15.11.2018 | Svátek má Leopold


EVROPA: Probíhá výměna obyvatelstva

1.7.2017

Nejdříve to byla maďarská cesta. Pak se jednalo o balkánskou trasu. Nyní je epicentrem tohoto demografického zemětřesení Itálie, která se stala měkkým podbřiškem Evropy, kam připlouvají stovky tisíc migrantů.

S téměř 10 000 příchozími v jednom z posledních třídenních období přesáhl počet migrantů v roce 2017 číslo 60 000 – o 48 % více než ve stejném období loňského roku, kdy jich bylo přes 40 000. Během velikonočního víkendu bylo ve Středozemním moři zachráněno a přivezeno do Itálie rekordních 8 000 migrantů. A to je jen špička ledovce: během léta se počet příchozích z Libye bude jen zvyšovat.

V Itálii probíhá výměna obyvatelstva. Pokud však otevřete mainstreamové noviny, sotva tyto údaje najdete. Tomu, co se děje, se nevěnuje žádná televizní stanice. Jakákoliv kritika není povolena. Invaze se považuje za hotovou věc.

V roce 2016 v Itálii přistálo 176 554 migrantů - osmkrát více, než v roce 2013. V roce 2015 jich bylo 103 792. V roce 2014 jich přistálo 66 066. V roce 2013 to bylo jen 22 118. V posledních čtyřech letech se do Itálie dostalo 427 000 migrantů. Jen během prvních pěti měsíců roku 2017 Itálie přijala 10 % celkového počtu migrantů za poslední čtyři roky.

Jsou dny, kdy italské námořnictvo a pobřežní hlídka zachrání 1 700 migrantů za 24 hodin. Země je vyčerpaná. Jsou italské vesnice, kde je již jedna desetina obyvatel tvořena novými migranty. Mluvíme o malých obcích s 220 obyvateli a 40 migranty.

Jedním z hlavních aspektů této demografické revoluce je, že se odehrává v zemi, která dramaticky stárne. Podle nové zprávy Statistického úřadu Itálie se populace Itálie sníží během padesáti let na 53,7 miliónů obyvatel – což znamená ztrátu sedmi miliónů lidí. Itálie, která má jednu z nejnižších úrovní porodnosti na světě, ztratí každoročně 600 000 až 800 000 občanů. Imigrantů bude více než 14 miliónů, což bude zhruba jedna čtvrtina celkové populace. Podle nejpesimističtějšího scénáře by však italská populace mohla poklesnout až na 46 miliónů obyvatel, což by znamenalo ztrátu 14 miliónů lidí.

V roce 2050 budou třetinu italské populace tvořit cizinci - podle zprávy OSN „Nahrazování migrací: Je to řešení poklesu a stárnutí obyvatelstva?“, která načrtla kulturní tavicí kotlík, který by kvůli kulturnímu a společenskému napětí mohl explodovat. Počet příchozích poklesne do roku 2065 z 300 000 na 270 000 osob ročně; očekává se, že během tohoto období přijde 14,4 miliónů lidí. Když k tomu připočteme více než pět miliónů imigrantů pobývajících v současné době v Itálii, můžeme očekávat, že cizinci budou tvořit 37 % populace: více než jeden z každých tří obyvatel.

Navíc byl systém humanitární pomoci zasažen novými skandály. „Investigativní hypotéza, která však musí být ověřena, je, že subjekty napojené na ISIS působí jako logistická podpora migračních toků.“ Toto varování bylo právě předneseno před Schengenským výborem italskému protimafiánskému a protiteroristickému prokurátorovi Franco Robertimu. Soudci nyní vyšetřují spojení mezi pašeráky migrantů v severní Africe a italskými nevládními organizacemi, které je zachraňují ve Středomoří. Pašeráci přivážejí migranty k lodím nevládních organizací, které je pak odvážejí do italských přístavů. Bylo zahájeno další soudní vyšetřování týkající se ekonomických zájmů mafie při zabezpečení životních potřeb migrantů po jejich příjezdu.

Pouze 2,65 procentům migrantů, kteří přišli do Itálie, byl podle Organizace spojených národů udělen azyl jako skutečným uprchlíkům. Ostatní lidé zjevně neutíkají před válkami a genocidou. Navzdory všem těmto důkazům nelze migranty srovnávat s židy, kteří utíkali před nacismem. Například papež František nedávno přirovnal centra pro migranty k nacistickým „koncentračním táborům“. Jeden se diví, kde jsou plynové komory, lékařské „experimenty“, krematoria, otrocká práce, nucené pochody a popravčí čety. Italské noviny jsou nyní plné článků o „středomořském holocaustu“ přirovnávajících migranty, kteří zahynuli při snaze dostat se na jih Itálie, k židům zplynovaným v Osvětimi. Novinář Gad Lerner ve snaze podpořit migranty popsal jejich stav stejným slovem, jaké nacisté vytvořili proti židům: untermenschen, podřadné lidské bytosti. Tato přirovnání jsou šířena médii s jasným cílem: umlčet debatu.

Abychom pochopili, jak hanebná jsou tato srovnání, musíme se podívat na náklady na každého migranta pro daňové poplatníky. Jakmile se imigranti zaregistrují, dostávají měsíční příjem ve výši 900 eur (30 eur za den na osobní výdaje). Dalších 900 eur je určeno Italům, kteří je ubytovávají. Na pokrytí nákladů na pojištění je zapotřebí 600 eur. Celkově stojí Itálii každý imigrant měsíčně 2400 eur. Policista vydělává polovinu této částky. A námořní dobrovolník, který zachraňuje migranty, dostane stipendium ve výši 900 eur měsíčně. Byli nacisté tak laskaví ke svým židovským untermenschen?

Zatížení, které migranti představují pro veřejné finance Itálie, je již obrovské a zničí možnost jakéhokoliv hospodářského růstu. „Celkový dopad výdajů na migranty na italský rozpočet je v současné době kvantifikován na 2,6 miliardy eur v roce 2015, přičemž se očekává, že v roce 2016 dosáhne 3,3 miliardy a v roce 2017 4,2 miliardy eur,“ vysvětluje ministerstvo financí. Dále uvedená čísla poskytují jasnější představu o tom, kolik Itálie v této krizi utrácí: v roce 2017 vláda vynaloží 1,9 miliardy eur na důchody, 4,2 miliardy eur na přistěhovalce. 4,5 miliardy eur na Národní plán bydlení proti 4,2 miliardy eur pro migranty.

Italský kulturní establishment se nyní plně soustřeďuje na podporu této masové migrace. Italský film nominovaný na Academy Awards v loňském roce je Oheň na moři (Fire at Sea) a hlavní postavou je lékař, který migranty ošetřuje při jejich vylodění. Italský premiér Matteo Renzi s sebou nesl 27 DVD s tímto filmem na zasedání Evropské rady. Italské komerční televizní kanály produkují mnoho televizních pořadů o migrantech, jako je „Lampedusa“, podle jména italského ostrova. 100 000 Italů dokonce vyšlo do ulic v Miláně při příležitosti „shromáždění solidarity“ s migranty. Bude však „solidarita“ existovat, i když italská vláda zachrání půl miliónu lidí a celá země se rozhodne otevřít své dveře celé severní Africe?

Winston Churchill byl přesvědčen, že Středomoří je „měkkým podbřiškem“ Hitlerovy Evropy. Nyní se stalo měkkým podbřiškem transformace Evropy na Eurábii.

Autor je kulturní redaktor Il Foglio, je italský novinář a spisovatel.

Překlad: Libor Popovský, Helena Kolínská

Převzato z webu Gatestone InstituteDiskuse


J. Pospíšil 402
23:14
2.7.2017

B. Hamal
13:54
2.7.2017

J. Jurax
14:16
2.7.2017

M. Prokop
15:29
2.7.2017

V. Klepetko
12:39
2.7.2017

R. Szewczyk
13:37
2.7.2017

R. Szewczyk
13:44
2.7.2017

V. Čermák 376
14:01
2.7.2017

V. Klepetko
14:32
2.7.2017

P. Rudolf
14:47
2.7.2017

M. Prokop
15:33
2.7.2017

J. Kombercová
16:28
2.7.2017

J. Kombercová
16:31
2.7.2017

J. Kombercová
16:34
2.7.2017

V. Klepetko
17:00
2.7.2017

J. Jurax
18:11
2.7.2017

V. Klepetko
20:17
2.7.2017

K. Křivan
11:32
2.7.2017

I. Teren
5:05
2.7.2017

M. Prokop
23:27
1.7.2017

J. Vintr
0:30
2.7.2017

P. Aron
8:06
2.7.2017

M. Prokop
11:51
2.7.2017

J. Kanioková
18:05
1.7.2017

J. Kanioková
18:19
1.7.2017

I. Břízová
18:38
1.7.2017

P. Aron
15:31
1.7.2017

P. Aron
15:37
1.7.2017

J. Kanioková
18:06
1.7.2017

J. Jurax
18:36
2.7.2017

V. Němec
15:01
1.7.2017

R. Vašíček
20:06
1.7.2017

R. Neveselý
10:15
2.7.2017

J. Jurax
19:18
2.7.2017

J. Ráž
14:06
1.7.2017

M. Vlasák
13:06
1.7.2017

J. Kanioková
18:03
1.7.2017

V. Němec
12:31
1.7.2017

P. Rudolf
12:19
1.7.2017

T. Hraj
14:06
1.7.2017

S. Netzer
14:45
1.7.2017

I. Břízová
14:49
1.7.2017

T. Hraj
14:55
1.7.2017

S. Netzer
15:05
1.7.2017

P. Han
20:55
1.7.2017

I. Mertl
23:08
1.7.2017

M. Prokop
23:30
1.7.2017

P. Han
9:06
2.7.2017

P. Rudolf
10:09
2.7.2017

P. Han
10:50
2.7.2017

V. Čermák 376
13:44
2.7.2017

Z. Lapil
9:59
2.7.2017

R. Neveselý
11:14
1.7.2017

R. Stary
10:40
1.7.2017

J. Ráž
14:15
1.7.2017

J. Kanioková
18:23
1.7.2017

M. Moravcová
10:18
1.7.2017

S. Netzer
12:21
1.7.2017

O. Zuckerová
12:36
1.7.2017

S. Netzer
12:49
1.7.2017

I. Břízová
13:21
1.7.2017

R. Tesařík
13:47
1.7.2017

M. Moravcová
16:42
1.7.2017

Z. Lapil
9:56
2.7.2017

L. Orlita
9:18
1.7.2017

F. Navr8til
9:08
1.7.2017

P. Selinger
8:49
1.7.2017

P. Hlosta
8:41
1.7.2017

Jiří_K
10:09
1.7.2017

J. Chaloupka
13:56
1.7.2017

R. Morava
8:37
1.7.2017

J. Chaloupka
14:00
1.7.2017

O. Zeman
8:37
1.7.2017

J. Kostelanský
7:34
1.7.2017

V. Student
7:33
1.7.2017

R. Tichý
6:34
1.7.2017

R. Langer
10:28
1.7.2017

R. Tichý
11:40
1.7.2017

R. Langer
12:15
1.7.2017

J. Cervenka
4:05
1.7.2017

J. Cimbalnik
1:15
1.7.2017

počet příspěvků: 101, poslední 2.7.2017 11:14

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.