25.4.2019 | Svátek má MarekDISKUSE K ČLÁNKU

Upozornění
Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.


SPOLEČNOST: Velké změny neřídí konspirátořiŘazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 44, poslední: 21.2. 2019 23:43, přehled diskusí

Re: Autor se mýlí prakticky ve všem.:
Autor: J. Vintr Datum: 21.2.2019 23:43

Vidím, že máte problém chápat trochu složitější souvislosti. Vám by to člověk musel podat formou komixu.

Re: Autor se mýlí prakticky ve všem.:
Autor: P. Han Datum: 21.2.2019 22:58

No teda! To je přímo superkonspirace! Tak Rusáci a jejich zdejší agenti napřed vyvolali Pražské jaro (Saša Dubček študoval v SSSR, že jó?), pak sem logisticky komplikovanou operací poslali pár set tisíc vojáků, aby se pár desítek agentů dostalo na Západ. No a nakonec Gorby (študoval se Sašou, že jó?) rozvrátil celej Sajuz a tím to vyhráli. Vy jste s tím Brežněvem musel chodit i na nočník, že máte takové zasvěcené informace. Máte ještě něco podobného, aby se mi mělo o čem zdát?

Když víme,:
Autor: M. Mikulec Datum: 21.2.2019 22:02

že náhody neexistují, a najednou chybějí relevantní informace (pisálkové zaspali a nejsou to žádní hlídací psi demokracie), nastupují konspirační teorie. Mají obvykle oporu v logice a faktech, a je zapotřebí mít fantazii a být open-minded. Nic škodlivého. Jen okrajový názor, ze kterého nemusí být neotřesitelný mainstream přece vůbec nervózní! Když na té k.teorii nic není...

Re: Souhlas s autorem, díky:
Autor: J. Vintr Datum: 21.2.2019 20:22

Pánům se samozřejmě hodí, aby lidé věřili jejich verzím. Proto se ty ostaní onálepkují jako "konspirační" a "slušný občan" se jim vyhýbá jako čert kříži.

Souhlas s autorem, díky:
Autor: J. Kanioková Datum: 21.2.2019 20:13

číst ve zdejší diskusi tolik konspiračních nesmyslů, to je fakt záhul !

Re: Vážený pane,:
Autor: Š. Hašek Datum: 21.2.2019 19:46

Přesné.

Autor se mýlí prakticky ve všem.:
Autor: J. Vintr Datum: 21.2.2019 18:13

Bolševický režim v Rusku vůbec nepadl, jen změnil taktiku. Zbavil se přežilé ideologie a nechal padnout železnou oponou, která omezovala jeho vliv na západní Evropu a Ameriku. Přípravy na tyto změny jde vysledovat řadu let pozpátku. Dost pravděpodobně až do roku 1968. Třeba takové Pražské jaro a následná srpnová invaze umožnila v mase uprchlíků propašovat na západ spoustu agentů a ideologických diverzantů, včetně kovaných bolševických kádrů (třeba Mlynář, Pelikán, Golstucker a podobně. Podobně Charta 77 posloužila k přípravě disidentských "kádrů" na obsazení politických postů po "převratu". Vstup postsovětských zemí do NATO nebyl žádnou prohrou bolševiků, naopak jim umožnil tuto organizaci infiltrovat zevnitř jejich lidmi. I Evropská unie bude nejspíš bolševický projekt na totální ovládnutí Evropy - a bez tanků. Těch věcí, které do sebe zapadají, je ještě mnohem vic.

Re: JEN VĚDA NÁM MŮŽE ŘÍCI, CO SI MÁME MYSLET.:
Autor: K. Janyška Datum: 21.2.2019 16:52

Ano, bylo potrzeno znovu sdělení v nadpisu. Jen věda nám může říci, co si máme myslet. A to obě její základní větve. Tedy přírodní i společenská. Vždyť ze závěrů prvně jmenované jsou děti a studenti všech věkových kategorií zkoušeni až do konce života. 1+1=2. I to je vědecký závěr. A miliony dalších. Nikdo se nad tím nepozastavuje.

Je skutečně tristní, že výsledky relevantní vědy společenské, tedy kompozitivní teorie, do škol zatím nepronikly. Platí totiž pro ně totéž, co v případě 1+1=2... Dzp.

Re: JEN VĚDA NÁM MŮŽE ŘÍCI, CO SI MÁME MYSLET.:
Autor: K. Janyška Datum: 21.2.2019 16:52

Pozorováním světa a souběžným vývojem výše jmenovaných nástrojů vědění vznikla věda. Tedy systematické zkoumání toho, co je kolem nás a co potřebujeme vědět pro vývoj ještě efektivnější. To je motor vědeckého zkoumání, ne vědění pro vědění, které by nebylo použito v reálném světě a pro užitek těch, kteří takovou činnost kdykoliv tak nebo tak financovali. Věda není pro zábavu, věda byla vždy pro užitek. Systematické vědecké bádání nejen, že posunovalo a posunuje lidstvo vpřed po technické stránce, ale také zjišťuje, a nic jiného a nikdo jiný to nedělá, než vědci, kde by se také vzal, na jakých principech vyrostl a stojí lidský svět a jak vzniklo úplně všechno, tedy také samotný nástroj zkoumání - lidská mysl. Lidská mysl je tedy vědou použita i jako nástroj ke zkoumání sebe sama.

Vraťme se však k nadpisu, tedy k tématu článku. Jak souvisí jeho provokativní obsah s tím, co píši ? Zcela zásadně. Vždyť to, co věda předložila lidstvu k jeho vzdělávání není ničím jiným, než jediným skutečným a prověřeným věděním, i když i samotná věda se vyvíjí a jejím skutečným posláním je vyvracení hypotéz a teorií. Do doby, než jsou vyvráceny, jsou považovány za obecně platné. Kdyby takový vědecký postup neexistoval, nebylo by ani vědeckého pokroku, tedy vyššího a vyššího vědění. Z toho také samozřejmě vyplývá, že ne všechno, co lidi vědou nazvou jí také je. Viz marxismus, který nebylo možné v době jeho vzniku vyvrátit prostě proto, že se zdálo, že když vyhovuje lidským primitivním instiktům a naivním představám, že platný být musí. Tehdy chybělo to, co víme dnes. Lidský svět je neodvolatelně spontánním řádem. Marxova teorie byla tedy vědou, kompozitivní teorií, vyvrácena.

JEN VĚDA NÁM MŮŽE ŘÍCI, CO SI MÁME MYSLET.:
Autor: K. Janyška Datum: 21.2.2019 16:52

Takové tvrzení je ale drzé, co ? Většina lidí odpoví na takovou otázku, ano, je. Zorientovaní však, tedy znalci kompozitivní teorie, takto nejvyššího vědeckého popisu a výkladu lidského světa, kteří vědí o čem je řeč, řeknou - není. Je totiž pravdivé. O co tedy jde ?

Lidský svět, tedy svět lidí, takto jen terminologická analogie třeba světu koní, tedy koňskému světu, vyrostl samovolně bez zásahu jakékoliv myslící řídící autority, zejména z účinkú z obchodu. Motorem jeho vývoje byla nekoordinovaná aktivita jednotlivců, ne jejich záměry. Kdepak by na to naši prapředkové, ale také naši předkové a my, kde bychom na to vzali rozumovou a inteligenční výbavu a kapacitu ? Ty jsou produktem vývoje, ne jejími autory. A lidský svět je tak složitý a řízený tak složitými spontánními mechanismy, zejména jeho vnitřním spontánním řádem, který ho uspořádává, reguluje a zachovává, že je zcela absurdní si myslet, že tomu všemu, velíme my, lidé.

Lidská mysl, lidský rozum a inteligence se vyvíjely v čase a v prostoru souběžně s vývojem lidského světa a je jasné, že se staly také zdrojem poznávání a také teoretického vědění o všem, co lidi obklopovalo. A to vždy jen na úrovni doby, kterou bychom zpětně posuzovali. Dokonce můžeme říci, že staří mudrcové na tom byli podstatně hůře, než my, přesto, že jejich výroky uctíváme dodnes, jakoby by to byly výroky Bohů. Mnohdy jsou však neúplné, zavádějící nebo zcela nepravdivé.

Re: K ČEMU JE DOBRÉ VĚDĚNÍ O SKUTEČNÉ PODSTATĚ LIDSKÉHO SVĚTA,:
Autor: K. Janyška Datum: 21.2.2019 16:48

Kompozitivní teorie, tato nejsložiitější vědecká materie ze všech, nám odpověď dává, a stále přesněji. Jeji výuka však není možná, neboť náboženské a politické předsudky tomu zatím brání a nejsou tedy ani učitelé, kteří by tuto složitou koncepci zvládali. Kandidát na post prezidenta České republiky, bývalý předseda Akademie věd Drahoš, je toho důkazem. Ani slovem se o tomto neodstranitelném fenoménu vesmíru a tedy i lidského světa nezmínil.

Doufejmě všichni, že jednou učitelé budou. Situace dnes nepoučeného lidstva kompozitivní teorií se tak rapidně zlepší. O tom není pochyb. Až rozdíl mezi tím, jak lidský svět funguje ve skutečnosti a mezi tím co si lidé o tom myslí naroste do kritických rozměrů. Snad tu hroznou srážku přežijeme... Dzp.

Re: K ČEMU JE DOBRÉ VĚDĚNÍ O SKUTEČNÉ PODSTATĚ LIDSKÉHO SVĚTA,:
Autor: K. Janyška Datum: 21.2.2019 16:48

Zejména se však zabývá řídící strukturou, a jiná není možná a nikdy nebyla, spontánním řádem civilizovaných a celého lidského světa. To je podstata a jediná možnost přežití lidstva a nelze ji zorganizovat. Je také jedinou možností, jak mohou jednotlivci a jejich organizace, sledovat nekonečný počet cílů a účelů svých jednání tak, aby nenaráželi do ostatních. Souběžně tato struktura vyvinula skrze interakci jednotlivců pravidla chování, která se stala obsahem souběžně se vyvíjející lidské mysli. Tedy spontánní řád lidského světa, tedy lidský svět, řídí nás, ne my jeho. Kdykoliv se pokusíme to zvrátit, a nepůjde to nikdy, přivoláme si na sebe katastrofu.

Tedy důvod existence kompozitivní teorie je, aby lidstvo vyvedla z toho strašného omylu, Myslí si, že je už tak chytré, že si může dělat co chce a že může řídit lidský svět. Nejde to a nikdy to nepůjde.

Lidská mysl je totiž vnitřní součástí tohoto supermechanismu, je složena z jeho pravidel chování a nemá žádnou možnost se dostat mimo něho a organizovat ho. Strašných příkladů takovéto nemožnosti je dost a dost, zejména v novodobých dějinách - SSSR a jeho světová socialistická soustava. Lidé však nevědí proč to dělají a nevědí ani proč jich u toho vždy tolik zahyne. Věčným pokusům zorganizovat nezorganizovatelné, tedy spontánní řád světa, tedy lidský svět sám, říkáme socialismus. Má nespočet podob. V poslední době například zejména rudočernými socialisty řízenou Evropskou unii.

Re: K ČEMU JE DOBRÉ VĚDĚNÍ O SKUTEČNÉ PODSTATĚ LIDSKÉHO SVĚTA,:
Autor: K. Janyška Datum: 21.2.2019 16:47

V první řadě berou vědci do úvahy, samozřejmě za využití všech poznatků věd přírodních to, odkud se člověk biologicky vzal a jaké jsou jeho první jakési předlidské, pololidské a časem už lidské kroky na Zemi a jeho chování, které si už dovedeme představit a které umíme uchopit inteligenčním instrumentáriem našich myslí. Lidé svoji pouť vesmírem a po zemském povrchu začali ve smečkách a kmenech o velikosti zhruba 50 jedinců a žili v kmenové společnosti se vším všudy, drženi pohromadě altruismem a pudem sebezáchovy, tedy neosobními, genetickými a doslova přírodními principy, shodnými s ostatními druhy.

Kompozitivní teorie se však nezabývá genetickými a biologickými základy lidstva, ty si kdykoliv vypůjčí od věd přírodních, lépe řečeno, zahrne je v případě potřeby a jejich trvalé platnosti do výkladu, nýbrž kulturní evolucí a spontánnímí, tedy neosobními silami, které ji vyprovokovaly a vyprodukovaly. Zabývá se vznikem inteligence, rozumu, mentální výbavou člověka a zejména mezemi a mantinely, které nám souběžná souhra spontánních sil, které nás stvořily a dále nekonečně dotvářejí stran obsahu a výbavy našich myslí, doslova diktuje a klade.

Zabývá se tedy zejména objevem obchodu, coby základním hybatelem kulturního vývoje, neboť to on a důsledky z něho přinesl civilizaci, tedy přeměnu divocha v civilizovaného člověka a tento proces vyšší a vyšší subjektivizace a individializace jednotlivců probíhá stálem a je nekonečný.

K ČEMU JE DOBRÉ VĚDĚNÍ O SKUTEČNÉ PODSTATĚ LIDSKÉHO SVĚTA,:
Autor: K. Janyška Datum: 21.2.2019 16:47

TEDY KOMPOZITIVNÍ TEORIE ?

Vědecká kompozitivní teorie, tedy suma informací získaná vědeckou kompozitivní, tedy skladnou, metodou společenských věd, navzájem provázaných a neodporujících si, viz slavná Kontrarevoluce vědy od nositele Nobelovy ceny A.F.Hayeka, je vždy nejvyšším, stále vědou aktualizovaným, věděním lidstva a přináší právě taková vysvětlení. Vždyť zkoumá a předkládá informace o samotné podstatě lidského světa a jediné možnosti lidstva existovat a jde do takové hloubky, že vysvětluje až samotnou lidskou mysl. Je to tedy vysvětlení lidské mysli jejím prostřednictvím.

Samozřejmě, výhradně bez pověr a mýtů a žádné náboženské nebo okultní předsudky nejsou povoleny. Jinak by přístup k tomuto zkoumání nebyl čistě vědecký a nebyl by prost jakýchkoliv zavádějících pseudovědeckých praktik, tedy by nebyl seriózní.

Co tedy relevatní společenští vědci zkoumají, když mají tak vysokou ambici lidstvu předložit hluboké a důkazy podložené vědecké informace, které, jak se ukázalo, zcela mění dosavadní představy lidí o svém původu a principech, které nám, lidstvu, umožňují být. Samozřejmě, imkdyž to nebylo původním záměrem, bylo to vědeckým postupem odhaleno a prokázáno. Okřídlené rčení, lidé si myslí o světě něco jiného, než by si měli myslet, tady dostává skutečně reálný a realistický průkaz.

Re: :
Autor: K. Janyška Datum: 21.2.2019 16:46

Kompozitivní teorie je špičkovou vědou. Více lidstvo neví a více, než z ní nikdy vědět ani nebude. Není hloupým náboženstvím... Dzp.

Re: Svět je řiditelný.:
Autor: J. Fridrich Datum: 21.2.2019 14:34

" Svět je řiditelný " - a vy taky...

Re: Svět je řiditelný.:
Autor: Z. Lapil Datum: 21.2.2019 14:28

Obávám se, že přinejmenším ve státním měřítku mnozí té představě o adekvátních prostředcích k dispozici a znalosti cíle opravdu podlehli.

Nikoliv, říkám já. Politici, ideálně demokraticky zvolení, dokážou nanejvýš stanovit pravidla a dbát na jejich dodržování. Viz ten fotbal, nebo i šachy: hra je zábavná právě tím, že v ní moc pravidel není. "Fotbal se hraje na hřišti" a "gól je když", to je asi tak všechno, co potřebujou vědět kluci na plácku za garáží. Jo, a je zakázáno ubližovat soupeři.

Re: Vážený pane,:
Autor: M. Mikulec Datum: 21.2.2019 14:20

Vesměs souhlasím, jenom Václav Klaus se jim vymkl z ruky. Ten nebyl jejich, ten nebyl ani koupeny Sorosem jako Havel a jeho suita. Velcí soudruzi si brousili zuby na velký majetek a on vymyslel kuponovou privatizaci. Nenáviději ho za to dodnes.

Vážený pane,:
Autor: K. Salajka Datum: 21.2.2019 13:58

přečtěte si Polojasno, abyste získal představu o tom, že předání moci do rukou předem vybraných skupin osob není žádná konspirace.

Už deset let před sametovou se socialismus, včetně CCCPu zadlužoval na západě, aby udržel sociální smír pořízením aspoň základních spotřebních věcí pro lidi. Měl zkušenosti z událostí v Maďarsku Polsku a u nás, potraviny v NDR za hubičku to něco stojí. Nové vagóny z Kopřivnice se prodávaly jako šrot do Švýcarska, aby přišly devizy. Ekonomika šla do kopru. Rok před sametovou vtip o tom, že Havel bude prezident "už je v přípravce". V mé firmě odvolali ředitele výsadky v Portugalsku, aby se stal jedním ze tří vedoucích občanského fóra. Co v Bartoškovu Polojasnu ještě chybí, je převzetí moci nenahraditelnými muži z Prognostického Ústavu - věděli že dostanou ekonomické úkoly ale sami nevěděli jaké a kdy. Také aféra s Bartončíkem měla jediný cíl - oslabit renomé církve jako jediného organizovaného oponenta komunistů. Takový převrat vždycky počítá s tím, že ne všechno vyjde podle předpokladů. Vzpomeňme na pokus na sovětské ambasádě ustavit dělnickou rolnickou vládu v r. 1968. Když to nevyšlo, byl tu Husák. Když pochopili, že je změna nutná, přikročili komunisté a jejich předvoj STB k činu.

A ani ten blbý fotbal:
Autor: F. Houžňák Datum: 21.2.2019 13:15

se nedá pořádně řídit ...

Že by Hutka s Krylem dobře řídili vládu nikdo netvrdí,:
Autor: F. Houžňák Datum: 21.2.2019 13:13

hlavně ne ten nafoukaný nemakačenko a zloděj Hutka. Jak je nyní vcelku jasné, rozpad tábora míru byl několik let připravován mocenskými špičkami, tedy KGB a jejich pendanty, od doby tak Andropova, kdy si soudruzi uvědomili, že se všecko začíná rychle hroutit. Bylo třeba připravit rychlé rozkradení různých majetků pro dobu kapitalistickou, a tomu se soudruzi především věnovali. Vy jste tenkrát nepostřehl, jak tak od 85-86 najednou polevili v ostražitosti?

No, úvaha filosofického typu o konspiracích:
Autor: F. Houžňák Datum: 21.2.2019 13:07

a dějinách, s jediným faktem, a ten má autor samozřejmě blbě. Otevření berlínské zdi nezačalo žádným "přeřeknutím se východoněmeckého televizního hlasatele", ale odpovědí člena politbyra Schabowského na tiskové konferenci na otázku nějakého italského novináře, a to večer 9.11., přičemž to soudruzi chtěli oznámit až druhý den ve čtyři ráno. A předtím se na tom dohodli soudruzi z politbyra se špičkami Stasi, tedy německé StB, jak víme. No a že informovaní soudruzi z KGB a Stasi a StB celou věc připravovali několik let, je taky jasné, nakonec bylo třeba převést ty majetky, že ano, a v kapitálismu s penězmi je to přece jenom lepší než v sociálismu. Taky už tak od roku 86 soudruzi polevovali v bdělosti, měli jiné starosti, snad jenom tomu Jakešovi s Biľakem to neřekli. Takže jako v tom vtipu "a v tvé váze se ta váha taky spletla".

:
Autor: M. Krčmář Datum: 21.2.2019 12:55

Už to tak vypadá, pojďte z toho vytvořit církev,a zcela cíleně a organizovaně z toho vytřískejte kapitál. Na spontánním řádu světa to jistě nic nezmění.

Re: Svět je řiditelný.:
Autor: J. Poláček Datum: 21.2.2019 12:39

Hezká filozofie pane Lapil. Ne že by vůle ze strany lidí řídit svět nebyla a ne že by se o to již některé vlády nesnažili :-) No ono se to nedaří a nedaří. Ten příměr z fotbalem na hřišti je mimochodem velice dobrý. Zvětšete počet hráčů tak cca *5*10^9 a plochu hřiště zaměňte za celý zemský povrch a ...... Ale abychom se nehádali zbytečně, pokusy něco ovlivňovat nemůžeme vydávat za řízení. To je kvalitativně i kvantitativně jiný proces. U řízení máme poměrně dost dobrou představu a adekvátní prostředky abychom měli nad řízeným systémem plnou kontrolu, než se do toho pustíme (např. fotbal :-) ). Myslím, že do takového stadia smrtelníci zatím nedospěli.

Re: Ale ale, koukám, že mám následovníka, nebo ne ?:
Autor: M. Krátký Datum: 21.2.2019 11:56

četl jsem to pozorně a už v první třetině jsem si říkal co tomu bude říkat pan Janyška - a ejhle zase jsem se trefil - i když tomu houby rozumím a popsat bych neuměl ani náhodou - asi jen mám cit pro vývoj situací - hezký den všem

Re: Svět je řiditelný.:
Autor: P. Princ Datum: 21.2.2019 11:48

No jo, ale hustota energie vakua je konstantní.

Rozumný článek,:
Autor: P. Lenc Datum: 21.2.2019 11:10

dík za něj.

Ono se vždy lépe věří:
Autor: B. Rameš Datum: 21.2.2019 11:04

tomu, že za moje problémy může někdo jiný, to je jasné. Ostatně, někdy je to i pravda, jako třeba u zmiňovaného řeckého dluhu.

Re: Svět je řiditelný.:
Autor: Z. Lapil Datum: 21.2.2019 10:45

Nebo se překlepl. Ne řiditelný, ale ředitelný. Dokázáno rudým posuvem.

Re: Svět je řiditelný.:
Autor: Z. Lapil Datum: 21.2.2019 10:44

A/ To, že je svět řiditelný, neznamená, že je řízen

B/ Může být řízen taky tak, jako je řízeno fotbalové/hokejové/jakékoliv jiné utkání: rozhodčím. Přinejmenším když rozhodčí pískne, utkání končí.

Dobře shrnuto Plíhalem: Až mi bude tak sto deset/ Přijde Bůh a zmáčkne reset.