. Schwarz
7:59
11.10.2017

počet příspěvků: 136, poslední 16.10.2017 11:16

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.