19.6.2019 | Svátek má Leoš


EVROPA: Lisabonská smlouva ohrožuje evropskou civilizaci a světový mír

9.4.2009

Letos tomu bude dvacet let, co se náš stát, tak jako celá, sovětským komunistickým režimem dlouhodobě podmaněná východní část Evropy, osvobodil z totalitního područí a obnovil se na demokratických politických základech. Získal zpět komunisty na jedenačtyřicet let odstraněnou státní svrchovanost, přirozeně vyplývající z demokraticky utvářené suverenity lidu.

Je proto značně otřesné, slyšíme-li z úst někdejších hlavních postav návratu ke svobodné státní suverenitě z r. 1989 komunistický režim připomínající výroky o tom, že státní suverenita je sobecký nacionalistický přežitek, chránící v podstatě mafiánský stát před ušlechtilým vnějším donucováním k civilizovanému chování osvícenou, tentokrát bruselskou vrchností, kterou nemůžeme demokraticky zvolit a kontrolovat. Autoři oněch prostoduchých výroků dávají najevo, že pohrdají demokracií a svobodou občanů jako obtížnou překážkou při uplatňování svého nekritického sklonu ovládat druhé. Takové uvažování a jednání není jen závažným osobním selháním. Je zároveň názornou ukázkou moderní polovzdělanosti jako kulturní nezakotvenosti v demokracii jako názoru na život a svět. Vášnivé spory o sněmovnou schválenou Lisabonskou smlouvu, letošní projev prezidenta Klause před Evropským parlamentem a s problémem Lisabonské smlouvy přímo spojený pád české vlády, jež Evropské unii předsedá, jsou důležitou zprávou o dnešním stavu Evropy.

Způsob uvažování a jednání zastánců ratifikace po zamítavém irském referendu právně neexistující Lisabonské smlouvy dokládá, že ústup od demokracie k faktické diktatuře je v Evropě reálnou hrozbou. Poslanci zastávající Lisabonskou smlouvu a odmítající prezidentovo stanovisko k ní sklouzávají k typu argumentace, jenž připomíná rétoriku komunistické totality. Mocná osvícená vrchnost to po nás chce, a taková vrchnost znamená pokrok. Posloužíme jí proto, a vlastně stejně musíme, abychom se nedostali na periférii její tak blahodárné přízně. Ti náchylnější k ideologickému vymývání mozků si již čiperně osvojili vědecký unijní světonázor, jenž demokracii s opozicí, a tedy i českého prezidenta, zařazuje na smetiště dějin minulého století, jak pravila česká europoslankyně. Zbývá již jen přidat okřídlený výrok komunistických mocipánů o zákonech z doby Marie Terezie, jimiž se oni jako pomazaní majitelé dějinného pokroku a pravdy nebudou řídit.

Čest stále ještě poměrně svobodné republiky v nedemokraticky jednající Evropské unii zachraňuje prezident Václav Klaus s některými poslanci a senátory ODS. Jejich statečný mravní postoj, odvaha říkat pravdu a jednat podle ní v podmínkách nevybíravé politické a mediální hysterie si zasluhují úctu, veřejnou podporu a účinné spojenectví.

Lisabonská smlouva je v rozporu s demokratickou civilizací Evropy proto, že

- odstraňuje suverenitu demokratických členských států v oblasti zahraniční a obranné politiky, soudnictví a vnitra. To například znamená, že vloni uzavřená dohoda mezi Českou republikou a USA o zrušení víz pro české občany při cestách do USA by již nebyla možná bez souhlasu Evropské unie, právě tak jako loňské uzavření dvou smluv mezi ČR a USA o obranném protiraketovém radaru.

- umožňuje měnit dosavadní pravomoci a jednomyslná hlasování v EU na hlasování kvalifikovanou většinou bez dojednání a ratifikace takto změněné nové smlouvy o EU členskými státy.

- obsahuje další ustanovení, jež umožňují změny smlouvy ve prospěch státní povahy EU bez následné ratifikace členskými státy. Jde mimochodem, tak jako v předcházejícím případě, o popření základních principů evropské právní kultury.

- ruší střídající se půlroční předsednictví Evropské unii jednotlivými členskými státy ve prospěch až pětiletého předsedání EU jejím nově zřízeným hlavním představitelem (vlastně prezidentem). Výrazně posiluje pravomoci rovněž nově zřízené funkce představitele EU pro zahraniční politiku (vlastně ministra zahraničí). Evropská unie se tak přemění ve stát napodobující, ale občany členských států nekontrolovatelný mocenský útvar.

- do hlasování kvalifikovanou většinou zahrnuje dalších 39 oblastí rozhodování.

- váhu hlasu České republiky při tomto převažujícím způsobu hlasování snižuje na polovinu, zatímco váhu hlasu Německa zdvojnásobuje. Tím významně posiluje převládající faktické ovládání Evropské unie Německem.

Jestliže by se z právně neplatné Lisabonské smlouvy při nynějším mocenském nátlaku stal právně závazný dokument, Evropská unie se již stane výrazně nedemokratickým, nelegitimním útvarem. Evropa se politicky přiblíží fakticky nedemokratickému stavu současného Ruska, a tím se vymkne z okruhu euroatlantické demokratické civilizace. Souběžně se zvýrazní existující úsilí hlavního ideově-politického proudu EU o strategické politicko-ekonomické propojení s Ruskem a postupné vytvoření eurasijského mocenského bloku zaměřeného hlavně proti Spojeným státům americkým.

Evropská unie, postupně likvidující demokracii Evropy, se obdobně jako Evropa třikrát ve dvacátém století, velmi pravděpodobně stane spouštěcím prostředím již čtvrtého zničujícího globálního střetu mezi oblastmi demokratické civilizace a jejími nejen evropskými odpůrci.

Autor je politický filosofDiskuse


Phoenix
17:37
10.4.2009

Fleischer
17:56
10.4.2009

wotan
10:44
10.4.2009

Jaroslav
21:57
9.4.2009

Hnyk
21:46
9.4.2009

:-)
20:55
9.4.2009

:-)
20:58
9.4.2009

Kamjdu
19:08
9.4.2009

Jaroslav
21:27
9.4.2009

Pamětník
16:59
9.4.2009

Pete Brich
19:32
9.4.2009

josef krouman
20:30
9.4.2009

Náhodný kolemjdoucí
16:43
9.4.2009

Kamjdu
19:25
9.4.2009

Johny
16:25
9.4.2009

cb
17:44
9.4.2009

Kamjdu
19:09
9.4.2009

JohnM
15:49
9.4.2009

Hrdlička.
17:31
9.4.2009

Harpyje
15:44
9.4.2009

Finrod Felagund
15:35
9.4.2009

josef krouman
17:14
9.4.2009

www racek
14:44
9.4.2009

Kamjdu
19:19
9.4.2009

gh
13:44
9.4.2009

zdeněk
14:03
9.4.2009

Klička
13:37
9.4.2009

gh
13:47
9.4.2009

Klička
17:54
9.4.2009

hafusak2
13:25
9.4.2009

zdeněk
13:28
9.4.2009

Sumo
15:26
9.4.2009

zdeněk
13:22
9.4.2009

zdeněk
13:18
9.4.2009

F. Čech
12:52
9.4.2009

anubis
12:57
9.4.2009

Xawer_W
13:21
9.4.2009

Honza II
17:36
9.4.2009

Kolombo
20:12
9.4.2009

Emil XX
20:36
9.4.2009

zdeněk
13:19
9.4.2009

gh
13:50
9.4.2009

Lisabon
12:27
9.4.2009

Kajanovi
12:45
9.4.2009

Klička
13:43
9.4.2009

Merlebach
11:10
9.4.2009

Miloslav Bednář
12:08
9.4.2009

Kajanovi
12:34
9.4.2009

Ašek
10:28
9.4.2009

Fišta
10:31
9.4.2009

Karotka
10:12
9.4.2009

vasekpav
13:12
9.4.2009

Karotka
9:34
9.4.2009

Standa
8:59
9.4.2009

jenicek
9:52
9.4.2009

Informace
8:37
9.4.2009

Lišák FOX
10:26
9.4.2009

Informace
11:00
9.4.2009

cb
8:29
9.4.2009

jirkammm
10:05
9.4.2009

cb
10:28
9.4.2009

jirkammm
8:25
10.4.2009

8:14
9.4.2009

jirkammm
10:06
9.4.2009

počet příspěvků: 136, poslední 10.4.2009 08:08

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.