19.7.2019 | Svátek má ČeněkDISKUSE K ČLÁNKU

Upozornění
Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.


ÚSTAVA: Malé kompetence prezidenta?Řazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 17, poslední: 1.8. 2017 20:04, přehled diskusí

Re: Hm, a jak to vlastně bylo s těmi Havlovými:
Autor: J. Kanioková Datum: 1.8.2017 20:04

Havel amnestoval 23 360 lidí, když pár dnů před ním amnestoval Husák všechny politické?

Rozhodnutím presidenta republiky z 8. prosince 1989, č. 150/1989 Sb., které vyhlásil president Husák dva dny před svou abdikací, byla provedena generální amnestie politických trestných činů. Šlo mj. o trestné činy podvracení republiky, pobuřování, zneužívání náboženské funkce, hanobení republiky a jejího představitele, hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele, opuštění republiky, poškozování zájmů republiky v cizině, odnětí věci hospodářskému určení, nedovoleného podnikání, útoku na státní orgán a orgán společenské organizace, ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele, maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi a hanobení národa, rasy a přesvědčení.

Poslední amnestie před pádem komunistického režimu, provedená rozhodnutím presidenta republiky ze 27. října 1988, č. 167/1988 Sb., vyhlášeným u příležitosti 70. výročí vzniku Československa a 20. výročí vyhlášení federace, prominula některé nepodmíněné tresty za úmyslné trestné činy do dvou let, za nedbalostní trestné činy do tří let a dále všechny trestné činy emigrantské; šlo o reakci režimu na vzrůstající společenské napětí a sílící kritiku toho, že ČSSR nedodržuje své mezinárodní závazky v oblasti lidských práv.

a Prezidentské milosti Havel / Klaus - http://jdem.cz/2a995

Na český způsob...:
Autor: F. Vízek Datum: 1.8.2017 17:10

Kdo rozumí čtenému, ten musí vědět, že prezident je v ČR součást moci výkonné a že vrcholným orgánem moci výkonné je vláda. Tečka. Za ústavně neodpovědnou hlavu státu někdo odpovídat musí - a to je vláda.

Problém až nehoráznost vidím v tomto: Zatímco na evropské úrovni jsou hlavy státu souzeny a odsuzovány, je český prezident podle čl. 65 zcela krytý: trestné činy jím spáchané po dobu výkonu funkce nelze stihat, dokonce je navždy vyloučeno. Takže dovedeno do krajnosti: ani vraždy, korupce, zlodějny, sexuální zločiny atd. - vše je u českého prezidenta bez trestu. Neuvěřitelné...

A pokud jde o onu velezradu? Jediný možný trest je podle odst. 2 čl. 65 ztráta prezidentského úřadu. To je tedy "trest"... U ostatních lidí hrozí i doživotí.

Nepochopitelné : inu rovnost a spravedlnost počesku. A to jsme členy EU. Nikdo si toho zatím nevšiml?

Re: Nesouhlasím.:
Autor: J. Pospíšil 402 Datum: 1.8.2017 15:38

Ale tak to není, poslanci jsou trestně odpovědní. Se souhlasem sněmovny hned, bez jejího souhlasu po skončení mandátu.

Lords se obsazují hlavně jmenováním, tuším,:
Autor: F. Houžňák Datum: 1.8.2017 13:22

těch do sněmovny narozených je menšina, nebo dokonce to už za Blaira zrušili, nevím.

Strýček Google prozradí vše, jenom tak pro poučení,:
Autor: F. Houžňák Datum: 1.8.2017 13:21

je to tak, že ministři (kabinetní) musí být členy sněmovny, ať už Commons nebo Lords, ale když tam Prime Minister někoho opravdu chce, může ho (nechat) najmenovat do Lords. Ovšem to "musení" je prý až od Walpola, před tím to naopak bylo tak, že poslanci ministry být nesměli, a Walpole to ignoroval a zavedl tu novou, pěknou tradici, která drží až dodneška. Ale když se na seznam britských ministrů podíváte, všichni sedí ve sněmovně za ten či onen okrsek.

No, to je všeobecně známo, já jsem byl jenom zvědavý,:
Autor: F. Houžňák Datum: 1.8.2017 13:16

kdo a jak se ozve. Většina havloidů vykládá, že Havel propouštěl takřka výhradně ty politické.

Re: No, nevím, mimochodem, jak je to v Británii:
Autor: A. Alda Datum: 1.8.2017 13:16

Protože v Británii nemají Ústavu a horní komora padlamentu se neobsazuje volením, ale narozením,, nemohu Vám jednoznačně odpovědět.

S Havlovými amnestiemi to bylo prosté.:
Autor: A. Alda Datum: 1.8.2017 13:15

Husák propustil všechny politické vězně včetně těch, jejichž politický delikt byl zastřen kriminálním nátěrem.

A Havel už neměl koho propustit. Tak alespoň propustil vrahy a zloděje.

Re: Hm, a jak to vlastně bylo s těmi Havlovými:
Autor: P. Kmoníček Datum: 1.8.2017 12:26

Měl jsi tehdy dávat pozor!

Článek je snůška demagogie a lživých argumentů, :
Autor: J. Veselý 965 Datum: 1.8.2017 12:25

viz " zakotvení povinnosti legálních držitelů zbraní podílet se na zajišťování bezpečnosti státu". Myslel jsem, že v souvislosti s navrhovaným doplněním ústavního zákona už byly vyčerpány veškeré možnosti, ale pan autor dokázal, že lidská blbost nezná hranic.

No, nevím, mimochodem, jak je to v Británii:
Autor: F. Houžňák Datum: 1.8.2017 11:58

s členy vlády, musí nebo nemusí být poslanci parlamentu?

Hm, a jak to vlastně bylo s těmi Havlovými:
Autor: F. Houžňák Datum: 1.8.2017 11:56

amnestiemi? Když už autor nakousl tu "Klausovu".

Chaos vládne:
Autor: F. Navr8til Datum: 1.8.2017 10:16

Hned v úvodu autor připomíná, že ústava byla zmršena kvůli postavení osoby Václava Havla. Zajímavé je, že znění ústavy nejvíce kritizují havlisté. Aby byl náš politický systém demokratický a funkční, měla by ústava definovat a oddělit tři sloupy - moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Bohužel tomu tak není a zákonodárci se pokoušejí převzít moc výkonnou, soudci chtějí rozhodovat v rámci moci zákonodárné a výkonná moc je propojena s mocí zákonodárnou a ta se snaží diktovat moci soudní.

Nesouhlasím.:
Autor: A. Alda Datum: 1.8.2017 10:13

"Naprostý blábol" to není.

Je to jen projev neznalosti stříknutý trouchou zlé vůle (např. zamlčení Havlova pokusu o zvýšení své moci v roce 1991, jehož důsledkem bylo ústavněprávní zmenšení pravomocí presidenta republiky). Hlavně autor nepochopil, že president není panovník, ale je součástí moci výkonné a její hlavou, takže vláda je jeho vláda, nikoli vláda padlamentu. Není to tak, že by za presidenta odpovídala vláda, ale je to tak, že za vládu odpovídá president. Odpovídá za ni politicky, nikoli trestně právně.

To, že vláda je u nás sestavována z poslanců padlamentu, kteří jsou též trestněprávně nezodpovědní, je velká chyba a těžký lapsus. Vláda a padlament se mají navzájem hlídat, což není možné, je-li vláda vytvořena z členů padlamentu.

V podstatě:
Autor: P. Lenc Datum: 1.8.2017 10:07

je celý článek naprostý blábol.Když pominu okopávání Klause, zvlášť úsměvná je Klausova amnestie, tak chápání autorova prezidentského "veta" a úloha poslanců, kteří toto"veto" již několikrát přehlasovali kvalifikovanou většinou je již opravdu mimo mísu.A tvrzení autora, že 200 poslanců je vlastně 200 stran a mělo by se s tím něco dělat, tak to je již v podstatě návod k nové totalitě.

Váš výklad Ústavy prvorepublikové i současné je VELMI :
Autor: A. Alda Datum: 1.8.2017 9:40

svérázný.

Rozhodně však není právnický. A především neodpovídá skutečnosti. Je však z něho zjevné Vaše nepochopení montesguieuovské tripartity státních mocí.

Článek se tváří velmi orientovaně:
Autor: P. Švejnoch Datum: 1.8.2017 7:41

v oblasti kompetencí prezidenta či poslanců, leč jen těžko mohu autorovi věřit detaily, které neznám, když mi tvrdí, že prezident má v našem státě právo vetovat zákony...

Autor buď neví, co znamená "právo veta", a nebo tomuto obratu podsouvá jiný význam.

Obě možnosti ovšem činí zcela bezcennými další informace v článku obsažené. Ostatně - o správnosti některých mám celkem vážné pochybnosti i tak (např. teze, že amnestie je aktem vlády, prezidentem pouze kontrasignovaným).

Takže si vlastně myslím, že článek má v podstatě nulovou informační hodnotu - podobně jako právní, ekonomické a jiné ekspertýzy jednoho zdejšího debatéra, kterého nebudu jmenovat (abych pana Šejnu neurazil)... :-)