20.5.2018 | Svátek má Zbyšek


EKONOMIKA: Merkelová odhaluje pravou podstatu eura

3.7.2015

Zatímco se v Řecku odehrává jedno z dějství rozkladu Evropské unie, politici, kteří s tímto projektem spojili svoji kariéru, se z ní snaží zachránit, co se dá. Zároveň mimoděk odhalují, jaká je skutečná podstata evropské měnové integrace.

Zoufalství vůdců Evropské unie však není způsobené obavami o život občanů Řecka, o jejich úspory a budoucí prosperitu. Jejich cíl je jediný: udržet eurozónu celistvou za každou cenu a nedopustit jakékoliv pochybnosti o její životaschopnosti. Cítí, že nemohou dopustit, aby to byli právě oni, kteří budou v dějinách provždy zapsáni jako ti, za jejichž vlády se eurozóna rozpadla. Uvědomují si, že začne-li se projekt společné měny drolit v Řecku, bude to znamenat modelový případ pro další státy, které se k bankrotu nezadržitelně blíží a které již dříve musely obdržet štědrou finanční injekci od ECB.

Zatímco ještě před několika lety se evropští političtí vůdci k euru i k celému projektu evropské integrace modlili coby k idolu celoevropské prosperity, blahobytu a míru, a předháněli se v optimistickém a jásavými barvami prozářeném líčení světlých zítřků pod modrou, žlutě hvězdnatou vlajkou, nyní se těm samým osobám zračí v očích naprosté zoufalství a strach. Pro ně je konec eura skutečně koncem celého světa. A snaží se stejné přesvědčení přenést i na veřejnost. Možná bezděky, možná ve víře, že se nyní, v obavách ze zhroucení celé evropské ekonomiky, veřejnost postaví za své vůdce a přijmou v podstatě cokoliv - třeba znárodnění veškerých vkladů nebo uvalení obrovské daně na finanční transakce.

Německá kancléřka Merkelová prohlásila, že konec eura bude znamenat konec celé EU. Eurozóna podle ní stojí na solidaritě a k záchraně společné měny musí přispět každá země. Nevědomky tak odhalila skutečný základní princip projektu společné evropské měny. Měnový systém postavený na solidaritě je totiž automaticky odsouzený k zániku.

Trh je svobodnou směnou hodnot, kde každá ze zúčastněných stran získává a žádná nic netratí. Kupující i prodávající aktem směny zvyšují svůj užitek - jsou na tom lépe, než kdyby směna nenastala. Peníze jsou nástrojem trhu, zpřístupňují jej nejširšímu okruhu účastníků, usnadnují akt směny, a rozšiřují tak celé portfolio možností, jak lze svůj užitek zvýšit.

Solidarita je naproti tomu vzdání se určité vlastní hodnoty, kterou v daný okamžik nepotřebujeme a je pro nás nepodstatná, a přenecháme tedy ji někomu, kdo se ocitl v nouzi a podle našeho uvážení si pomoc zaslouží. Zatímco svobodná tržní směna je vzájemně prospěšným a obohacujícím aktem, solidarita je vyjádřením soucitu.

Trh není soucitný a solidarita není vzájemně obohacující. Nic jako mix trhu a solidarity nemůže v realitě fungovat. Jestliže se někde z vůle etatistů zřídí měnový systém obhajovaný na bázi solidarity, soucitu a vzájemné pomoci, takový systém nemůže zároveň stát na hodnotách jako je produkce nebo bohatství. Kancléřka Merkelová, svým apelem na solidární podstatu eura v

podstatě přiznala, že společná evropská měna není projektem prosperity a blahobytu.

Skutečné peníze není potřeba složitě zachraňovat. Dokonce i národní měna, třebaže krytá pouze papírem a legislativou o zákonném platidle, nikoliv skutečnou hodnotou (jako je např. zlato nebo stříbro), je daleko lépe fungujícím nástrojem trhu, než euro coby politický nástroj ambiciózních etatistů usazených ve vrcholných institucích Evropské unie. I když i papírová měna je ve své pravé podstatě negací skutečných tržních vztahů a je tedy zdrojem problémů jako je inflace nebo hospodářský cyklus, v rámci národní ekonomiky se nabízí bezpočet možností, jak případné problémy řešit (např. devalvace). V situaci, kdy měnu řídí gang úředníků nadnárodní instituce, to však není národní ekonomika, co je první na řadě, začne-li se mluvit o řešení krize. První přijdou na řadu ambice a kariéra nadnárodních politických elit.

Měna krytá zlatem nebo jinou, na svobodném trhu ustanovenou komoditou, nevystavená státním zásahům, je naproti tomu proti výkyvům a krizím dokonale imunní a slouží tak, jak má: jako maximálně efektivní a funkční prostředek vzájemně prospěšné a obohacující směny.

Peníze nejsou přítěží, která se musí každou chvíli spoléhat na něčí solidární pomoc. Každá měna vnucená lidem vládou a soustavně ničená státnimi zásahy představuje pro celou ekonomiku, narozdíl od skutečných peněz, kouli na noze. A zatím žádní etatisté nevymysleli větší a těžší kouli, než jakou je právě euro.

Autor je místopředseda Svobodných ve Středočeském kraji

Převzato ze Svobodni.cz se souhlasem autoraUšetřete pár korun.
Ušetřete pár korun.

Víte, kde jsou nejlevnější pleny? My ano.

Diskuse


J. Kanioková
20:05
3.7.2015

J. Kanioková
20:06
3.7.2015

J. Chaloupka
13:11
3.7.2015

J. Šimek 066
13:24
3.7.2015

Z. Rychlý
12:31
3.7.2015

Z. Rychlý
12:33
3.7.2015

J. Mrázek
12:07
3.7.2015

V. Vaclavik
11:10
3.7.2015

J. Šimek 066
9:40
3.7.2015

J. Plzák
9:58
3.7.2015

J. Šimek 066
11:57
3.7.2015

J. Bureš
12:20
3.7.2015

J. Šimek 066
12:39
3.7.2015

Z. Rychlý
12:32
3.7.2015

L. Novák 475
16:05
3.7.2015

J. Plzák
9:14
3.7.2015

J. Rys
10:32
3.7.2015

J. Mrázek
8:58
3.7.2015

J. Rys
10:32
3.7.2015

J. Mrázek
9:03
3.7.2015

Z. Rychlý
6:38
3.7.2015

B. Volarik
8:04
3.7.2015

P. Maleček
6:14
3.7.2015

Z. Rychlý
6:39
3.7.2015

J. Bureš
8:30
3.7.2015

P. Lenc
8:46
3.7.2015

L. Novák 475
16:08
3.7.2015

J. Kanioková
20:17
3.7.2015

počet příspěvků: 44, poslední 4.7.2015 06:24

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.