22.7.2019 | Svátek má Magdaléna


EVROPA: Racionalita nacionalismu

25.9.2014

Intelektuální a politická elita Evropy dlouhodobě kritizuje národní stát jako zastaralý a iracionální. Mnohé politiky a komentátory znervózňuje stále pestřejší patchwork autonomních a o autonomii bojujících hráčů na kontinentě. Proces sjednocení Evropy si nejen v Bruselu zcela jistě představovali jinak.

Čtenáři mého blogu vědí, že na význam a životaschopnost národního státu již dlouhou dobu opakovaně upozorňuji. Tento jev plně zapadá i do procesu slábnoucí globalizace. Ale to není všechno. Aktuálnost myšlenky národního státu se opírá o víc než jen o patos, hesla, historii a emoce.

Zkusme přemýšlet o racionálním jádru touhy po národní identitě a suverenitě a položme si jednoduchou otázku: Jak mohou lidská společenství nejlépe přispět ke své bezpečnosti a blahobytu? Třeba tím, že jsou vnitřně sourodá?

Dobře fungující společnost potřebuje porozumění a spolupráci. Obojí se opírá o důvěru a tu máme nejspíše k tomu, kdo se nám podobá. Ty, kteří nám jsou podobní, máme raději a raději s nimi spolupracujeme; také proto, že si s nimi rozumíme „naslepo“.

Sourodost společnosti ale umožňuje nejenom optimálně zorganizovat spolupráci svých členů. Význam prostorové a názorové blízkosti roste zejména ve složité době. Je pozoruhodné, ale vlastně by nás to nemělo překvapit, že se i lidé dneška, tito supermoderní „internet natives“, často chovají jako členové kmene, který se o kořist nechce dělit s cizími.

Národní identita je tedy překrývající se množina podobností. Samozřejmě k ní patří stejný prostor, národní jazyk, tradice, sdílené zkušenosti a společné sociální znalosti. Ale to není všechno, co hovoří pro užitečnost národní identity a sourodosti. Naděje na úspěšný rozvoj stoupá v těch společnostech, které samy určují své normy a zákony. A rozhodují o těchto pravidlech na úrovni národní, co nejblíže k těm, kteří se podle nich mají řídit.

Tohle všechno vědí především prostí lidé, protože se pohybují mimo rezerváty literárních kaváren, stranických centrál a univerzitních kateder. Tito lidé svou moudrost třeba neumějí pregnantně zformulovat, ale zato chápou její hluboký význam, protože si ji den za dnem prakticky ověřují.

Skotové, Vlámové, Katalánci a mnozí ostatní Evropané chápou pozitivní význam sourodosti uvnitř státu a odlišnosti mezi státy. Posílají odcizeným evropským elitám jasné sdělení: Státy vznikají a zanikají z vůle národů. O spolkových státech to platí dvojnásob. Snahy potlačovat význam národního státu proto nemohou vést k úspěchu.

Upravený text pro E15

Převzato z blogu autora s jeho svolením

Autor je nezávislý poradce pro strategické otázky, HamburkDiskuse


P. Brodský
20:57
25.9.2014

R. Brzák
21:06
25.9.2014

M. Prokop
21:27
25.9.2014

J. Václavíková
21:49
25.9.2014

M. Prokop
22:00
25.9.2014

R. Brzák
22:14
25.9.2014

M. Prokop
22:32
25.9.2014

J. Hruška
17:37
25.9.2014

J. Kratochvíl
17:47
25.9.2014

J. Kratochvíl
15:49
25.9.2014

M. Varadinková
12:39
25.9.2014

P. Brodský
12:46
25.9.2014

M. Prokop
12:48
25.9.2014

S. Netzer
13:08
25.9.2014

M. Prokop
13:12
25.9.2014

M. Varadinková
12:52
25.9.2014

P. Brodský
16:13
25.9.2014

M. Varadinková
17:41
25.9.2014

J. Plzák
12:17
25.9.2014

M. Moravcová
12:26
25.9.2014

V. Ondys
12:39
25.9.2014

M. Moravcová
13:32
25.9.2014

P. Brodský
12:41
25.9.2014

S. Netzer
12:08
25.9.2014

V. Ondys
12:23
25.9.2014

M. Moravcová
13:04
25.9.2014

M. Moravcová
13:28
25.9.2014

S. Netzer
11:30
25.9.2014

P. Brodský
12:00
25.9.2014

Z. Lapil
11:51
25.9.2014

V. Ondys
11:11
25.9.2014

B. Rybák
14:12
25.9.2014

M. Prokop
9:46
25.9.2014

K. Janyška
10:21
25.9.2014

S. Ševeček
10:23
25.9.2014

M. Moravcová
8:32
25.9.2014

P. Hlosta
8:01
25.9.2014

M. Prokop
9:42
25.9.2014

M. Prokop
9:44
25.9.2014

J. Mannheim
7:20
25.9.2014

P. Maleček
3:14
25.9.2014

J. Kanioková
6:16
25.9.2014

K. Frauknecht
7:47
25.9.2014

K. Kužel
8:06
25.9.2014

K. Frauknecht
13:02
25.9.2014

B. Rybák
18:58
25.9.2014

V. Kun
2:39
25.9.2014

B. Volarik
7:26
25.9.2014

K. Filek
7:48
25.9.2014

V. Kun
15:45
25.9.2014

P. Švejnoch
8:01
25.9.2014

V. Kun
15:52
25.9.2014

P. Scheck
1:18
25.9.2014

L. Křivan
8:25
25.9.2014

P. Skřivan
1:03
25.9.2014

J. Schwarz
7:37
25.9.2014

počet příspěvků: 100, poslední 25.9.2014 10:32

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.