27.5.2018 | Svátek má Valdemar


DOKUMENT: Na čest občana nelze útočit ani z nedbalosti

26.3.2011

Internetový deník Neviditelný pes zveřejnil dne 12.1.2011 v rubrice MOBY DICK text avizovaný jako "zločinná biopaliva", ve kterém je tvrzeno, že podnikatel Jaromír Janata před pěti lety rozdal prostřednictvím socanského lobbisty 15 milionů korun na úplatky, aby získal od vlády ČSSD státní licenci na výrobu "biolihu". V další větě uvedené jako tisková oprava je uvedeno, že nešlo o úplatky, ale o půjčky s tím, že úplatky nebyly dokázány, protože na každý úplatek je k disposici řádná smlouva. Text je bezprecedentním útokem na čest a dobrou pověst bezúhonného občana Jaromíra Janaty.

Podnikatel nikdy nedal úplatek
Shora uvedená informace je zcela nepravdivá, Podnikatel Janata nikdy nerozdal peníze na úplatky, natož aby před pěti lety 15 milionů, aby získal od vlády ČSSD licenci na výrobu bioloihu. Konstrukci autora textu v MOBY DICKU zcela vyvrací fakta seřazená v prosté časové následnosti. Důkazy jsou následující.
Usnesení vlády ČR č. 782 ze dne 15. 6. 2005, kterým vláda "ruší dvoukolové výběrové řízení na rozdělení stanoveného objemu dvou milionů hektolitrů bioetanolu ročně určeného výhradně pro palivové účely v dopravě na trhu České republiky pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2012". Na toto usnesení se odvolává dne 22.6.2005 ministr životního prostředí Libor Ambrozek v úředním dopise, ve kterém uchazeče o licence na výrobu bioetanolu pro palivové účely informuje o zrušení výběrového řízení.
Usnesení vlády č. 1306 ze dne 12.10.2005, v němž vláda rozhodla postupovat v otázce biopaliv tržní cestou.
Půjčka Ing. Františku Vybíralovi byla společností Bioferm - lihovar Kolín a.s. poskytnuta 15.2.2005, tedy v době, kdy v otázce vládních licencí nebylo koho a proč uplácet, neboť žádné nebyly a dodnes nejsou. Půjčka byla jištěna avalovanou směnkou, byla řádně zanesena do účetnictví společnosti, byla poskytnuta bezhotovostním převodem se souhlasem banky, byla zauditována a vše bylo učiněno tak, aby půjčka nebyla utajena statutárním orgánům společnosti, ani valné hromadě akcionářů.
V usnesení o zastavení trestního stíhání v tzv. kauze biolíh ze dne 9.7.2007 obvodní státní zástupkyně JUDr. Jana Hercegová své rozhodnuté zdůvodňuje výrokem "neboť tento skutek" (půjčka poskytnutá společností Bioferm Ing. Františku Vybíralovi, pozn. Jaromír Janata) "není trestným činem a není důvod k postoupení věci". Rozhodnutí podle zákona o státním zastupitelství v rámci přezkumu potvrdila nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Tím se rozhodnutí o trestním stíhání a vazebním věznění podnikatele Janaty stalo nezákonnými.

Obrana proti nedbalosti
Autor textu v rubrice MOBY DICK si neověřil informace dostupné na internetových stránkách vlády ČR, v archivech tištěných i internetových médií a také v knize autora Pavla Blažka nazvané Krach temného pozadí Kubiceho aféry oceněné loni v září spisovatelskou obcí udělením čestného uznání Egona Ervína Kische. V knize jsou zveřejněny i listinné důkazy i s odkazem na internetovou adresu www.blog.jota.cz, kde se nachází další rozsáhlý soubor důkazů k otázce biopaliv a biolihové aféře rozpoutané v březnu 2006, včetně zmíněného rozhodnutí státní zástupkyně Hercegové.

Autorovi textu v rubrice MOBY DICK nelze vytknout neznalost ústavních nálezů demokratických zemí, podle nichž svoboda projevu a tisku je omezena povinností novináře nezveřejňovat vědomě nepravdivé nebo z nedbalosti neověřené zprávy informace. Není povinen nálezy znát.

Je však nutno zdůraznit, že je právem každého občana demokratické země bránit se proti nedbalosti novináře a nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupům státní moci v každé zemi, natož pak demokratické.

Vládní zločin s e nekonal
V druhé části textu rubrikxy MOBYDICK jke tvrzeno, že "pan Janata není zločinec", že "jen využil dvou legálních zločinů, ze kterých pak samospádem plynou zločiny další". Měl jím být vytvoření nezákonného kartelu v rámci přípravy korupčního prostředí, devastace přírody pěstováním biopaliv, zločin proti přírodě, zločin hospodářský, okrádání občanů, ničení motorů aut a životního prostředí.

Zde snad stačí podotknout, že otázku biopaliv nastolila Evropská unie pro členské země, tedy nikoli vláda ČR, která množnou korupční hrozbu sama eliminovala v červnu 2005 zrušením výběrového řízení na udělení licencí pro výrobu biopaliv a říjnovým rozhodnutím jít v této oblasti tržní cestou.

Další obvinění obsažená v textu MOPBY DICKA sde ve světle historických a veřejně dostupných faktů zdají být absurdní. Ve stručnosti lze připomenout, že od dvacátých les minulého století byla na československém trhu běžně dostupná pohonná směs DYNALKOL složená z lihu, benzenu a ropného benzínu. Ve třicátých létech minulého století byla podle zákona vyráběna biopaliva, přesněji biolíh, v rámci obranného systému republiky povinně. Prakticky všechny zážehové motory používaly k pohonu směs ropného benzínu a lihu.

Nutno trvat na regresIvní náhradě
Oběť nezákonného rozhodnutí a nesprávného úředního postupu orgánů státu má českou ústavou a platnými zákony zaručeno právo na odškodnění za způsobenou materiální a nemateriální újmu způsobenou orgány státu. Podnikatel Janata se tedy jen domáhá svých zákonných práv za brutální a bezdůvodný zásah do svého soukromí, rodiny a společnosti, kterou jako spoluvlastník řídí. Nečiní tedy nic nezákonného.

Podnikatel Janata navíc trvá na tom, aby stát uplatnil regresivní náhradu proti těm policistům, státním zástupcům a vazebním soudcům, kteří mu svými nezákonnými rozhodnutími a nesprávnými úředními postupy škody způsobili. Odškodnění by se proto nemělo dít na úkor daňových poplatníků.

Jaromír Janata


Diskuse


počet příspěvků: 7, poslední 26.3.2011 11:57

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.