16.7.2018 | Svátek má LubošDISKUSE K ČLÁNKU

Upozornění
Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.


EVROPA: Islám nepatří k EvropěŘazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 159, poslední: 14.10.2017 9:34, přehled diskusí

Re: Ale Merkelbába měla pravdu,:
Autor: Š. Hašek Datum: 13.9.2017 8:34

Dobrá poznámka.

Když si připomeneme "dějiny zachránce evropské kultury". Norimberské zákony v parlamentu, rasové zákony na vysokých školách, plynové komory, teorie o podřízenosti Slovanů, totální válka - wirklich Eintopf. To všechno má Německo za sebou, vlastně se zas v něčem smradlavém plácá. Občas jest nutno se vrátit v čase a připomenout si.

Islám a nacismus, Izrael x Palestina:
Autor: H. Lukešová Datum: 13.9.2017 0:54

V době německé okupace Evropy srovnával nejvyšší duchovní vůdce Amin Al Husejní islám s nacismem v přednášce k bosenským muslimům na 7 styčných bodů: 1) monoteismus, jednotu vedení, princip vůdce, 2) bezvýhradná poslušnost a disciplína, 3) boj o čest až do smrti,4) zájem celku povýšen nad zájem jednotlivce, 5) hodnotu mateřství, zákaz potratů, 6) postoj k Židům, boj proti judaismu, 7) glorifikace práce

Husejní počítal s německou okupací Palestiny, kde podle jeho plánu měl být zřízen koncentrační tábor i s krematoriem. O tehdejším jeruzalémském starostovi Raghebu bey el- Nashashibim se tvrdilo, že je "umírněný". Po nepokojích v roce 1929 se ho zeptal francouzský spisovatel Albert Londres, proč vraždili Arabové i pokojné židovské obyvatele Hebronu a Safedu, s kterými nebyl žádný problém.

Nashashibi mu odpověděl "Ve válce se chováte jako ve válce, nezabíjíte toho, koho chcete, ale koho naleznete. Příště zabijeme všechny, mladé i staré". Londres mu namítal "Nemůžete přece zabít 150 000 Židů". Na to mu Nashashibi odpověděl "No to nám zabere tak dva dny". Al Husejní je předchůdcem Hamasu, Tato islámská teroristická organizace má v programu genocidu Židů. Představitelé Hamasu to říkají veřejně. Dr. Ahmed Abu Halabiyah, rektor Islámské univerzity v Gaze v roce 2000 v oficiální TV prohlásil "Je zakázáno mít slitování s Židy. Zabijte je všude, kde je naleznete.".

Evropské politiky nechávají podobné výzvy v klidu. Jejich mlčení je tichou podporou islámských kazatelů masového vraždění. (Aruc 11.9.2014)

A výrok Husejního během Války za nezávislost "Veškeré židovské obyvatelstvo v Palestině musí být zničeno nebo zahnáno do moře. Alláh nám udělil vzácnou výsadu, dokončit dílo, které Hitler započal. Nechť začne džihád. Zabíjejte Židy! Zabijte je všechny". ...Dále "„Arabové, povstaňte jako jeden muž a bojujte za svá svatá práva! Zabíjejte Židy, kdekoliv je naleznete! Potěší to Alláha, historii i náboženství! Sám posel Alláhův pravil: Vy budete bojovat proti Židům až do té doby,

Re: Islám a nacismus, Izrael x Palestina:
Autor: H. Lukešová Datum: 13.9.2017 0:56

dokud se neskryjí mezi skálami a kamením! Pak skála a kámen promluví – Otroku Alláhův, skrývá se za mnou Žid, přijď a zabij ho!“

Re: Islám a nacismus, Izrael x Palestina:
Autor: A. Alda Datum: 13.9.2017 8:16

Nacionální socialisté sice práci glorifikovali a sám Hitler se nechal namalovat jako kovář, ale muslimové prací pohrdají a jediným pro muslima přijatelným zaměstnáním je obchod, tedy šejdířství a okrádání.

paní Lukešová:
Autor: M. Šejna Datum: 13.9.2017 8:38

těch Vašich 7 bodů je typických nejen pro islám a nacismus, ale i pro křesťansktví. Hlavně ta nenávist k Židům a zákaz potratů.

Re: paní Lukešová:
Autor: H. Lukešová Datum: 13.9.2017 10:08

Pane Šejno, netvrdím, že dodnes neexistují křesťané, kteří vyznávají zlou ideologii antisemitismu, ale velká část křesťanů své učení změnilo, alespoň oficiálně, odsoudili antisemitismus a alespoň, někteří z křesťanů se stali přáteli Židů

1. Je třeba zdůraznit, že Starým a Novým zákonem k nám všem promlouvá jeden a týž Bůh. 2. Je třeba zdůraznit, že Ježíš se narodil z židovské matky, z rodu Davidova, z lidu Izraelského, a že jeho věčná láska a odpuštění zahrnuje jeho vlastní lid i celý svět.3. Je třeba zdůraznit, že první učedníci, apoštolé i první mučedníci byli židé.

4. Je třeba zdůraznit, že největší přikázání křesťanstva, totiž láska k Bohu a k bližnímu, je zvěstováno již ve Starém zákoně, Ježíšem je potvrzeno, a pro obojí, křesťany i židy, je stejně závazné – totiž ve všech lidských vztazích a bez jakékoli výjimky.5. Je třeba se uvarovat toho, aby bylo biblické a pobiblické židovství haněno v zájmu vyvyšování křesťanství.6. Je třeba se uvarovat toho, aby slovo "židé" bylo užíváno výhradně ve smyslu "Ježíšovi nepřátelé", nebo naopak toho, aby byl slovy "nepřátelé Ježíšovi" označován paušálně celý židovský lid.

7. Je třeba se uvarovat toho, aby pašijní příběhy byly představovány tak, jako by všichni židé, či snad pouze židé sami byli zatíženi odiem za zabití Ježíše. Ve skutečnosti nežádali všichni židé Ježíšovu smrt. Není tomu tak, že by židé sami byli za Ježíšovu smrt zodpovědni, vždyť přece kříž, v němž je záchrana nás všech, nám zjevuje, že Ježíš zemřel za hříchy nás všech...

8. Je třeba se uvarovat toho, aby proklínací výrok Písma či ono volání zástupu "Jeho krev ať padne na nás a na naše děti" nebylo pojednáváno bez připomínky, že toto volání nemůže převážit slova našeho Pána "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí" – slova, která mají nekonečně větší váhu.9. Je třeba se vyvarovat uplatňování bezbožného mínění, podle kterého je židovský národ zavržen, proklet a určen věčnému utrpení.10. Je třeba se uvarovat toho, aby zůstávala nezmiňována skutečnost, že

Re: paní Lukešová:
Autor: H. Lukešová Datum: 13.9.2017 10:09

prvními členy křesťanské církve byli židé.

https://www.etf.cuni.cz/~prudky/mptexty/95zahuba.html

Re: paní Lukešová:
Autor: P. Zinga Datum: 13.9.2017 10:23

Ano, že je v Africe přelidněno, za to můžou rukou nerozbornou křesťanství i islám. V tom si papež a nejvyšší muftí náramně rouzumí.

Re: paní Lukešová:
Autor: M. Drašner Datum: 14.9.2017 16:30

Souhlas pane Zingo, nikoli však papež jako hlava katolické církve obecně, ale tento konkrétní jedinec. Konec konců vazby mezi (ultra)levičáckými hnutími a křesťanskými církvemi ve Střední a Jižní Americe jsou známé a v literatuře i na internetu snadno dohledatelné. Jinak konzistentní pro křesťanství byl od 7. do 19.stol. BOJ proti islámu - a tehdejší jeho hlavy dobře věděly, co činí.