19.4.2019 | Svátek má RostislavDISKUSE K ČLÁNKU

Nejste přihlášen/a. Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři.

Formát tel. čísla "+420 xxx xxx xxx"

GLOSA: Klimatické šílenství zasáhlo už i děti a mládežŘazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 187, poslední: 18.4. 2019 22:04, přehled diskusí

A zase ignorujeme skutečnosti a věříme:
Autor: J. Kouřil Datum: 26.3.2019 19:05

Nikomu se nepodařilo prokázat, že by emise CO2 generované lidskou civilizací překročily 3 - 4 % celkových emisí CO2 na Zemi. A stejně se nikomu nepodařilo zjistit, proč by se CO2 generovaný člověkem měl kumulovat v atmosféře a neúčastit se koloběhu CO2 přes uhličitany, na kterém je založena zemská litosféra.

Nikdo se nezabývá tím, že Německo se stalo zrušením atomových elektráren a masívním spalováním uhlí největším producentem CO2 v Evorpě a bude jím nejméně až do poloviny 30. let. Myslím, že ani převedení celé německé automobilové dopravy na elektro to nekompenzuje.

Proč je tolik lidí tak slepých a nevidí, že se jim vtloukají do hlavy očividné nesmysly? To se fakt tak rychle snižuje průměrná inteligence a lidi se mění v nemyslící stádo?

Re: A zase ignorujeme skutečnosti a věříme:
Autor: J. Vintr Datum: 26.3.2019 20:23

Drtivá většina lidí nemá dostatečné vědomosti, aby tenhle podvod prokoukli. A drtivé většině lidí je to, jedno, přestože jim to už delší dobu tahá peníze z kapes. Možná se začnou probírat, až se začne vypínat elektřina.

Re: A zase ignorujeme skutečnosti a věříme:
Autor: R. Hanuš Datum: 26.3.2019 23:00

No, vy tu jen ukazujete, že nemáte vůbec žádné vzdělání. Zjevně nemáte tušení proč spalování fosilních paliv nutně zvyšuje množství CO2 v atmosféře. Přestože je to triviální.

Re: A zase ignorujeme skutečnosti a věříme:
Autor: P. Rada Datum: 27.3.2019 0:34

Úplně tak triviální to zas není a to prostě proto, že procesy těžby a spalování fosilního uhlíku vedou i k jeho ryze přírodnímu uvolnování a dokonce s analogických ložisek. Konkrétně při tání permafrostu nebo při jakékoli těžbě uhlí, ropy či plynu se zároven uvolnuje i CH4 + CO2. S růstem teplot oceánů se také uvolnuje více CO2 a podobně se uhlík uvolnuje při poklesu vitality biosféry např jako důsledek změny podnebních pásem či vysušování půdy. Zásoby tohoto uhlíku pod permafrostem jsou až několikařádově větší jak roční lidská produkce.

Važme si tedy, že dnes zatím převládá vliv antropogenní a to zásadně. Tedy vliv naší vůle a našich činů. Važme si to prostě proto, že pokud by začaly převládat kladné zpětnovazební procesy - jak při jakémsi požáru - pak na našem druhu a jeho vůli už ale opravdu může přestat záležet do všech důsledků.

Fermiho paradox naznačuje, že takovéto riziko může mít své velmi široké opodstatnění v prostoru kam až ve vesmíru dohlédneme. Zatím snad ještě máme šanci vzlétnout ke hvězdám. Ta se ale bude s úbytkem surovin a zkoršením životních podmínek nutně snižovat. něco může vykompenzovat technologičnost, může ale také pomoci konsensus a rozum mladé generace na které bude tak či onak jednou nejvíce záležet.

Re: A zase ignorujeme skutečnosti a věříme:
Autor: J. Vintr Datum: 27.3.2019 3:01

A jaké vzdělání máte vy? A jak vzdělání souvisí se znalostí prostého faktu, že oxid uhličitý je základním prvkem fotosyntézy, která probíhá v rostlinách a fytoplanktonu v oceánech že zároveň oxid uhličitý uvolňují do atmosféry při vydechování všichni živočichové a že se uvolňuje i při jiných přírodních procesech. To, co člověk přidává spalováním fosilních paliv, je zcela zanedbatelné množství. Jinak tvrzení, že zhruba půl procenta CO² v atmosféře může nějak znatelně ovlivnit jakoukoliv z jejich vlastností je už od prvního pohledu zcela stupidní.

Re: A zase ignorujeme skutečnosti a věříme:
Autor: P. Rada Datum: 27.3.2019 9:24

Pane Vintr u té vzdělanosti platí i to, že pokud se systém rozvíjí, nelze zůstat ani vzděláním na předešlé úrovni a věřit, že proměnnému dál porozumíme stále stehně dobře.

Zkusím to vysvětlit na problému fotosyntézy a klimatu. Fotosyntéza je totiž jen ta část procesu kdy biologický systém roste. V následující fázi se ale ještě také biologicky ale naopak zas zpět transformuje život svým rozpadem na původní neživé komponenty.

Souvislosti s klimatem ale ovlivnují jak biologické jevy tak fyzikální - konkkrétně radiačně aktivní chování plynů - tedy spektrální vlastnosti v oboru mimo viditelné světlo. Proto se prostým lidem může jevit půlprocento s hmotnosti zanebatelně vlivné.

Stupiditu - stereotyp přístupu navozující porušení stabilizující zpětné vazby - předvádíte právě např tvtzením v poslední větě. Nejen fyzika ale i komplexněji zaměřené obory jako paleoklimatologie, geologie ... totiž dokládají zásadní vliv koncentace skleníkových plynů na planetární klima a tedy docela jiné chování světa než které při "prvém pohledu" předpokládáte.

Re: A zase ignorujeme skutečnosti a věříme:
Autor: P. Rada Datum: 27.3.2019 0:11

V tvrzení hned prvé věty se můžete zásadně mýlít. Je totiž možné, že Vám a podobným některé aspekty problému změn klimatu nikdy nikdo nedokáže.

Na druhou stranu platí, že ten důkaz provét lze a proveden byl. Spočívá v posuzování poměru radioizotopů uhlíku v čase a místě.

Problém dokazování ale jak jsem naznačil pravidelně tkví v potřebě adekvátního poznánání problematiky u všech zůčastněných v procesu dokazování a také tedy v ochotě si okolnosti prokazování pečlivě prostudovat. To ale vyžaduje spoustu úsilí a tak se lidé odedávna raději uchylují k hájení pozice nějaké kolektivní pravdy, kde není nutné přemýšet ale stačí problematiku sdílet.

Máte tedy paradoxně pravdu hned v nadpisu svého komentáře k článku a nakonec i v posledním odstavci. Jen žel kouzlem nechtěného zřejmě nechápete, že jste to napsal právě i o sobě.

Zelení vrazi: Horníci v Kongu umírají, :
Autor: P. Zinga Datum: 26.3.2019 18:27

aby utišili hlad po elektroautech.

https://www.thetimes.co.uk/my-articles/congos-miners-dying-to-feed-worlds-hunger-for-electric-cars-jcrvj37vr

Re: Zelení vrazi?... :
Autor: P. Rada Datum: 27.3.2019 0:58

Hlad po osobních autech co vím obecně neprosazují zelení ale ultraliberálové. Možná taky vzteky zelený Zinga.

Elektromobilita má přes jeho zlobu pro své vlastnosti stále větší uplatnění zejména ve městech. Vždy by ale mělo jít o komplexní efektivitu. Kdejaká tramvaj, metro - ale i jízdní kolo ... mohou být úspěšným příkladem elektromobility.

Opakem jsou zmařené investice čehokoli a egoistické výstřelky pod heslem "hlavně auto opancéřovat aby se mě osobně nic nestalo". Běžně je to po městě viditelné na "vyvolených" ucpávajících provoz i parkování svými mnohatunovými superautomobily typu ofroad .

Přitom je s hlediska širších důsledků lhostejné co za typ pohonu je pod kapotou.

Chodím po ulici a koukám,:
Autor: P. Zinga Datum: 26.3.2019 18:02

že hodně mladých to s tou klimatickou změnou myslí vážně: řada z nich začala šetřit životní prostředí a nosí džíny do roztrhání: díra na koleni, stehně a dokonce jsem viděl pěknou prdelku skrze díru v džínách...

Cože, ty džíny s dírami jsou nové a dražší než bez děr? Takže žádná skromnost či chudoba?

No, v tom případě chudoba na sto procent: chudoba rozumu a ducha.

Souhlas s autorem:
Autor: L. Novák 475 Datum: 26.3.2019 17:22

Se zblblými a zfanatizovanými davy už má lidstvo dostatek zkušeností, aby dokázalo odlišit chorého magora "Radu" od lidí, kteří myslí racionálně a logicky. Bohužel, z historie známe také odstrašující příklady, kdy demagogové a lháři typu "Rada" přivedli národy do katastrofy...

Re: Souhlas s autorem?:
Autor: P. Rada Datum: 26.3.2019 17:39

Katastrofu naznačuje už jen to, že ani v základní diskusní slušnost nelze dnes věřit - natož ve věcnou argumentaci při jednání o vážných problémech.

Naprosto se dětem nedivím, že se vývoje tohoto světa obávají.

zmanipulovaná mládež?:
Autor: J. M Datum: 26.3.2019 18:46

Nedávno jsme se byli s naší šestnáctiletou dcerou podívat na film Plastic ocean. Je to o tom, jak v současnosti lidstvo zachází s plasty a co to přináší našemu životnímu prostředí. Jak hynou mořští ptáci, protože mají v žaludku desítky až stovky gramů plastů (a kupodivu se jim to nedaří strávit), atd. Od té doby mlčky sbírá plasty na ulici a hází je do kontejnerů určených pro plasty. A doma řeší(me), jak omezit naši zbytečnou spotřebu plastu, i když nás to bude stát kousek pohodlí. Jsem na ni hrdý. Jsem hrdý na to, že jela demonstrovat/stávkovat a že jí není jedno, jaký svět jim zanecháme.

Re: zmanipulovaná mládež?:
Autor: J. Vintr Datum: 26.3.2019 19:03

S těmi plasty je to v pořádku, ale ty demonstrace byly proti oxidu uhličitému, což je nebetyčná blbost.

Re: zmanipulovaná mládež?:
Autor: J. M Datum: 26.3.2019 19:35

Stejně jako u plastů je to projev odpovědnosti za svět kolem sebe. Jestliže se má vědecky většinově (byť někteří vědci to rozporují) za to, že se lidé podílí produkcí CO2 na oteplování planety (byť tam mohou být i další i významné vlivy), tak je mojí zodpovědností potlačit svoji sobeckost a pohodlí a něco proti tomu udělat. Jsem rád, že nám tuto zodpovědnost studenti připomínají.

Bývalý president Klaus, (který mimochodem neměl rád občanské iniciativy), pravil, že na ekologii si musíme nejdříve vydělat. Toto je nebetyčná blbost, protože až si vyděláme, může již být pozdě. Až si vyděláme, mohou již být podzemní vody nenapravitelně otrávené herbicidy a hnojivy... Až si vyděláme, může být již velká část naší úrodné ornice nenávratně splavena do moře...Atd... Zodpovědné je bránit nevratným nebo obtížně vratným změnám, byť to zdraží naše životní náklady. Mít více, neznamená žít lépe.

Re: zmanipulovaná mládež?:
Autor: J. Vintr Datum: 26.3.2019 20:29

Víte, že svého času se vědecky většinově mělo třeba za to, že Země je placatá a spousta jiných hovadin. Tuhle na první pohled pitomou teorii nelze nijak objektivně dokázat, takže i u těch vědců jde jen o nevědeckou víru (podpořenou penězi).

Re: zmanipulovaná mládež?:
Autor: J. M Datum: 26.3.2019 21:03

Myslel jsem si, že se zde jedná o věcnou debatu. Pokud považujete "placatou Zemi" za vědeckou teorii, bylo by asi potřeba si nejdříve ujasnit terminologii. Věda není plácání nesmyslů. Věda není ze své podstaty schopna dokazovat hovadiny, byť by to někdo chtěl zaplatit - protože by to prostě nevyšlo, dokázat by to nešlo. To by pak nebyla věda. Věda hledá pravdu o tomto světě. Právě vědecký přístup začal dokazovat, že je Země kulatá.

Pokud nevěříme vědcům, pokud nevěříme vzdělaným lidem, pokud nevěříme, že by někdo mohl myslet i na dobro jiných a nejen svoje, pokud srovnáváme dnešní mládež s tou fašistickou a komunistickou, pokud nevěříme vlastně ničemu, čeká nás smutný život.

Re: zmanipulovaná mládež?:
Autor: M. Prokop Datum: 26.3.2019 21:25

Vás možná čeká.

Já si vybírám, komu věřím a co se mládeže týče, nejsou všichni zblblí. Jen část, stejně jako ta fašistická, nacistická, komunistická.

A nejsem smutný.

Re: zmanipulovaná mládež?:
Autor: J. Vintr Datum: 26.3.2019 21:55

Věda není plácání nesmyslů. Ovšem to nebrání, aby nesmysly plácali lidé kteří se považují za vědce. I vědec dělá svou práci za peníze. Pokud někdo platí vědce za to, že bude propagovat teorií skleníkového efektu, tak to minimálně devět z deseti vědců udělá. Teorie skleníkového efektu je ale pouze hypotéza, kterou nelze exaktně dokázat (ani vyvrátit), protože naši planetu nejde zavřít do laboratoře. Ovšem jeví se už na první pohled nesmyslná a neodpovídají jí ani nepřímé důkazy, to jest korelace nepřímo určeného množství CO² v atmosféře s nepřímo určenými teplotami v minulosti.

Re: zmanipulovaná mládež?:
Autor: J. M Datum: 26.3.2019 22:19

Ponechám stranou, že na tomto diskusním fóru asi převládají odborníci na klima, což já přiznávám nejsem.

Také si moc dobře vybírám, komu věřím, ale byl bych rád, kdyby debata byla věcná.

Pokud prohlásíte, že minimálně 9 z 10 vědců si nechá své vědecké přesvědčení a svědomí koupit, pak je to pro mne za 1) projev toho, že nevěříte nikomu (a čeká Vás smutný život) a za 2) šíření pomluv, které pochybuji, že můžete jakkoliv doložit.

Nebo možná tím nepřímo vyjadřujete souhlas, že 9 z 10 vědců podporuje odpovědný přístup k životnímu prostředí (vč.CO2), což je naopak povzbudivé :-)

Re: zmanipulovaná mládež?:
Autor: J. Ticháček Datum: 18.4.2019 21:22

To, co Vaše dcera dělá s plasty je velmi chvályhodné.

To, co píšete dále má už jisté závady. Celá ta sranda s CO². Ony totiž podle těch samých vědců existují i mnohem horší skleníkové plyny. Třeba metan. A s ním i nápad s redukcí počtu krav, jejich zdanění, jímání kravských prdů...

Z jistého hlediska je to patrně pravda. Asi bych souhlasil s fyzikálním působením metanu. Nebo bych se spolehhl na ty vzdělanější. Jenže to má i druhou stranu. Ten metan neprodukují krávy. Ten metan vzniká rozkladem biologického materiálu. Produkují ho krávy, lidé, lvi, velryby, mravenci, bakterie. Když tu trávu nesežere kráva, sežere ji něco jiného. A vznikne naprosto stejné množství metanu jako v případě té krávy. To jsou znalosti průměrného středoškoláka staršího padesáti let. (Možná i mladšího, ale skutečně netuším, co a jak se dnes děti učí.) Ale jaksi mizí schopnost syntézy znalostí. Možná je to dobře. Protože kdyby se ti lidé zamysleli nad vším, co se v životě naučili, zjistili by, že největšími producenty skleníkových plynů jsou tropické pralesy, mořští živočichové, hmyz, zelené plochy a vůbec příroda. Taková Amazonie má ročně takovou produkci, jako celé lidstvo od okamžiku, kdy se nějaký blbec postavil na zadní nohy. Takže vykácet a vyasfaltovat?

A prosím, nezkoušejte mi tady psát něco o Krebsově cyklu, nebo o fotosyntéze. To jsou totiž ty srandy, ke kterým dochází až na konci strašné spousty jiných procesů.

Re: zmanipulovaná mládež?:
Autor: J. Ticháček Datum: 18.4.2019 22:04

A aby nedošlo k omylu. Ten metan vzniká rozkladem buněk. A je to vcelku přirozené. Život na zemi vznikl v metanové atmosféře. A to, co dokázalo přežít vznik fotosyntézy a jedovatého kyslíku přežilo, přežilo díky tomu, že si tu atmosféru udrželo uvnitř buňky. A to jsme všichni zdědili. Všechno živé má v sobě v podstatě původní prostředí. A rozklad, rozbití, trávení, cokoli co tu buňku naruší jen uvolní to co je uvnitř. Krávy jsou v tom nevinně. Až na ty krávy jako Greta. I když ta chudák holka za to asi nemůže.

:
Autor: P. Eugel Datum: 26.3.2019 22:16

To by bylo smutné, nebýt hrdý na své dítě. Ale je i smutné to zanedbání výchovy. Nevysvětlit jak moc mimo mísu s tou demonstrací je.

Re: :
Autor: J. M Datum: 26.3.2019 22:37

Přečtěte si prosím mé příspěvky v tomto vlákně výše - je to o odpovědnosti za svět kolem sebe - a to není mimo mísu nikdy. Ale to je možná o různém přístupu k životu.

Re: Souhlas s autorem:
Autor: M. Kodeš Datum: 26.3.2019 19:36

Jak jsem napsal dříve , díky Radovi jsem pochopil, v celé jeho nahotě, obsah termínu "mašíbl"

Veličenstvo kat:
Autor: M. Mikulec Datum: 26.3.2019 15:45

“Byl hrozný tento stát , když musel jsi se dívat,

Jak zakázali psát a zakázali zpívat,

A bylo jim to málo, poručili dětem

Modlit se, jak si přálo Veličenstvo kat.”

K.Kryl

Re: Veličenstvo kat?:
Autor: P. Rada Datum: 26.3.2019 16:10

Poroučení dětem až zneužívání dětí patří odpradávna mezi hnusné lidské vlastnosti.

Vy ale ukazujete, že právě toto předpokládáte jako nejreálnější možnost. Něco na tom je. Ponás potopářská společnost s dětmi dokonce vůbec nepočítá.

Vůbec Vás tedy nenapadlo, že děti na rozdíl od Vás začínají brát rozum a přestávají věřit báchorkám toho typu, že at děláme co děláme na okolí to nemá vliv a že ony jednou nebudou obětí dnešního zvráceného konzumního chování.

Re: Veličenstvo kat?:
Autor: M. Prokop Datum: 26.3.2019 16:30

Jo, ten rozum braly i v Hitlerjugend, komsomolu a ČSM. Na SSM už sral pes, tomu nikdo nevěřil.

Re: Veličenstvo kat?:
Autor: J. Vintr Datum: 26.3.2019 16:30

Ano děláme spoustu věcí špatně a ničíme tak životní prostředí nám i ostatními životu na této planetě. Ale produkce neškodného oxidu uhličitého mezi tyto špatné věci nepatří. Naopak se v mnoha případech škodí životnímu prostředí pod záminkou omezování produkce CO².

Re: Veličenstvo kat?:
Autor: P. Rada Datum: 26.3.2019 16:44

Pane Vintr zkuste si chvilku nedýchat. V zápětí by vám mohl dojít význam rovnováhy v metabolických reakcích.