25.6.2018 | Svátek má Ivan


EVROPA: Proč Česko nechtějí v eurozóně

28.6.2014

Evropská komise před pár dny vyjmenovala ty členské státy, které údajně nejsou zatím připraveny na vstup do eurozóny a situace v těchto zemích bude takzvaně „přešetřena“ nejdřív za dva roky.

Těmi zeměmi jsou Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko. Evropská komise to zdůvodňuje tím, že tyto země neodpovídají maastrichtským kritériím.

Ta jsou tři: schodek státního rozpočtu maximálně 3 % HDP, úroveň státního dluhu nepřevyšující 60 % HDP, inflace maximálně o 1,5 % vyšší než průměrný ukazatel tří zemí eurozóny s minimálním růstem cen. Jak stojí ve zprávě Evropské komise, žádná z výše uvedených sedmi zemí tato kritéria nesplňuje.

Co však zpráva cudně zamlčuje, je skutečnost, že daným kritériím neodpovídají ani mnozí další členové dnešní eurozóny, a to chronicky. Nejde však jen o země v problémech, jako je Španělsko, Irsko, Řecko, Kypr, Itálie a Portugalsko. Maastrichtská kritéria neplní ani Velká Británie, a – světe div se – ani Německo, které by rádo bylo v Evropě nejen příkladem, ale hlavně lídrem.

Pro zajímavost – Německo za posledních 10 let nejméně 5krát nesplnilo podmínku tříprocentního růstu deficitu, zato podmínku 60 % veřejného dluhu splnilo naposledy v roce 2001. Zpráva komise také nikterak nepřipomíná, že neplnění „maastrichtu“ zakládá nejen možnost, ale de facto i povinnost dotyčného neplniče sankcionovat.

Sankce mohou být i hodně citelné: peněžní sankce mohou být až ve výši 0,5 % HDP dané země, Rada EU může požadovat složení určité částky, která se zemi vrátí, až bude zase splňovat kritéria Paktu stability, a v neposlední řadě může být také Evropská investiční banka vyzvána, aby změnila, tedy spíše zmrazila, svojí výpůjční politiku vůči této zemi.

A asi nikoho nepřekvapí, že svrchu uvedená zpráva rovněž pomlčela o tom, že žádné z uvedených sankci nedopadly na hlavy oněch výlučných viníků, například Německa. Pro zajímavost – potřebná kritéria před vznikem fiskálního paktu plnilo ze všech evropských zemí toliko Švédsko.

Maastrichtská smlouva z roku 1992 sice celkem přesně definuje, za jakých podmínek může členský stát EU vstoupit do měnové unie, ale nijak blíže nevymezuje podmínky, za nichž se v ní může udržet.

Mezinárodní smlouva tedy nepřipouští tu alternativu, že by další neplnění nebo i závažné porušování těchto podmínek mohlo vést až k opuštění jednotné měny ani neobsahuje účinnou smluvní hrozbu vyloučení dané země z užívání jednotné měny.

Lze pochopit, že překotné přijímání nových členů do eurozóny může být vnímáno v Bruselu jako nežádoucí. Už proto, že jak správně kdesi podotkl ekonom Pavel Kohout, v souvislosti s otálením mnoha zemí kolem ratifikace fiskálního kompaktu, „chudší země nechtějí doplácet na bohatší, odpovědnější země nechtějí doplácet na ty méně odpovědné.“

Zjednodušeně lze říci, že Německo v eurozóně nebude mít mnoho příležitostí, jak z nových členů zóny tahat peníze, a proto je pro ně výhodnější nechat je mimo eurozónu a pohrávat si nátlakově s kurzem eura vůči – třeba koruně, jak nám nedávno předvedla Česká národní banka.

To, že nás v eurozóně nechtějí, není triumf ani prohra. Je to fakt, kvůli kterému nemá smysl hořekovat. Beztoho si většina obyvatelstva dnes myslí, že bychom do eurozóny neměli spěchat. A tak jsme paradoxně poprvé za poslední dlouhá léta s Německem aspoň v něčem zajedno.

Vysíláno na ČRo Plus, publikováno na www.rozhlas.cz/plusDiskuse


B. Rybák
13:45
29.6.2014

Z. Baldova
15:12
29.6.2014

M. Prokop
17:16
29.6.2014

B. Rybák
19:54
30.6.2014

J. Kratochvíl
16:42
29.6.2014

J. Kratochvíl
16:55
29.6.2014

J. Jurax
19:39
29.6.2014

M. Prokop
20:49
29.6.2014

J. Kratochvíl
16:58
29.6.2014

J. Kratochvíl
17:33
29.6.2014

M. Prokop
20:48
29.6.2014

V. Němec
18:45
28.6.2014

M. Stuchlik
13:49
29.6.2014

Z. Baldova
15:11
28.6.2014

Š. Hašek
9:19
28.6.2014

J. Kostelanský
8:13
28.6.2014

K. Pavlik
14:43
28.6.2014

M. Prokop
16:08
28.6.2014

K. Pavlik
21:13
28.6.2014

J. Jurax
19:48
29.6.2014

Z. Baldova
15:06
28.6.2014

J. Kostelanský
15:12
28.6.2014

Z. Baldova
15:16
28.6.2014

Z. Baldova
15:20
28.6.2014

J. Kostelanský
15:21
28.6.2014

Z. Baldova
16:12
28.6.2014

J. Kostelanský
16:27
28.6.2014

J. Jurax
19:52
29.6.2014

J. Jurax
0:42
28.6.2014

P. Scheck
1:40
28.6.2014

P. Han
7:32
28.6.2014

Š. Hašek
8:55
28.6.2014

P. Dvořák
11:44
28.6.2014

Z. Baldova
15:07
28.6.2014

K. Pavlik
15:26
28.6.2014

J. Svoboda
15:15
28.6.2014

J. Kanioková
18:59
28.6.2014

K. Pavlik
2:20
29.6.2014

J. Jurax
19:35
29.6.2014

počet příspěvků: 69, poslední 30.6.2014 07:54

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.