27.5.2019 | Svátek má Valdemar


EVROPA: Proč chybí vážná diskuse o ekonomických tématech?

28.5.2018

Vážná ekonomická diskuse nejen u nás, ale i v celé Evropě chybí, protože zásadní ekonomické téma (tím není, kterou dálnici postavit či jak velké subvence dát „zelené“ energii) je – pro dnešek, snad ne pro zítřek a doufejme, že určitě ne pro pozítřek – rozhodnuto.

V západním světě – přes naprostou nedůvěru v politiku a politiky – zcela jednoznačně zvítězila víra v moudrost státu a v potřebnost velmi extenzivních státních zásahů. Zcela jednoznačně zvítězilo i všeobecné přesvědčení o rozsáhlém a tudíž nepřijatelném selhávání trhu. My, kteří jsme vždy mluvili jak o nemoudrosti státu a o průhledné zájmové zaujatosti státní byrokracie a jí radících expertů, tak o úžasné síle trhu, jsme evidentně prohráli. Víra ve stát – napravující chyby trhu – zvítězila ve všech politických stranách i u převážné většiny Hofferových „scribes“ (což je úžasné, ale nepřeložitelné slovo, snad „píšících intelektuálů“).

V éře komunismu jsme považovali za cíl usilovat o maximální autonomii ekonomické sféry. Toho jsme se tehdy nedočkali. Ekonomická debata je však i dnes devalvována tím, že je stále více předurčována mimoekonomickými imperativy, které nesmírně zužují prostor pro ekonomické rozhodování států, politiků i byrokracie, prostor pro ekonomickou racionalitu, a hlavně pro lidskou svobodu. Nejničivějšími z těchto imperativů jsou

- rovnost a tím eliminace motivačních stimulů, což je linka, která vede od francouzské revoluce přes Marxe (znovu jsme si to teď připomněli) až k dnešním socialistům všeho druhu;

- životní prostředí nadevše, což většinou neznamená ochranu přírody, ale útok na svobodu člověka;

- boj s korupcí, který je primárně politickým soubojem o vládu v zemi. Korupce, nepochybně negativní jev, se stala nástrojem. Může vést až k takovým nesmyslům jako je rušení hotových peněz a špiclování kalvínovského, orwellovského nebo huxleyovského typu.

Hájit ekonomické vidění světa (a ekonomický způsob myšlení) je už dávno passé, nemoderní, zastaralé, vlastně špatné. Je to pro všechny namyšlené „majitele klíčů“ naší doby málo vznešené. Ne náhodou mluvil na počátku 90. let Václav Havel o nás ekonomech jako o hokynářích. Vážnost ekonomické profese (ať si to nikdo neplete s managementem, marketingem či účetnictvím) strašlivě poklesla. Poklesla částečně vinou ekonomů samotných, protože ustoupili od své původní role a od základních ekonomických témat, a protože si od éry Keynese začali hrát na hospodářské politiky. Chtějí být řediteli světa (nebo jak říkal Keynes philosopher kings), ale když vznikne velká krize (typu let 2008-2009), neekonomové se jim vysmějí, že jí neumí předvídat. Ekonomie není prognostika.

Politické strany se ekonomikou už dávno nezabývají, ve společnosti nehájí ničí zájmy, jen zájmy svých nomenklatur. Tyto politické strany (symbolizující povrchní svět dneška) na seriózní úvahy nemají čas, neboť jakékoli vážné ekonomické zásahy mají většinou dlouhodobé efekty – a to je krátkodobě nezajímavé (a dlouhodobě riskantní). Krátkozrakost uvažování v křehkých, údajně liberálních demokraciích (nedemokracie jsou na tom v tomto ohledu lépe) je naprosto ničivá.

Shrnu to větou, která v okamžiku oslav dvoustého Marxova výročí narození v jeho rodném Trevíru byla vidět všude: Marx sind wir. Všichni naštěstí ne, ale těch Marxů není málo.

Odpověď do ankety v květnovém Newsletteru IVK, 25. května 2018

www.klaus.czDiskuse


J. Kohoutek
18:22
28.5.2018

I. Hendrych
17:04
28.5.2018

P. Rada
17:31
28.5.2018

M. Prokop
18:41
28.5.2018

R. Langer
19:26
28.5.2018

S. Donát
20:23
28.5.2018

D. Polanský
16:20
28.5.2018

P. Rada
17:13
28.5.2018

D. Stirský
15:44
28.5.2018

R. Chodovsky
16:25
28.5.2018

F. Houžňák
17:22
28.5.2018

D. Stirský
14:18
28.5.2018

F. Houžňák
14:55
28.5.2018

B. Rameš
11:48
28.5.2018

R. Chodovsky
12:43
28.5.2018

Č. Berka
13:16
28.5.2018

R. Chodovsky
13:36
28.5.2018

F. Houžňák
16:27
28.5.2018

R. Chodovsky
13:46
28.5.2018

F. Houžňák
16:33
28.5.2018

F. Houžňák
16:44
28.5.2018

Z. Lapil
18:22
28.5.2018

P. Vaňura
12:53
28.5.2018

A. Alda
11:07
28.5.2018

V. Lunák
11:01
28.5.2018

M. Pivoda
11:00
28.5.2018

M. Pivoda
12:20
28.5.2018

T. Hraj
12:37
28.5.2018

M. Pivoda
15:03
28.5.2018

M. Pivoda
14:55
28.5.2018

Z. Lapil
18:09
28.5.2018

M. Pivoda
18:42
28.5.2018

Z. Lapil
18:57
28.5.2018

M. Pivoda
19:27
28.5.2018

R. Langer
19:31
28.5.2018

M. Pivoda
19:57
28.5.2018

R. Langer
20:46
28.5.2018

A. Nový 840
12:28
28.5.2018

R. Tesařík
12:37
28.5.2018

J. Kanioková
14:12
28.5.2018

M. Pivoda
17:04
28.5.2018

Z. Rychlý
20:06
28.5.2018

M. Pivoda
21:19
28.5.2018

M. Valenta
9:47
28.5.2018

M. Prokop
9:49
28.5.2018

M. Valenta
11:20
28.5.2018

M. Prokop
15:34
28.5.2018

J. Kanioková
14:14
28.5.2018

J. Václavíková
11:41
28.5.2018

J. Kanioková
14:15
28.5.2018

T. Hraj
12:05
28.5.2018

P. Zinga
9:38
28.5.2018

M. Valenta
10:08
28.5.2018

T. Hraj
12:09
28.5.2018

J. Kanioková
14:17
28.5.2018

F. Houžňák
8:48
28.5.2018

Č. Berka
8:31
28.5.2018

F. Houžňák
8:51
28.5.2018

Č. Berka
:-)
11:05
28.5.2018

Č. Berka
11:10
28.5.2018

počet příspěvků: 122, poslední 28.5.2018 09:19

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.