16.12.2018 | Svátek má AlbínaDISKUSE K ČLÁNKU

Upozornění
Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.


SVĚT: Islám je fašistická ideologieŘazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 59, poslední: 19.2.2016 1:19, přehled diskusí

Všechno dobré - konec špatný!:
Autor: B. Rybák Datum: 18.2.2016 22:19

Fašismus je levicové hnutí hledající cestu mezi kapitalismem a socialismem (podnikatelé i pracující...jsou sdruženi v korporacích zodpovídajících se státu, straně vůdci)! Částečný korporativismus (např. tripartita) je součástí programu řady levicových stran! Nacismus je jeho zrůdná rasistická, verze!

Islám je jediného boha Alláha vyznávající náboženství, definující podrobně soukromý a veřejný život muslimů a jejich teokratického státu především koránem, který je Mohamedem zapsaným nezměnitelným slovem Alláhovým, které zafixovalo muslimské zvyky ve středověku!

Kromě sklonu k násilí nemá islám s fašismem nic společného. Každé náboženství a každá ideologie má své politické dopady a odlišovat politický a nepolitický islám není možné, protože i ten nejumírněnější, pouze dělohami svých žen a církevními daněmi "bojující" a mohamedán si přeje vytvoření muslimské teokracie (se západními politickou-korektnost vyznávajícími odpadlíky si muslimové hravě poradí)!

Není potřeba říkat, že islám je fašismus. On je to prostě Islám!

Islám je fašistická ideologie:
Autor: J. Sova Datum: 18.2.2016 21:34

a papež Jan Pavel II. líbal korán jako úctyhodnou knihu:

http://jdem.cz/bwvga4

Pěkná analýza, ale zaslepenci stejně neuvěří.:
Autor: J. Lepka Datum: 18.2.2016 19:06

Mimochodem, všimli jste si ve zpravodajství, jak se Německem nenápadně šíří fáma o škodlivosti vepřového? A tipnul bych si, že vegetariáni ta tím nejsou.

Re: Pěkná analýza, ale zaslepenci stejně neuvěří.:
Autor: J. Sova Datum: 18.2.2016 19:44

Židé?

Iz 66,17: "Ti, kdo se v zahradách posvěcují a očišťují po vzoru jednoho, který je uprostřed, ti, kdo jedí maso z vepřů a to, co je hodno opovržení, dokonce myši, společně zajdou, je výrok Hospodinův."

Re: Pěkná analýza, ale zaslepenci stejně neuvěří.:
Autor: R. Tesařík Datum: 18.2.2016 20:12

A nezašli.

Re: Pěkná analýza, ale zaslepenci stejně neuvěří.:
Autor: J. Sova Datum: 18.2.2016 20:29

Nebylo by to poprvé, co se Hospodin mýlil.

I když najdeme společného jmenovatele nemusí to být stejné:
Autor: J. Škodák Datum: 18.2.2016 16:00

Autor článků našel mnoho společných znaků islámu s fašismem,ale toho najdeme v historii více. Všechny despocie starověku stojí na totalitě.Jak italský,tak německý fašismus se viděl v imperátorech říše římské. Mnohá srovnání sedí,ale je to mnohem komplikovanější a některé závěry jsou zavádějící.Chceme-li pochopit islám,musíme se ptát po jeho kořenech a z čeho vychází. Je to Bible-Starý zákon,jehož nositelem byl a je vyvolený národ židovský. Oko za oko a zub za zub a z toho plynoucí nenávist přejímá také islám,právě tak jako vymýtit vše odporující jednomu Bohu. Stačí si přečíst všechny ty krvavé střety s okolními národy ve Starém zákoně. To byla Mohamedova inspirace a do jaké míry bral ta slova SZ doslova poznáme při studiu Koránu. Proč je tedy mezi judaismem a islámem takové nepřátelství to už je na jinou kapitolu,ale vždy tomu tak nebylo! Je toho mnoho,co by bylo na základě historie potřeba vysvětlit,není na to zde prostor. Měli bychom se však o to zajímat a číst dostupnou literaturu,abychom neskočili všem těm demagogům na špek!

Re: I když najdeme společného jmenovatele nemusí to být stejné:
Autor: J. Svoboda Datum: 18.2.2016 16:43

Pane Škodáku, není mi jasné, koho označujete tím termínem demagog. Číst a sutdovat dostupnou literaturu je sice hezká věc, ale velmi mi to připmíná jezinky. Račte konečně pochopit, že není doba na lichotky a podobné blbosti. Ten, kdo dostupnou literaturu dosud nečet, už ji před zhoubnou islamizací stejně nemá šanci přečíst. Ten, kdo ji čet, jak je vidět na vás, mu teliteratura zatemnila mozek.

Jediná smysluplná cesta je, se islámu velkým obloukem vyhnout. Když se nám to povede, můžeme číst doaleluja a o tom, co budeme číst, si budeme rozhodovat sami.

Re: I když najdeme společného jmenovatele nemusí to být stejné:
Autor: J. Škodák Datum: 18.2.2016 21:02

Pane Svoboda,jaký je význam slova demagogie? Využívá zkreslených zjednodušených argumentů,působících zejména na city a předsudky,k ovlivňování jednotlivců a skupin. Proto jsem poukázal na to,že vidět fašismus v souvislosti s islámem je sice dobrý postřeh a to autor článků velice dobře postihl,ale ty příčiny nejsou jen v islámu a na to jsem se snažil upozornit!

Žil jsem v Bavorsku 10 let a potkal jsem mnoho muslimů a někteří přátelé se dokonce oženili či vdali s islámskými protějšky a vśechny ty vztahy ztroskotaly. Muslimové mne ubezpečovali v diskuzí,že s militantním islámem nemají nic společného a jsou rádi,že žijí v demokracii. Já jsem jim řekl,že je to sice pěkné,ale pokud nějaký terorista bude prchat jsou i ti dobří muslimové donuceni jim poskytnout ochranu,protože spadají pod právo šaria a pokud neuposlechnou,tak přijdou o krk. Proto jsou bezpečnostním rizikem.Odmítám však házet je všechny do jednoho pytle,protože na základě kolektivní viny došlo vždy ke kolektivní hysterii se vśemi hroznými následky a oběťmi.

Re: I když najdeme společného jmenovatele nemusí to být stejné:
Autor: J. Svoboda Datum: 19.2.2016 1:19

Jo, jo, házejte je do kolika pytlů chcete. Kolik pytlů bude, je v současnosti irelevantní otázka. Neím, zda tomu jen nerozumím, nebo je to blbé. Muslimové jsou podle vás bezpečnostním rizikem, ale odmítáte je házet do jednoho pytle. Jsem velmi žádostiv na způsob, kerým budete rozhodovat v reálném čase, do kterého pytle kdo patří.

Velmi trefně to řekl pan Kuras u paní Drtinové: Mám mísu se stovkou krásných a úplně stejně vypadajících cukrátek. Nabídnu vám a řeknu vám, že dvě jsou jedovatá. Vezmete si? Odpověď paní Drtinové znám. Jaká je ta vaše?

Opakuji ještě jednou, že teď není čas na mudrování a teoretizování. Situace je velmi vážná a času není nazbyt.

Starý zákon je psán jako pro potřebu kněžské kasty:
Autor: P. Vaňura Datum: 18.2.2016 16:54

upravené dějiny, Korán nic takového nezná. Mohamed je dokonalý, ve Starém zákoně není nikdo dokonalý. Zákony, které dal lidu Mojžíš jsou poplatné době a je možno je změnit, to co dělal a nařídil Mohamed je neměnné na věky věkův a je třeba jej pořád napodobovat.

Re: Starý zákon je psán jako pro potřebu kněžské kasty:
Autor: J. Sova Datum: 18.2.2016 17:54

Autorem Bible je Bůh.

2Tim 3,16 Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti...

Zj 22,18 Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: kdo by něco přidal k těmto věcem, tomu Bůh přidá ran zapsaných v této knize. A kdyby někdo ubral ze slov knihy tohoto proroctví, Bůh odejme jeho díl z knihy života a ze svatého města a z těch věcí, které jsou zapsány v této knize.

Re: Starý zákon je psán jako pro potřebu kněžské kasty:
Autor: B. Rybák Datum: 18.2.2016 19:31

O Bibli nelze tvrdit, že ji nadiktoval Mojžíšovi ani někomu jinému Jahve! Nejspíš ani "Desatero" protože to první Mojžíš rozbil, když po té co ho vytesal, uviděl jak vyvolený národ tančí "Zlatého telete".

Mojžíš podle bible Hospodina nikdy nespatřil, protože ten mu nejspíš ve snu sděluje (cituji zpaměti) "Půjde-li proti tobě velebnost má, tu přikryje tě ruka má v rozsedlině skal, ty neuvidíš nikdy tváře mé,...". Starý zákon je záznamem představ či snů "proroků"... Text vytržený z kontextu a přeložený do současného jazyka nedokazuje nic, pokud je v rozporu s vyzněním bible jako celku!

Podle muslimů je ale korán slovem Alláhovým, Mohamedovi nadiktovaným a proto nikdy nezměnitelným!

Re: Starý zákon je psán jako pro potřebu kněžské kasty:
Autor: J. Sova Datum: 18.2.2016 20:12

Katechismus katolické církve, §105: "Bůh je autorem Písma svatého."

http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=105&x=26&y=7

Ex 33,11 A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem.

Souhlasím, ale mám jedno ´ale´:
Autor: R. Benýšek Datum: 18.2.2016 15:00

Souhlasím s celým textem, ale mám jen ale:

Již párkrát jsem si cvičně pomyslel, jak by se asi chovali opravdu věřící (ne pouze matrikoví) křesťané, kdyby jich bylo ve společnosti většina, resp. politicky významné množství, a jestlipak by zavedli obdobné státní zřízení, jaké bylo v Evropě ve středověku. A vždycky mi vyšlo, že ano. Jelikož příslušné výdobytky moderních demokracií: odluku církve od státu, náboženství jako osobní soukromá věc každého, právo na karikování i ́pravého Boha ́ (ne pouze těch ́falešných ́) - to nezavedli dobrovolně sami, ale nechali si to vnutit v podstatě jinověrci (ateisty). A dodnes se to mnohým z nich nelíbí. A mnozí z nich také sice odsuzují násilí muslimů (což ale leckdy jako horší to na křesťanech, nežli to třeba na židech), ale zároveň jim přiznávají oprávněnost toho cítit se uraženi rouháním či karikováním náboženských symbolů, a hlasovali by pro právní trestuhodnost ateismu.

Čili pokud je Evropa kulturně lepší nežli islámský svět, tak ne primárně tím, že je původně křesťanská, ale tím, že je (resp. aspoň ještě donedávna byla) funkční výslednicí mocenské víceméně rovnováhy vlivu křesťanství, židovství, osvícenství, ateismu, socialismu, a lecčeho dalšího v tom správném poměru. A jako takováto by byla schopna asimilovat i islám, pokud by multi-kulti aktivisté nezačali měnit ten poměr nezdravě ve prospěch islámu, ať již z jakýchkoli důvodů, vědomě či bezděky.

Re: Souhlasím, ale mám jedno ´ale´:
Autor: J. Svoboda Datum: 18.2.2016 16:54

Pane Benýšku, pro vás platí totéž, co nahoře rpo pana Škodáka. Na kavárenské a sluníčkářské teoretozování není čas. Až vás mohamedáni pošlou na onen svět, budete mít v jejich společnosti na teoretizování času dost a dost.

Přečtěte si dějiny Spojených států, např. od P. Johnsona:
Autor: P. Vaňura Datum: 18.2.2016 17:05

Americká společnost od samého počátku byla a z velké části dodnes je silně křesťanská a původně protestantská. Spojené státy jsou dílem hluboce zbožných lidí, ale nejsou dílem ŽÁDNÉ CÍRKVE! V USA nejenže není žádné státní náboženství, ale ŽÁDNÁ z církví se nikdy nechtěla státním náboženstvím stát. Pravda je, že Kennedy coby katolík měl zprvu problémy, protože část protestantských voličů měla obavy, že věrnost papeži u něj bude mít přednost před věrností USA a přímo se ho na to ptali. Ale zároveň to ukazuje, jak velký vliv náboženství mělo!

Re: Přečtěte si dějiny Spojených států, např. od P. Johnsona:
Autor: J. Sova Datum: 18.2.2016 17:45

“The Government of the United States of America is not, in any sense, founded on the Christian religion.”

Tedy vláda Spojených států amerických není založená na křesťanském náboženství.

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Tripoli

O zbožnosti Otců zakladetelů lze pochybovat. Americká ústava se inspirovala osvícenstvím, není v ní snad zmínka o Bohu. U amerického soudu se paradoxně přísahá na Bibli, což vlastně odporuje výše uvedenému.

Otcové poutníci byli puritáni, kteří prchali z Anglie:
Autor: P. Vaňura Datum: 18.2.2016 17:50

kvůli náboženskému útlaku. A jistě znáte kauzu "opičí proces" z 20 let! Přidejte si k tomu kreacionisty, něco v Evropě takřka neznámé...

Re: Otcové poutníci byli puritáni, kteří prchali z Anglie:
Autor: J. Sova Datum: 18.2.2016 18:10

Otcové poutníci patří do úplně jiného století.

A ještě, v Prohlášení nezávislosti se nepíše o Bohu, ale:
Autor: P. Vaňura Datum: 18.2.2016 17:53

používá se termím Stvořitel!

Re: A ještě, v Prohlášení nezávislosti se nepíše o Bohu, ale:
Autor: J. Sova Datum: 18.2.2016 17:56

Tentýž termín používal Hitler a jsou tací, kteří tvrdí, že byl ateista.

Používali tento termín Lenin a Stalin???:
Autor: P. Vaňura Datum: 18.2.2016 23:30

Pouze se říká, že v Boha uvěřil, ovšem až před svou popravou, dřívější obávaný šéf NKVD Jagoda.

Zajímalo by mne:
Autor: L. Severa Datum: 18.2.2016 14:36

z jakých podkladů autor vychází, zda se jedná o hodnověrné prameny, nebo o jakousi dedukci. Každopádně projevy islámu jak je známe odpovídají tomuto článku a lze jen konstatovat, že naším konvenčním myšlením nemáme šanci. Humanismus, mravní hodnoty, lidská práva se projevují jako bezúčelné, což vidíme ve stoupající agresivitě občanů. Revizoři veřejné dopravy se bojí černých pasažérů, učitelé žáků, rodiče aby se bály plácnout svoje děti a to jsou jen prkotiny proti tomu co nás může potkat proti vlně z jihu. Opatrnost proti jakémukoliv projevu nevole vůči přistěhovalcům na mne působí jako by si to politici žehlili již dopředu- co kdyby ten Islám nás převálcoval. Jediná opatření která vymýšlí je jen přes peníze-uplácením, nakonec dojdou k řešení , že budou nabízet tučné honoráře zemím které přijmou uprchlíka z Evropy. Ono nic z toho na co je civilizovaný svět zvyklý nepomůže a chce to nekompromisní řešení.

Re: Zajímalo by mne:
Autor: R. Langer Datum: 18.2.2016 16:08

No, hodnověrné prameny. Ono se stačí opřít o známé skutečnosti. Když něco chodí jako kachna, plave jako kachna a kdáká jako kachna, co to asi je? A pozor, ta kachna se s tím ani vůbec nijak netají, to je ten největší vtip! Když jste muslim, můžete na demonstraci veřejně posílat Židy do plynu, a nikdo se na protest neodváží ani špitnout, ale zkuste to vy, a uvidíte, co bude za mazec...

Islám je tisíckrát horší. :
Autor: K. Křivan Datum: 18.2.2016 12:27

Zlatej Mussolini, zlatej Franco ! To nejhorší co může civilizaci potkat je islamizace Evropy.

Smrt islámu, smrt jeho páté koloně !

Re: Islám je tisíckrát horší. :
Autor: J. Sova Datum: 18.2.2016 12:46

Zapomněl jste na Brežněva. Ted dokázal umravnit muslimy v SSSR přímo vzorově.

O nějakých aktivitách Brežněva nevím, nicméně:
Autor: P. Vaňura Datum: 18.2.2016 17:35

Generalissimus si s nimi uměl poradit, skoro jako jediný. Na hrubý pytel ještě hrubší záplata...

Ale kdepak, lidský svět napadla rakovina socialismu !!! :
Autor: K. Janyška Datum: 18.2.2016 10:21

Je vyučován na neomarxistických školách a univerzitách světa, a jiné neexistují, a tak miliardy lidí si myslí, že to tak musí být a je. Jenže není !!! Lidský svět je ve skutečnosti a nezměnitelně navždy neustále se od civilizovaných k necivilizovaným rozšiřujícím spontánním řádem lidské interakce a vývoj lidstva je tažen civilizací obchodem, ne politickými zásahy. Ty jsou jen náhodně vhodné, většinou však mylné nebo přímo zločinné. Samozřejmě, že úplně všechna náboženství jsou socialistická, neboť věří v autoritu Božího řízení stejně, jako u rudých v řízení světa ústředními vývory... Dzp.

Už mně to ani nebaví číst.:
Autor: T. Kočí Datum: 18.2.2016 9:26

Co takhle sepsat krátký evropský postulát.

Bod 1 :Každý islamista a vyznavač je nepřítel a musí být zabit.

Bod 2 :Jedinou možností ,jak si zachránit životm je pro Islamistu odchod do bezpečných teritorií:Sahara, Země Franty Pepy,Antarktida.