18.7.2018 | Svátek má DrahomíraDISKUSE K ČLÁNKU

Upozornění
Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.


ÚVAHA: Mariánský sloup – postavit, či nepostavit?Řazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 60, poslední: 29.9.2017 16:47, přehled diskusí

Re: Vašk si vybrali.:
Autor: P. Harabaska Datum: 29.9.2017 16:47

Tak holt si trhněte pedálem. Hlavně, že máte ánung vy, pane Hrabě.

Re: :
Autor: V. Kopta Datum: 28.9.2017 9:11

To je samozřejmě nesmysl, kdyby nebyl, tak ho nikdo nebořil...

Re: Bohužel, o Československé církvi husitské:
Autor: V. Heidlerová Datum: 28.9.2017 8:06

Děkuji, s tak kultivovaným diskutujícím se člověk často nesetká a nic nevadí na tom, že se ve všem neshodneme. Kéž by tomu bylo i v politice......I vám vinšuju "Mnoga ljeta!" Babka

Abych pravdu děl:
Autor: J. Jurax Datum: 27.9.2017 23:35

je mi lautr putna, esli si kdesi v Práglu na rynku cajzli postavijó jakési marijánské slóp nebo ne.

My máme v Brnisku na Frajplacu uměleckó rórku aji s rakama, na keréch se nedá zgómnót kolik sypó!

Re: Vašk si vybrali.:
Autor: J. Jurax Datum: 27.9.2017 23:01

No jo, máme tu stranu k naší hanbě dokonce parlamentní, jež by jistě byla schopna zacálovat a postavit někde na rynku pomník Gottwalda či Lenina ve velikosti i nadživotní ...

Re: Vašk si vybrali.:
Autor: J. Jurax Datum: 27.9.2017 22:59

Ale kuš - a které hmotě se mám jako ateista klanět? Bagru nebo propečenému bůčku nebo dvěma tyčkám do kříže smontovaným - neboť to vše je hmota?

A božská schopnost sebezdokonalování - soudíte, že bůh ať jakéhokoliv náboženství potřebuje zdokonalit, byť by si to zdokonalení udělal svépomocí? To by Vás příznivci toho kterého boha nejspíš podle zvyklostí té které víry ukamenovali, ukřižovali, upálili, snědli nebo aspoň zavřeli nadlouho do kameňa :-)

A může božská schopnost tvoření jednoho boha stvořit jiného boha případně i k obrazu svému? A nepoperou se pak - bohové bývají nedůtkliví?

Re: Vašk si vybrali.:
Autor: B. Graf Datum: 27.9.2017 22:52

Ale já se vůbec nebavím s vámi, který nemáte ánung, o co běží, ale s milým panem Langerem, který je sice dost dobrý pravičák, ale současně bohužel i zatvrzelý pohan. :-)

Re: Bohužel, o Československé církvi husitské:
Autor: S. Kalužík Datum: 27.9.2017 19:03

Ze způsobu, jakým píšete, jste duševně mladá a proto Vám přeji ještě dlouhá léta poznávání :)

Re: Bohužel, o Československé církvi husitské:
Autor: V. Heidlerová Datum: 27.9.2017 18:26

Závidím Vám jen to druhé, já jsem věřící důchodkyně nekatolička, háááááááááááááááááááááááá

Re: Bohužel, o Československé církvi husitské:
Autor: V. Heidlerová Datum: 27.9.2017 18:24

To jste mne potěšil, musím s Vámi souhlasit, nemohla jsem uvést všechny příklady. Sovětské, příp. bolševické zločiny jsou mým oblíbeným předmětem studia, neb již od dětství jsem žila v blízkosti bílých emigrantů a moc jsem se toho dozvěděla o poměrech v Rusku. Je mi líto, že husitství bylo zneužito rudými hlavami a dějiny překrouceny. To, co u některých lidí s nižším IQ označujete přílišným sebevědomím, je nekonečná drzost založená na neznalosti, nedostatečné informovanosti a nízkém vzdělání, nechuti seznamovat se s novými fakty a komunisty utajovanými nebo překrucovanými skutečnostmi. Mně je bližší ( s ohledem na můj věk 81 let) pojetí dějin dle Palackého, kde husitství se stalo symbolem boje za českou samostatnost. Samozřejmě ale musím na základě nových poznatků uznat i jeho zápory. Poznávání je nekonečný proces, škoda, že už stojím na konci svých možností.

:
Autor: K. Kořinek Datum: 27.9.2017 18:05

Proc ho nepostavi na zahrade arcibiskupskeho palace ??

Re: Bohužel, o Československé církvi husitské:
Autor: L. Písařík Datum: 27.9.2017 17:12

Nepotřebuiji pomoc, reagoval jsem jen na tu kněžku.

Re: Bohužel, o Československé církvi husitské:
Autor: L. Písařík Datum: 27.9.2017 17:11

Já jsem se bavil o husitech, ne o papežích.

Re: Bohužel, o Československé církvi husitské:
Autor: L. Písařík Datum: 27.9.2017 17:10

Jsem atheista a rentiér.

Re: :
Autor: J. Lepka Datum: 27.9.2017 16:58

Ono je to trochu komplikovanější, ale faktem nesporně je, že po ovládnutí českého trůnu Habsburky došlo k zániku českého království jako samostatného a suverenního státu, jakož i násilné rozřešení více než dvěstěletého rozštěpení křesťanství, ono tu bylo tajných protestantů dost a dost. Z toho analogicky vyplývá pochopení nejen obrozeneckých snah, ale i nadšení Čechů po r. 1918: "třista let jsme trpěli". Ono by těch výhrad vůči katolické církvi bylo víc, prakticky od svého rozšíření v době antického Říma se projevovala jako extrémně nesnášenlivá, usurpující si práva, která církev mít nemá a rozhodující o věcech, které jí nepřísluší. Jistě nebudete zpochybňovat situaci, kdy nebožák na smrtelné posteli, při posledním pomazání odkázal celý svůj majetek církvi a považte ten zázrak, podepsal poslední vůli, ač byl celý živo analfabet a používal tři křížky, to panu faráři nějak uniklo. To, že muslimská invazní vlna zneužívá našich kriterií proti nám ovšem s katolickou církví nesouvisí.

Re: Touché!:
Autor: S. Kalužík Datum: 27.9.2017 16:01

Ano, přesně tak odpověděla prodavačka muži, žádajícímu černý prezervativ. Následně se ho zeptala, nač vůbec potřebuje černý prezervativ. Jdu kondolovat vdově, odvětil. Načež mu doporučila, ať si koupí obyčejný a dá si ho na půl žerdi :)

Já jsem pro kompromis.:
Autor: J. Skála Datum: 27.9.2017 15:57

Ten by spočíval v tom, že by se nejen nepostavil sloup, ale zboural by se i Husův pomník. Stejně je ošklivý, až hrůza.

Re: Bohužel, o Československé církvi husitské:
Autor: S. Kalužík Datum: 27.9.2017 15:57

Ano, nemůžeme stoprocentně rozumět, je ale s podivem, že některým věcem zdánlivě stoprocentně rozumíte, třeba, že mniši žili v klášterech velmi zhýrale, o tom tedy já zdaleka přesvědčen nejsem :) Rovněž je signifikantní, že vytáhnete z nedávných dějin zrovna poněkud sporný polský zábor a nevytáhnete dvojí sovětský zábor Polska, dále Lotyšska, Estonska, Litvy, Bessarábie a jiné. Partyzánský zpusob boje je skutečně poněkud diskutabilní a odboj proti komančům soudí mnoho lidí dodnes přísně.

Rozhodně pak kritika komunistického pojetí dějin se mi vůbec nejeví být sebemrskačstvím a někteří lidé mají naopak sebevědomí až příliš, např. pokud se s hrubkami vyjadřují o "blbém Schwarzenbergovi". Nikoliv sebemrskačství, ale sebekritiky a pokory potřebujeme hodně.

Re: Roku 1526 si čeští stavové zvolili Habsburka :
Autor: M. Drašner Datum: 27.9.2017 15:44

Jenže oni si je nezvolili pouze v r.1526, ale i přinejmenším 3x poté - tedy Maxmiliána II, Rudolfa II a Matyáše. To o čemsi také svědčí.

Re: Bohužel, o Československé církvi husitské:
Autor: V. Heidlerová Datum: 27.9.2017 15:34

Všechny události mají své příčiny a následky. Posuzovat minulost současnýma očima je vždy problematické, středověk měl svou etiku, morálku i způsob života a boje, čemuž my nemůžeme stoprocentně porozumět. Takové věci se dály i v okolních zemích, křižácká tažení také neprobíhala v rukavičkách a morálka tehdejší církve byla velmi pofiderní. Např. mniši v klášterech žili velmi zhýrale. Některé národy by pod tíhou vlastních dějin nesměly vůbec vyjít na světlo boží, natož existovat. Historie je taková, jaká je, a my se z ní můžeme jen poučit.

Závidím Vám Váš titul, přírodní vědy jsou velmi zajímavé a nepodléhají tak snadno kritice lidí, kteří mají sklon k fanatickým odsudkům. Já mám, žel, jen VŠ humanitní vzdělání, což mne láká do dějin více než kamkoli jinam. Je to velmi ošemetné - např. Němci považovali sovětské partyzány za bandity (nebojovali obvyklým způsobem boje), druhá strana to vidí jinak. Takových cedulí(ve smyslu, kdy bylo ublíženo nám) by se dalo po ČR rozmístit mnoho. Třeba zmínka o polském záboru(okupaci čs.území Poláky.) Jsme národ bez hrdosti a věčným sebemrskAČSTVÍM se jen propadáme hlouběji. Ujišťuji Vás, že RNDr. by mně víc než stačil, vyvolává úžas, obdiv, úctu, hlubokosklon. Hodně zdraví a úspěchu.

Já bych nestavěl:
Autor: J. Ticháček Datum: 27.9.2017 15:27

Ani nevidím sebemenší důvod. To, že někde něco bylo před sto lety neznamená, že to tam musíme stavět i dnes. Vždyť i to, že sloup byl stržen je součástí historie. Proč má někdo stále snahu tu historii předělávat, opravovat, měnit? A že zatím nikoho nenapadlo uvést celý staromák do stavu, v jakém byl v době stržení sloupu? Nebo ještě lépe v době jeho stavby? V tomto ohledu patrně všichni chápou, že jakýsi vývoj tohoto místa proběhl. Během tohoto vývoje zmizel sloup. Tuším, že za své vzalo i pár dřevěných kůlen. Co je také obnovit. Byly tam odnepaměti. A také patří k historii toho místa.

A sakryš, co takhle v Kuksu opět postavit Šporkův zámek?

Re: Bohužel, o Československé církvi husitské:
Autor: P. Harabaska Datum: 27.9.2017 15:18

Jednoduchým lidem stačí jednoduché argumenty. Byť by byli i doktorem, tj. latinsky učitelem.

:
Autor: P. Remeš Datum: 27.9.2017 15:12

"Symbolem ztráty svobody" se Mariánský sloup stal až dodatečně po roce 1918, aby to jeho barbarské zboření bylo možné zpětně balit do ušlechtilého hávu ...

Re: Touché!:
Autor: P. Harabaska Datum: 27.9.2017 15:10

Všichni muži to odmítnou. Černá barva vizuálně zeštíhluje.

:
Autor: P. Remeš Datum: 27.9.2017 15:08

V čem vnímáte rekatolizaci jako potupu? Z jiné fasety to lze vnímat jako návrat k víře otců. Konec konců na Bílé hoře proti sobě stáli dva čeští králové, z nichž ani jeden nebyl Čech.

Co se týče Vašich pocitu, že katolická církev si přisvojuje pohanské svátky, nu, to je přesně o one totální neznalosti našich vlastních civilizačních kořenů, v důsledku čehož se tak rozbředle drolíme tváří v tvář muslimské invazi ...

Re: Vašk si vybrali.:
Autor: P. Harabaska Datum: 27.9.2017 15:04

Nepochybuji o tom, že by se našla řada lidí a organizací vzpomínajících např. na německý okupační režim, kteří by sami všechno zaplatili a nějaký ten pomník německým válečným hrdinům za své na české půdě postavili. Je tedy argument, že to někdo "zatáhne" ze svého, zcela irelevantní.

Re: Je zajímavé,:
Autor: P. Harabaska Datum: 27.9.2017 15:01

Jedni chtějí mariánský sloup, jiní pomník France Josefa a třetí třeba i pomník Otty Hasburka. Jak patrno, Čechám a Moravě se za Habsburků asi dařilo dobře a dějiny z té doby připomínají selanku. Rádi na to Češi vzpomínají, byť to žádný z těch živých nezažil. Vzpomínky pamětníků však tak idilické zas až nebyly. Já si myslím, že německé vyjádření té doby "za Habsburků" je výmluvnější: "unter den Habsburgen". Ano, Habsburkové byli nahoře, Češi a ostatní národové pod nimi, ano, pod nimi, tedy utlačováni. Tak proč na to vzpomínat. Rudé armádě taky nikdo snad památníky stavět nechce, spíše je snaha, cokoli tu armádu připomíná, zbořit. Třebaže v dějinném kontextu svoji pozitivní úlohu sehrála.

:
Autor: P. Remeš Datum: 27.9.2017 14:59

Že se někdo něčím cítí pobouřen, nemůže být argument. Tak argumentují boritele pomníku v USA a všichni současní politicko korektní militanti. Když začnu psát pobouřené petice proti Husově pomníku, také to snad nemůže být argumentem proti nemu jenom proto, "aby to nerozdelovalo" ...

Roku 1526 si čeští stavové zvolili Habsburka :
Autor: P. Harabaska Datum: 27.9.2017 14:50

na svůj trůn. Je si autor jist tím, že to mělo být spojeno s dědičným právem Habsburků na český trůn? Faktem je, že se zeměmi Koruny české naložili Habsburci jako s válečnou kořistí, kterou v pozdější době postupně zbavili všech práv kdysi svobodného království.

Re: Níže v diskusi jsem si všiml,:
Autor: B. Graf Datum: 27.9.2017 14:16

Z čeho váš názor o stále platnosti Basilejských kompaktát vychází? Podle Wikipedie:

<i>Platnost zemského zákona měly až do roku 1567, kdy je zrušil

Maxmilián II. na nátlak české protestantské šlechty.</i>