24.5.2019 | Svátek má JanaDISKUSE K ČLÁNKU

Upozornění
Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.


PRÁVO: Zvykejme si...Řazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 94, poslední: 14.2. 2019 16:11, přehled diskusí

Co je spravedlnmost:
Autor: F. Fiedler Datum: 14.2.2019 16:11

Restituční zákon vypustil džina a církve si vymohly na minulých vládách speciální zákon na vrácení majetku,tedy od r. 1948,nebo snad od Bílé Hory?Přijat byl za podivných okolností..V roce 1948 už po zásahům JosefaII a dalších umenšování třeba do 1 .republiky už toho tolik neměly mely majetek většinou v pronájmu.Vráceno tedy není co bylo odebráno jde o odhad velmi štědrý.

Jak vůbec k majetku přišly můžem abstrahovat.Jak prohlásil Babiš jde o tunel a v podstatě darování, každý dar podléhá zdanění.

Co je to spravedlnost ? Je to jen a jen rovnost všech:
Autor: K. Janyška Datum: 12.2.2019 15:39

občanů před soudem, právem a zákony země bez ohledu na cokoliv, je vlastností jen a jen lidského chování a nezná přívlastků.

Co je to však tzv. spravedlnost sociální ?

Je to největší nespravedlnost lidstva na sobě samém a nesmysl, který nemá svojí rozšířeností obdoby. Spočívá totiž v naivní představě, že každý má právo na stejný díl všeho dobrodiní světa, jako ostatní, ať už je sám velký nebo malý, líný nebo pracovitý, hezký nebo škaredý, chytrý nebo hloupý, nadaný nebo bez nadání. Prý má právo i na stejné počasí a prostředí, kde žije i na nové krásné a stejné auto a hodnou a krásnou manželku a ideálního muže. Všichni mají právo na stejné platy a parádní vedoucí. Prostě mají prý právo na všechno úplně stejně, zejména co se materiálních a jiných výhod týká.

Sociální spravedlnost je tedy morálním středobodem socialimu, tedy přesvědčení, že lidský svět lze zorganizovat lidmi ve jménu dobra.

Nic takového však nelze za žádných okolností dosáhnout a to z jednoduchého důvodu. To by totiž okolnosti, za kterých člověk "vzniká" a kde žije a roste a pracuje nebo taky ne, musely být absolutně stejné. Musel by mít shodně chytré a materiálně zajištěné rodiče se stejnými zájmy. Všechno by prostě muselo být stejné, včetně genetického založení lidí. To je ideální model sociální spravedlnosti.

Re: Co je to spravedlnost ? Je to jen a jen rovnost všech:
Autor: K. Janyška Datum: 12.2.2019 15:39

Protože však nelze určit princip, podle kterého by se postupovalo, je to jen fata morgána, za kterou si ženou hloupí lidé, tedy socialisté všemožných druhů. Nemají ani tušení, že lidský svět řídí je a nás a ne oni a my, lidé, jeho. Nevědí, že jejich mysli jsou složeny z pravidel jediné možnosti jejich přežití a existence lidstva, spontánního řádu lidského světa. A ten se nikoho z lidí na nic neptá a sebereguluje, sebepořádává se a sebezachovává.

Je doslova špičkovou trapností, že Církev svatá, pod vlivem inspirace socialismem na přelomu 19. a 20. století a strachem před útěkem svých oveček od ní, přijala tuhle pitomost, která nemá obdoby, v roce 1931 a poté potvrdila v roce 1937, do své doktríny. Dopustila se pro mne, věřícího v Boha 50 na 50, superhříhu, když pohrdá Božím dílem. Kdyby to tak Bůh chtěl, udělal by to tak.

Důkaz zařazení křesťanů mezi socialisty se nabízí v případě největším a nejviditelnějším. Každý vidí, že socialistickou, tedy příkaznickou, EU drží nad vodou společně právě rudí a černí socialisté, kterých dobroserství, tedy neomarxismus, nezná mezí... Dzp.

Re: Co je to spravedlnost ? Je to jen a jen rovnost všech:
Autor: J. Holíček Datum: 12.2.2019 20:48

Janyško, netahejte sem pořád toho Marxe. Tohle jsme měli na vejšce už v sedmdesátejch letech. :-))

Jeden parlament odhlasoval:
Autor: Š. Hašek Datum: 12.2.2019 14:30

přímo mimořádné majetkové vyrovnání, Škoda jen, že totéž neprovedl i u jednotlivých majitelů na venkově - nazvěme je, pro zjednodušení, sedláky. Mají malé zastání, už od dob Hrádečku, že?

Co bylo ukradeno, má být vráceno! Souhlas! Jen se jaksi liší můj názor (v detailech důležitých) od názoru bratra, bruselana, modernisty, tibetisty, ........ Kalouska.

Ať parlament tedy koná. "Lepší parlament než náměstí". Zkráceno.

Re: Jeden parlament odhlasoval:
Autor: V. Kotas Datum: 12.2.2019 14:51

Restituce sedláků, živnostníků, se měly konat hned v r.1990. Nedošlo by potom v mnoha případech na privatizace ( obludné ).

Re: Jeden parlament odhlasoval:
Autor: M. Prokop Datum: 12.2.2019 16:07

Sedlácké restituce pochopitelně byly, ale vydělit majetek z družstev bylo ještě obtížnější (zvláště proti odporu jejich vedení), než u církevního blokačního paragrafu.

Re: Jeden parlament odhlasoval:
Autor: V. Kotas Datum: 12.2.2019 18:01

A restituce z výkupních družstev, potravinářského zpracovatelského průmyslu sedlákům, jsou kde ?

Pan Hřebec se nějak utrhnul z uzdy. :
Autor: P. Harabaska Datum: 12.2.2019 14:16

Církvím je v současnosti nějakým způsobem vraceno něco z toho, co jí bylo odejmuto, čeho ale ona sama se v minulých dobách zmocnila ne vždy čistým způsobem. Pan Hřebec a jemu podobní jsou v podstatě ochotni obvinit i císaře Josefa II. a jiné osvícené monarchy v jiných zemích z příslušnosti ke komunistické straně nebo alespoň z náklonnosti ke komunistické ideologii. O etické úrovni především katolické církve a jejích představitelů si lze učinit představu, povšimneme-li si, že ač akt tzv. restitucí měl být považován podle podepsaných dokumentů za konečný, domáhá se církev resp. církevní subjekty dalších a dalších majetků žalobami podanými u řady soudů, ač je tím obsah a znění příslušných dohod s církví jednostranně porušován.

Autor to má poněkud pomýlené:
Autor: A. Hrbek Datum: 12.2.2019 14:07

Autor se poněkud plete. Celá záležitost se vůbec netýká věřících, ale církví jako právních subjektů a jejich majetku.

Jde o finanční náhradu za nevrácený církevní majetek v celkové výši 59 mld. Kč. To je částka řádově srovnatelná s každoročním deficitem státního rozpočtu, plánovaným panem Babišem. Navíc tato částka se bude vyplácet v 30 ročních splátkách po cca 2 mld. Kč. Takže při případné dani cca 20% jde o daňový příjem ve výši cca 400 mil. Kč. Ve srovnání s ročními příjmy státního rozpočtu ve výši 1 456 000 mil. Kč nejde finančně prakticky o nic.

Je to především politická záležitost - dřívější vlády rozdaly církvím majetek podle ne zcela jasných pravidel a jak se ukazuje s podstatně vyšším přepočtem, než u občanských restitucí. Dohledat skutečnou hodnotu majetku, který měl být vrácen je skoro nemožné. Takže se nedá nic rozumného dělat. A trestat církve za chybu předchozích vlád a netrestat při tom předchozí vlády není správné.

Převážná část "nevráceného majetku" byla nárokována katolickou církví, která ale části vrácené částky zřekla ve prospěch dalších, státem uznaných církví, a to i takových, které vůbec o žádný majetek nepřišly, protože neexistovaly. Přitom, některé církve mají počet věřících srovnatelný s jednou katolickou farnost a mají i biskupy.. Přitom Katolická církev s cca 1,1 mil věřících dostane od státu na jedno věřícího cca 44 tis. Kč, kdežto Apoštolská církev s cca 7 tis. věřících, která byla založena až v roce 2008, dostane od státu na jednoho věřícího 144 tis. Kč. A jednota bratrská s cca 2 tisíci věřícími dokonce cca 280 ti. Kč na jednoho věřícího. A znovu zdůrazňuji, že tyto částky dostanou církve od státu, a to jako samostatné právní subjekty.

Rozhodně by měla rozluka církve od státu probíhat rychleji, než je tomu dosud. A financování církví by mělo být jen jejich záležitostí a záležitostí jejich věřících. Bohužel nebyla dosud vypracována jednotná právní norma, jakým způsobem by měli na financování církví participovat její věřící.

Re: Autor to má poněkud pomýlené:
Autor: Š. Hašek Datum: 12.2.2019 14:19

Trefné připomínky.

Re: Autor to má poněkud pomýlené:
Autor: M. Prokop Datum: 12.2.2019 14:29

"Bohužel nebyla dosud vypracována jednotná právní norma, jakým způsobem by měli na financování církví participovat její věřící."

To by snad mělo být věcí těch církví a jejich členů a stoupenců. Svému spolku taky platím dle jeho pravidel.

Ledaže by to stát dovolil odečítat z daní.

Re: Autor to má poněkud pomýlené:
Autor: J. Pokoutný Datum: 12.2.2019 18:43

Jen bych upřesnil to "dřívější vlády rozdaly církvím majetek podle ne zcela jasných pravidel". Řekněte to své (fiktivní) prababičce, která přispěla na kapličku, kterou komunisté (za k.) zbourali. Potomkům šlechty, ale i bohatším sedlákům, kteři dali za své stavět kostely, někdy i kláštery a věnovali jim i polnosti - které buď obdrželi od panovníka (státu), nebo si je zakoupili.

Re: Autor to má poněkud pomýlené:
Autor: A. Hrbek Datum: 12.2.2019 21:54

1.Pokud byla jasná pravidla, tak proč se nyní některé církevní instituce dožadují dalšího majetku.

2.Oceňování nevydaného majetku nebylo provedeno na základě běžnéhho ocenění, ale značně zvýhodněně.

3.I když třeba Vaše prababička přispěla na kapličku, její majitel musel být zapsán v pozemkové knize. A pokud to nevíte, tak řada majetku, užívaná církvemi, nebyla v jejich vlastnictví, byla například v majetku obce nebo soukromé osoby (často šlechtice nebo majitele velkostatku).

Komous:
Autor: V. Humble Datum: 12.2.2019 13:20

Neni se co divit, komunisti byli, jsou a budou magori. Jine vysvetleni neni.

Re: Komous:
Autor: J. Lepka Datum: 12.2.2019 13:49

Nestyďte se nazývat věci pravými jmény, nač eufemismus "magoři", byli, jsou a vždy o budou zloději, vrazi a podvodníci!

Re: Komous:
Autor: V. Kotas Datum: 12.2.2019 14:12

A zřejmě proto s nimi lidovci celých 40let věrně spolupracovali.

Soudruzi se namáhají proti církvím naprosto zbytečně:
Autor: A. Reček Datum: 12.2.2019 13:01

Dva tisíce let na světě existuje křesťanství a judaismus, nic však nedokázalo je zničit. Komunismus se stačil rozložit cca za tří čtvrtiny století. Výkřiky našich komoušů ohledně zdanění církevních náhrad jsou jen zoufalou snahou připoutat na sebe pozornost těch, kteří také církvím to závidí a proto i nepřejí. Chce to klídek, rozhodne Ústavní soud a pravda bude odhalena! Trapní na samém konci budou soudruzi!

Re: Soudruzi se namáhají proti církvím naprosto zbytečně:
Autor: B. Rybák Datum: 12.2.2019 14:02

Souhlasím s Vámi pane Rečku! Komunisté ale nyní mají velmi úspěšné politicko-korektní pokračovatele, takže od ústavního soudu bych potěšující výsledek nečekal!

Re: Soudruzi se namáhají proti církvím naprosto zbytečně:
Autor: R. Langer Datum: 12.2.2019 14:57

Komunismus nikdo nerozložil, právě naopak, začíná nabírat takové tempo, že křesťané jsou proti němu čučkaři. A proto taky pěkně žárlí. ;-)

Ten příměr s autem kulhá na čtyři kola:
Autor: Ś. Svobodová Datum: 12.2.2019 10:28

Nejedná o vrácený majetek (auto), ale o náhradu za nevrácený majetek. Je to tedy spíš jako když vám auto ukradnou a pojišťovna vám vyplatí peníze. Leckdy mizerné peníze. A ty vám ještě zdaní stát.

Re: Ten příměr s autem kulhá na čtyři kola:
Autor: B. Rybák Datum: 12.2.2019 14:46

Ve slušné společnosti platí zásada, že prokazatelně ukradený majetek se původním majitelům vrací (byla uplatněna i restitucích)!

Současné církve by ale musely dokázat, že jsou legitimními pokračovateli církví, které byly okradeny!

Re: Ten příměr s autem kulhá na čtyři kola:
Autor: M. Prokop Datum: 12.2.2019 16:08

Církve to prokáží mnohem snáze, než třeba socdemáci - viz případ Lidový dům.

Majetek církvi vzali komunisté:
Autor: I. Vermis Datum: 12.2.2019 10:04

tak ať se cirkev soudí o majetek s komunisty. Lépe pak pochopí prostý lid, který se o něco ukradeného soudí.

Re: Majetek církvi vzali komunisté:
Autor: J. Kulheim Datum: 12.2.2019 11:47

Proč by se měl soudit s komunisty. Soudí se se státem, který neochránil soukromý majetek a nechal komunisty, aby ho ukradli. Stát nech požaduje od komunistů náhradu, za uloupený a zdevastovaný majetek.

Žádný prostý lid neexistuje.

Re: Majetek církvi vzali komunisté:
Autor: R. Langer Datum: 12.2.2019 14:59

Tak ono soudit se se státem je jako soudit se s minimálně 50 % komunistů... :-D

Rudí a černí se perou a přitom jsou z jednoho zločineckého :
Autor: K. Janyška Datum: 12.2.2019 9:36

pytle. Jedni uznávají za řídící autoritu jakéhosi Boha a druzí ústřední výbory. Proto jim také nedělá potíže spolu držet nad vodou právě dirigentskou socialistickou nadnárodní zločineckou EU... Dzp.

Re: Rudí a černí se perou a přitom jsou z jednoho zločineckého :
Autor: P. Lenc Datum: 12.2.2019 10:14

A vy jste na to přišel jak?

Re: Rudí a černí se perou a přitom jsou z jednoho zločineckého :
Autor: J. Kulheim Datum: 12.2.2019 11:49

Jakou autoritu uznáváte vy?

Re: Rudí a černí se perou a přitom jsou z jednoho zločineckého :
Autor: J. Lepka Datum: 12.2.2019 13:51

Sv. Hayeka. Ten rozumí lautr fšemu.