20.5.2019 | Svátek má ZbyšekDISKUSE K ČLÁNKU

Upozornění
Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.


ÚVAHA: Nekomunistický manifestŘazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 15, poslední: 24.5.2018 18:41, přehled diskusí

grafománie v praxi:
Autor: T. Hraj Datum: 24.5.2018 15:16

Je od autora podlé, že čtenáře nechá číst odstavce a odstavce blábolů a neuvede, že se jedná o citát jakéhosi psychopatického pomatence. Ještě horší ale je, že ani v závěru ani nikde jinde není schopen formulovat klíčovou otázku či jasnou zápletku své úvahy tím méně svoji pozici v ní.

Uf, to jsem si dal. Ještě že jsem přeskakoval.

Dospívání dospělého autora Cíchy je docela bolestné:
Autor: M. Pivoda Datum: 24.5.2018 9:21

Po přečtení třetiny článku jsem další čtení vzdal.

Re: Dospívání dospělého autora Cíchy je docela bolestné:
Autor: P. Han Datum: 24.5.2018 17:24

To jste byl pořád v textu Unabombera, k Cíchovi jste se nedohrabal.

K ČEMU JE DOBRÉ VĚDĚNÍ O SKUTEČNÉ PODSTATĚ LIDSKÉHO SVĚTA,:
Autor: K. Janyška Datum: 24.5.2018 9:04

TEDY KOMPOZITIVNÍ TEORIE ?

Vědecká kompozitivní teorie, tedy suma informací získaná vědeckou kompozitivní, tedy skladnou, metodou společenských věd, navzájem provázaných a neodporujících si, viz slavná Kontrarevoluce vědy od nositele Nobelovy ceny A.F.Hayeka, je vždy nejvyšším, stále vědou aktualizovaným, věděním lidstva a přináší právě taková vysvětlení. Vždyť zkoumá a předkládá informace o samotné podstatě lidského světa a jediné možnosti lidstva existovat a jde do takové hloubky, že vysvětluje až samotnou lidskou mysl. Je to tedy vysvětlení lidské mysli jejím prostřednictvím.

Samozřejmě, výhradně bez pověr a mýtů a žádné náboženské nebo okultní předsudky nejsou povoleny. Jinak by přístup k tomuto zkoumání nebyl čistě vědecký a nebyl by prost jakýchkoliv zavádějících pseudovědeckých praktik, tedy by nebyl seriózní.

Co tedy relevatní společenští vědci zkoumají, když mají tak vysokou ambici lidstvu předložit hluboké a důkazy podložené vědecké informace, které, jak se ukázalo, zcela mění dosavadní představy lidí o svém původu a principech, které nám, lidstvu, umožňují být. Samozřejmě, imkdyž to nebylo původním záměrem, bylo to vědeckým postupem odhaleno a prokázáno. Okřídlené rčení, lidé si myslí o světě něco jiného, než by si měli myslet, tady dostává skutečně reálný a realistický průkaz.

Re: K ČEMU JE DOBRÉ VĚDĚNÍ O SKUTEČNÉ PODSTATĚ LIDSKÉHO SVĚTA,:
Autor: K. Janyška Datum: 24.5.2018 9:04

V první řadě berou vědci do úvahy, samozřejmě za využití všech poznatků věd přírodních to, odkud se člověk biologicky vzal a jaké jsou jeho první jakési předlidské, pololidské a časem už lidské kroky na Zemi a jeho chování, které si už dovedeme představit a které umíme uchopit inteligenčním instrumentáriem našich myslí. Lidé svoji pouť vesmírem a po zemském povrchu začali ve smečkách a kmenech o velikosti zhruba 50 jedinců a žili v kmenové společnosti se vším všudy, drženi pohromadě altruismem a pudem sebezáchovy, tedy neosobními, genetickými a doslova přírodními principy, shodnými s ostatními druhy.

Kompozitivní teorie se však nezabývá genetickými a biologickými základy lidstva, ty si kdykoliv vypůjčí od věd přírodních, lépe řečeno, zahrne je v případě potřeby a jejich trvalé platnosti do výkladu, nýbrž kulturní evolucí a spontánnímí, tedy neosobními silami, které ji vyprovokovaly a vyprodukovaly. Zabývá se vznikem inteligence, rozumu, mentální výbavou člověka a zejména mezemi a mantinely, které nám souběžná souhra spontánních sil, které nás stvořily a dále nekonečně dotvářejí stran obsahu a výbavy našich myslí, doslova diktuje a klade.

Zabývá se tedy zejména objevem obchodu, coby základním hybatelem kulturního vývoje, neboť to on a důsledky z něho přinesl civilizaci, tedy přeměnu divocha v civilizovaného člověka a tento proces vyšší a vyšší subjektivizace a individializace jednotlivců probíhá stálem a je nekonečný.

p.

Re: K ČEMU JE DOBRÉ VĚDĚNÍ O SKUTEČNÉ PODSTATĚ LIDSKÉHO SVĚTA,:
Autor: K. Janyška Datum: 24.5.2018 9:05

Zejména se však zabývá řídící strukturou, a jiná není možná a nikdy nebyla, spontánním řádem civilizovaných a celého lidského světa. To je podstata a jediná možnost přežití lidstva a nelze ji zorganizovat. Je také jedinou možností, jak mohou jednotlivci a jejich organizace, sledovat nekonečný počet cílů a účelů svých jednání tak, aby nenaráželi do ostatních. Souběžně tato struktura vyvinula skrze interakci jednotlivců pravidla chování, která se stala obsahem souběžně se vyvíjející lidské mysli. Tedy spontánní řád lidského světa, tedy lidský svět, řídí nás, ne my jeho. Kdykoliv se pokusíme to zvrátit, a nepůjde to nikdy, přivoláme si na sebe katastrofu.

Tedy důvod existence kompozitivní teorie je, aby lidstvo vyvedla z toho strašného omylu, Myslí si, že je už tak chytré, že si může dělat co chce a že může řídit lidský svět. Nejde to a nikdy to nepůjde.

Lidská mysl je totiž vnitřní součástí tohoto supermechanismu, je složena z jeho pravidel chování a nemá žádnou možnost se dostat mimo něho a organizovat ho. Strašných příkladů takovéto nemožnosti je dost a dost, zejména v novodobých dějinách - SSSR a jeho světová socialistická soustava. Lidé však nevědí proč to dělají a nevědí ani proč jich u toho vždy tolik zahyne. Věčným pokusům zorganizovat nezorganizovatelné, tedy spontánní řád světa, tedy lidský svět sám, říkáme socialismus. Má nespočet podob. V poslední době například zejména rudočernými socialisty řízenou Evropskou unii.

Doufejmě všichni, že jednou učitelé budou. Situace dnes nepoučeného lidstva kompozitivní teorií se tak rapidně zlepší. O tom není pochyb. Až rozdíl mezi tím, jak lidský svět funguje ve skutečnosti a mezi tím co si lidé o tom myslí naroste do kritických rozměrů. Snad tu hroznou srážku přežijeme... Dz

Re: K ČEMU JE DOBRÉ VĚDĚNÍ O SKUTEČNÉ PODSTATĚ LIDSKÉHO SVĚTA,:
Autor: K. Janyška Datum: 24.5.2018 9:05

Kompozitivní teorie, tato nejsložiitější vědecká materie ze všech, nám odpověď dává, a stále přesněji. Jeji výuka však není možná, neboť náboženské a politické předsudky tomu zatím brání a nejsou tedy ani učitelé, kteří by tuto složitou koncepci zvládali. Kandidát na post prezidenta České republiky, bývalý předseda Akademie věd Drahoš, je toho důkazem. Ani slovem se o tomto neodstranitelném fenoménu vesmíru a tedy i lidského světa nezmínil.

Zjednoduším tento problém naší Západní civilizace - je:
Autor: J. Fridrich Datum: 24.5.2018 6:20

Zjednoduším tento problém naší Západní civilizace - je třeba návrat k zdravému rozumu.. Tedy svět bez kvot, bez velkých a zbytečných regulací a deformací ve prospěch jakýchkoliv menšin. Pomáhat rozumně ano, ale ne k hranici SEBEZNIČENÍ..

Tak asi tak..

Re: Zjednoduším tento problém naší Západní civilizace - je:
Autor: J. Schwarz Datum: 24.5.2018 7:37

A toho lze dosáhnout opakem kolektivismu, právem na dobrovolný separatismus. Každá skupina lidí, které vyhovuje vzájemné soužití ale je v konfliktu s druhými by měla mít nezadatelné právo "udělat se pro sebe" a s ostatními skupinami komunikovat na základě principu vzájemných výhod. Jen tak nebude důvod pro pocit, že je kdekdo jinými "vykořisťován" či podceňován. "Solidarita" všech se všemi, zvláště pak povinná, je nesmyslem vesmírného dosahu.

Re: Zjednoduším tento problém naší Západní civilizace - je:
Autor: I. Mertl Datum: 24.5.2018 9:09

Hurá, zpět ke kmenovému uspořádání, pane Schwarzi! Možná i popřít všechny technické vymoženosti po vynálezu kola?

Stoupenci "solidarity" jsou ti poslední, kdo by se chtěli:
Autor: P. Vaňura Datum: 24.5.2018 14:51

udělat pro sebe, oni jsou těmi, kdo se hodlají přerozdělováním toho, co vytvořili JINÍ živit! Sami totiž nic vytvořit dílem neumějí, dílem je to na ně moc práce!

Re: Stoupenci "solidarity" jsou ti poslední, kdo by se chtěli:
Autor: J. Schwarz Datum: 24.5.2018 17:06

Právě o tom mluvím! Pokud by nemohli vymáhat "povinnou solidaritu", pak by jim, alespoň částečně, sklaplo. Takhle sice opravdu ničím nepřispívají, ale to jim nebrání v tom aby se netvářili jako morální giganti neb kdyby měli, určitě by se rozdali. Tato nesmysly navíc propagují především mašíblové, co taky ničím nepřispívají ale "staví se v čelo", promlouvají k lidu procítěným slovem, zapáleně hovoří o povinnosti lásky k bližnímu a jednoty Lidstva a za tato svá kázání inkasují nemalý obolus.

Re: Zjednoduším tento problém naší Západní civilizace - je:
Autor: T. Hraj Datum: 24.5.2018 15:24

Máte to vnitřně konfliktní. To "nezadatelné právo" by muselo být garantováno a vymáháno nějakou nadskupinou.

Správně je: Každá skupina lidí, které vyhovuje vzájemné soužití ale je v konfliktu s druhými by se měla "udělat pro sebe" a s ostatními skupinami komunikovat celým spektrem instrumentů od jednání a obchodvání zájemných výhod až po válečný konflikt.

Dobré jitro ve světě zaraniční politiky.

Re: Zjednoduším tento problém naší Západní civilizace - je:
Autor: J. Schwarz Datum: 24.5.2018 17:28

OSN je tedy zřejmě taky "vnitřně konfliktní" neb existuje právo na státní suverenitu, na nedotknutelnost hranic či "národní sebeurčení" ať už to znamená cokoli a "mezinárodní společenství" tato práva států ochotně garantuje. Každý chápe, že jednotlivé státy mají různé zájmy a neexistuje povinnost úspěšného státu přispívat na živobytí obyvatelům státu krachujícího. Do vypuknutí "řecké krize" byl zákaz institucionální pomoci zadluženým státům EU dokonce součástí úmluv o společné měně.

Re: Zjednoduším tento problém naší Západní civilizace - je:
Autor: T. Hraj Datum: 24.5.2018 18:41

OSN je právě pokus o takovou nadskupinu. Její úspěšnost v prosazování práva je však velmi omezena (díky bohu, vzhledem k jejím rezolucím).