26.5.2019 | Svátek má Filip


EKONOMIKA: Chcete vidět neviditelnou ruku trhu?

11.6.2009

Většina lidí už někdy ve svém životě zaslechla zmínku o neviditelné ruce trhu, jejímž duchovním otcem je Adam Smith. Tento snad nejznámější ekonomický koncept, který je obecně uznáván velkým množstvím ekonomů, nám v podstatě říká, že pokud člověk sleduje svůj vlastní sobecký zájem, pak prospěje společnosti víc, než kdyby bylo jeho prvotním zájmem právě pouze přispění společnosti jako celku. Pro běžného člověka může být poněkud obtížné představit si pod touto krásně znějící poučkou něco konkrétního. Smyslem tohoto článku je na konkrétním příkladu ukázat, jak může neviditelná ruka trhu fungovat v praxi a jak může být ve společnosti nevědomky a spontánně generován určitý řád, aniž by bylo potřeba ingerence státu.

Začněme ovšem poněkud abstraktněji. Trh vzniká de facto tak, že jednotlivé subjekty ve společnosti mají určitá přání a určité potřeby a tyto se snaží uspokojit. Současně, aby uspokojily tato svá přání a potřeby, snaží se „na oplátku“ uspokojit přání někoho jiného a mnohokrát nevědomky pomáhají i v jiných oblastech (vzniká jakýsi vedlejší produkt). Jinými slovy – na počátku stojí má vlastní přání, která lze uspokojit tím, že udělám něco pro někoho jiného a za získané prostředky uspokojím svá vlastní přání.

Přesuňme se do roviny konkrétní. Dnes a denně vidíme, že ze strany mnoha firem dochází k neplacení závazků, nedodržování podmínek a ani zákon a právo nejsou schopny tyto problémy dostatečně uspokojivě řešit. Téměř každý podnikatel se vystavuje riziku, že za svou práci nedostane zaplaceno. Existuje však možnost, jak se tohoto rizika velmi elegantně zbavit (což si však pochopitelně vyžádá určité náklady). Existují firmy - pojišťovny, které jsou schopny pojistit Vaše pohledávky. Pokud tak dojde ze strany Vašeho obchodního partnera k neplnění závazků, riziko z majoritní části přebírá pojistitelská firma. Je na ní, aby se jí podařilo vymoci pohledávku. V případě, že se jí to nepodaří, nese náklady neúspěchu ona. Vy, jakožto pojištěný, od této firmy dostáváte pojistné plnění, což v praxi znamená, že Vám uhradí danou pohledávku (nesete pouze určitou minoritní spoluúčast).

Mezi další činnosti takové pojišťovny patří to, že sleduje a mapuje jednotlivé firmy na trhu a vytváří si vlastní interní scoring, čímž prakticky ohodnocuje rizikovost obchodování s každou firmou. Tyto informace jsou pak nabízeny jako služba na trhu. Když budu chtít uzavřít obchod, svého potenciálního partnera si mohu předem prověřit tím, že si koupím „jeho scoring“. Jestliže zjistím, že jeho platební morálka je velmi špatná, pak kontrakt neuzavřu. Tímto způsobem bude tento chronický neplatič trestán za svá předchozí neplacení. Mnoho firem dnes tyto služby využívá, chroničtí neplatiči tak nezůstanou utajeni, ale naopak se o nich mnoho firem dozví a do obchodování s nimi nevstoupí. Tím se pro tyto neplatiče vytváří motivace, aby začali platit a dostáli svým závazkům, vylepšili svůj scoring a sami sobě tak pomohli ke zlepšení vlastní obchodní situace. Nemohou tak již využívat informační asymetrie, kdy by jejich nekalé jednání zůstalo utajeno. Poměrně jednoduchým způsobem se tak samovolně zlepšuje platební disciplína mnoha firem, aniž by musel nastoupit a zasáhnout stát nebo být měněn zákon.

Jednoduše řečeno, neviditelná ruka funguje ve výše uvedeném příkladu tím způsobem, že pojišťovna, která sleduje svůj vlastní zájem (chce minimalizovat riziko, že ztratí své prostředky, a současně chce dosáhnout zisku prostřednictvím prodávání informací o ostatních firmách), zlepšuje podmínky na trhu pro ostatní subjekty (neplatiči jim začínají platit), čímž přispívá k jejich úspěchu. Jedná se o ukázkový případ toho, že se trh dokáže vypořádat s mnoha problémy sám o sobě. Bez nejmenších pochyb se dá podobných příkladů najít mnohem více - všechny tyto jednotlivé příklady pak tvoří onu neviditelnou ruku trhu.

Centrum pro studium konkurence, Liberální institutDiskuse


Chris Kelvin
23:40
11.6.2009

Liberta
0:00
12.6.2009

ble
20:03
11.6.2009

Ladislav N
20:20
11.6.2009

egoist
Ty
18:35
11.6.2009

Vladimir
18:15
11.6.2009

H.K.
18:56
11.6.2009

Liberta
23:54
11.6.2009

Antonín Hrbek
15:41
11.6.2009

kolemjdoucí
15:26
11.6.2009

R
18:46
11.6.2009

janoryna
14:40
11.6.2009

hank bukowsky
13:54
11.6.2009

hank bukowsky
13:59
11.6.2009

liberal shark
13:30
11.6.2009

hank bukowsky
13:47
11.6.2009

Ladislav N
20:26
11.6.2009

Antonín Hrbek
13:09
11.6.2009

Antonín Hrbek
15:27
11.6.2009

Antonín Hrbek
20:09
11.6.2009

Ladislav N :-)))
20:31
11.6.2009

Antonín Hrbek
21:51
11.6.2009

Pepa Jetel
12:44
11.6.2009

hank bukowsky
14:03
11.6.2009

Pepa Jetel
15:10
11.6.2009

Prorok
12:50
11.6.2009

MLOK
12:17
11.6.2009

PP
12:24
11.6.2009

třetí
11:34
11.6.2009

Pytel
10:49
11.6.2009

PP
10:53
11.6.2009

JoJo
12:56
11.6.2009

Petr Ku netka, sileny zlocinec
10:55
11.6.2009

Pytel
11:25
11.6.2009

Landys
10:41
11.6.2009

Klička
10:40
11.6.2009

PP
10:55
11.6.2009

Klička
11:10
11.6.2009

PP
11:29
11.6.2009

Klička
14:50
11.6.2009

S.P.Q.B
13:08
11.6.2009

PP
13:17
11.6.2009

S.P.Q.B
13:21
11.6.2009

PP
13:29
11.6.2009

S.P.Q.B
14:21
11.6.2009

PP
14:52
11.6.2009

S.P.Q.B
15:18
11.6.2009

socan
10:29
11.6.2009

Cricket
10:41
11.6.2009

PP
10:50
11.6.2009

David Ondrejkovič
9:23
11.6.2009

David Ondrejkovič
10:36
11.6.2009

David Ondrejkovič
10:40
11.6.2009

Prorok
10:59
11.6.2009

Prorok
13:29
11.6.2009

Machi
14:35
11.6.2009

Kolemjdoucí (J.Š.)
12:20
11.6.2009

Prorok
13:06
11.6.2009

David Ondrejkovič
11:00
11.6.2009

Kolemjdoucí (J.Š.)
19:34
11.6.2009

počet příspěvků: 154, poslední 13.6.2009 07:45

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.