25.5.2019 | Svátek má ViolaDISKUSE K ČLÁNKU

Upozornění
Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.


SVĚT: Máme věřit v ´mírumilovný´ islám?Řazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 41, poslední: 19.7.2010 12:57, přehled diskusí

Realistický názor autora.:
Autor: V. Pavel Datum: 19.7.2010 12:57

Souhlasím!

NIKDY NEVĚŘ MOHAMEDÁNŮM . . .:
Autor: J. Pašek Datum: 14.7.2010 20:58

říkával můj děda, který oficír u dragounů v Rakousko-Uherské armádě  . . .

S článkem souhlasím.:
Autor: J. Bořický Datum: 14.7.2010 17:27

Pokud by byl islám pouze náboženstvím,neměl bych s ním problém.Jenomže on je současně politikou.A hlavně politikou.A to je problém. Pokud bydlím v zemi s jinou kulturou,musím se přispůsobit.A to muslimové neumějí.Mě nenapadne,když budu např.v Maroku ,vstupovat do mešity,že bych se nezul.Źeny u nás mohou nosit krátké kalhoty,což v těchto zemích je nemyslitelné.Těch rozdílů je více.Co si myslet o tom,že pokud dcera muslima bude mít za přítele "našince",tak zostudí rodinu a oni ji ubijí.To je 21století,nebo středověk? Jak potom hovořit o toleranci k jinému vyznání?Doporučuji přečíst knihu od Essad Beje - Mohamed.(život proroka)

všechno je lepší než Západní kultura:
Autor: J. Šejnoha Datum: 14.7.2010 16:49

Na celou Západní  kulturu je  nutno plivat  a  zločiny jiných kultur  relativizovat. 

To  by měl pan Matějka  vědět.  A jeho nekorektní  a  protibruselské názory je  třeba  zakázat .

To se vám stalo z horka?:
Autor: J. Kanioková Datum: 14.7.2010 17:12

Důležité jsou činy:
Autor: L. Kubeš Datum: 14.7.2010 11:40

Myslím že se stačí podívat na to,jak se po stovkách mezi sebou vraždí šiíté a sunité v Iráku, obojí muslimové, obojí vycházející z koránu, a to jenom kvůli jedné dávné vraždě, která se udála před více než tisícem let. O to hůř by asi dopadli "nevěřící", pokud by Evropu ovládli muslimové. A ti kavárenští intelektuálové se svými řečmi o "multikulturní společnosti" by měli zkusit propagovat náboženskou toleranci třeba v Saudské arábii, myslím že by jim tam "tolerantně" nabídli možnost vybrat si mezi ukamenováním a stětím, jak je tamní dobrý zvyk.

Řeči...:
Autor: J. Skotnica Datum: 14.7.2010 10:42

Souhlasím s článkem. A na adresu těch, kteří se snaží dokazovat mírumilovnost islámu odkazy na Korán, budu, ač ateista, citovat Bibli: Po ovocích jejich poznáte je. Zdaliž sbírají z trní hrozny, aneb z bodláčí fíky? Takť každý strom dobrý ovoce dobré nese, zlý pak strom zlé ovoce nese. Nemůžeť dobrý strom zlého ovoce nésti, ani strom zlý ovoce dobrého vydávati. Všeliký strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá. A tak tedy po ovocích jejich poznáte je.(Ev. Sv. Matouše)

Re: Řeči...:
Autor: P. Čech Datum: 14.7.2010 11:36

Každý strom, ať nese jakékoliv ovoce, má v přírodě svůj význam. Není ovoce dobrého a špatného. Dokonce svůj význam má i strom, který ovoce nenese. Vyťat bývá pouze hlupáky a to k jejich sobeckému užitku. To je pohled se všemi souvislostmi a to z dnešní doby. Souhlasím s tím, že pohled Matoušův mohl být považován za pravdivý v době jeho života. Dnes však žijeme někde jinde, pane Skotnico. V době, kdy Matouš lezl, obrazně řečeno, po stromech a jedl pouze to, co si mohl natrhat, vůbec se jeho názoru nedivím. Kdybych v té době sám žil, dokonce bych jej i snad uznával. Jde o ty souvislosti a dobu, pane Skotnico.

Re: Řeči...:
Autor: J. Šejnoha Datum: 14.7.2010 16:45

Sv.Matouš  byl hlupák.  "Lezl po sromech" jak píšete.  Myslel po staru.

My myslíme  nově, pokrokově.  Ovoce se přece kupuje v hypermarketu ?!

Všechna náboženství jsou stejná:
Autor: P. Čech Datum: 14.7.2010 9:19

ikdyž vycházejí z různých základů. Je lhostejné, jsou-li křesťanská či jiná. Ani v Bibli, ani v Koránu nejsou obsaženy výzvy k násilnému obracení na víru, přesto se tak dělo a děje. Vinu nenesou věřící, ale představitelé církví, kteří vykládají zásady svého náboženství a vlastní věřící ohlupují. Tito, poněvadž povětšinou nejsou vzdělaní a nebo jsou líní přemýšlet, jim věří. Oni jsou přece zástupci Boha na Zemi, lhostejno kterého. Veškeré církve lze bez uzardění ztotožnit s politickými stranami a jejich věřící s podporovateli těchto politických stran. Dochází tak k tomu, že věřící v církve (nikoliv v Boha, to je rozdíl) a nekritičtí podporovatelé politických stran jedno jsou. Je nutno vidět, že muslimům v nemuslimských zemích nikde na světě nikdo nebrání v jejich víře v Alláha. Měřítkem víry v Alláha však není to, že ženy zahalují svou tvář, stejně tak jako měřítkem víry v křesťanského Boha není obracení jiných lidí na tuto víru a nebo dokonce víra v papeže, kardinály a biskupy. Ergo kladívko, politické strany jsou v podstatě církvemi, protože se chovají stejně. Hřeší na to, že většina lidí na světě je hloupých a nebo líných. Tito lidé se dobrovolně stávají ovcemi, protože podléhají zásadně mylnému učení, že někdo jiný (povětšinou imaginární osoba) bude řešit jejich problémy. Této své víře jsou ochotni obětovat cokoliv, tedy i zdravý rozum, který většina lidí má, ale nechce jej používat.

Re: Všechna náboženství jsou stejná:
Autor: K. Janyška Datum: 14.7.2010 9:23

Jsou tam obsaženy výzvy k násilnému obracení na Víru !   I v Bibli ! Dzp.

Re: Všechna náboženství jsou stejná:
Autor: P. Čech Datum: 14.7.2010 9:33

Bibli i Korán jsem četl a nic takového jsem tam neobjevil. Možná jsem však nečetl dostatečně pozorně a budu vděčný za upozornění na konkrétní pasáže, kde to je obsaženo. Pokud ovšem máte pravdu, potom je i Bible sama se sebou v rozporu (Nový zákon). Je v rozporu s učením Ježíše Krista, který násilí odmítal. Nebylo by se však co divit, když se jej sám dopouštěl např. tím, že vyhnal zastánce jiného názoru z chrámu.

Re: Všechna náboženství jsou stejná:
Autor: J. Anděl Datum: 14.7.2010 10:19

Bible i korán jsou texty, které dostávají význam v závislosti na tom, kdo je čte. Když v nich chcete nalézt výzvu k násilí, naleznete ji tam. Ostatně tuplem jí naleznete v předvolebních billboardech politických stran.

Když čtou korán muslimové, vyrostlí v naší postkřesťanské společnosti (např. čeští muslimové), snáze v něm najdou mírumilovnost, kouzlo a lásku, než lidé, vyrostlí v podmínkách šárii, v podmínkách nenávisti ke křesťanství, kterou mají v morku kostí.

Když čte kterýkoliv z uvedených zdrojů někdo, kdo z nějakého důvodu nemá náboženství rád a osobně se ho to nějak dotýká, snadno v něm nalezne hromadu špatností a nepravostí.

Ježíš o některých věcech (myslím týkajících se rozluky se ženou) říkal, že to bylo v zákoně pro tvrdost srdcí dřívějších lidí. A jelikož je pro křesťana Starý i Nový zákon celek, jako celek ho bere. Včetně zdánlivých rozporů a paradoxů.

Život ani duch člověka nejsou lineární či ploché. Naše řeč však taková je. Jsou takové tudíž i náboženské texty. Hloubky se tak často dosahuje pomocí rozporů a protichůdnosti. Proto také nelze náboženství chápat lineárně a logicky. Pro striktně lineární a logické lidi je tudíž náboženství problém a zcela chápu jejich odpor. I mou racionální část osobnosti to někdy rozčiluje.

Re: Všechna náboženství jsou stejná:
Autor: J. Anděl Datum: 14.7.2010 10:19

Omlouvám se za malé k u Koránu...

Re: Všechna náboženství jsou stejná:
Autor: P. Čech Datum: 14.7.2010 11:27

Svým způsobem máte pravdu.  Dost dobře však nechápu, co máte na mysli pod pojmem lineární člověk. Osobně nemohu říci že náboženství mám nebo nemám rád, to ani není důležité, ovšem mám rád ve všech věcech jasno, pídím se po informacích i z protichůdných stran a snažím se utvořit si vlastní názor. Vypadá to, že jsem ryzí pragmatik, trochu stříknutý agnosticismem. Pokud někdo vnucuje jiným jakékoliv učení, nota bene staré několik tisíc let, nutně poplatné době ve které vznikllo se všemi souvislostmi té doby, pokud trvá na vlastním výkladu slov v jakékoliv náboženské literatuře, nezávisle na tom jak jí říká, okamžitě se stávám ostražitým. Má to své důvody, i historické. Pakliže kdokoliv vytrhne nějaké skutečnosti ze souvislostí té které doby, jako např. církevní vůdci křesťanstva tím, že do základního kamene odmítne zařadit  např. všechna evangelia, přestože jsou známa (apokryfy), stává se pro mne okamžitě podezřelým. Ony apokryfy jsou totiž s textem Bible mnohdy ve zcela zásadním rozporu. Křesťanské církve, místo aby použily všechna evangelia jako informace, daly věci v nich obsažené do souvislostí a když už je k tomu něco nutí,, vytvořily nové učení, trvají na středověkých a mnohdy i pravěkých dogmatech, která jsou logicky neudržitelná. Možná tak jdou samy proti sobě. Využívají tak hlouposti a lenosti většiny lidí, kterým nic neříká pojem "svoboda" a svoboda myšlení a konání již vůbec ne. V minulosti vzniklé politické strany jsou tak moderními církvemi. Chovají se stejně a využívají stejného.

Re: Všechna náboženství jsou stejná:
Autor: J. Anděl Datum: 14.7.2010 23:33

Pojem "lineární člověk" mi až příliš snadno sklouzl z prstů a myslím, že to nebylo přesné označení. Ale co jsem měl na mysli? Schopnost jistého stavu mysli, formu nazření, ke kterému se člověk dostane, když zvažuje nějaký paradox, nějaká zdánlivě protichůdná tvrzení či jednání. Tuto schopnost někteří lidé neumějí používat (či nechtějí). Ti, kteří chtějí jednoznačnost a správnost a logičnost za všech okolností. Ale takový není ani fyzikální vesmír.

Ale nechtěl jsem tím pomlouvat racionální uvažování jako takové. Je ve spoustě situací nezbytné. Třeba aby se člověk nenechal napálit. Jen jsem chtěl říct, že může být dobré podívat se na dvě protichůdná tvrzení a vnitřně strávit, že platí zároveň. Nebo lépe že neplatí žádné z nich, že to sdělení vzniká až působením těch dvou protikladů na otevřenou mysl. Není to možná přesně totéž, ale je to určitě obdobný princip jako u zenových koanů.

Jistě máte pravdu v tom, že těchto hrátek mnozí zneužívají k tomu, aby působili obzvlášť tajemně a zasvěceně a takto k manipulaci lidí. Nedělá to však každý (nedělá to například každý kněz v církvi).

V Bibli se Ježíše ptají, jak poznají toho pravého učitele, když přijdou mnozí, kteří budou mluvit jeho jménem. Odpověděl, že je poznáme podle jejich ovoce. Neznám lepší způsob rozlišování. Jsou známy třeba příklady takových, kteří vystudovali teologii a infiltrovali do církve, aby donášeli stb a podobným složkám a takto podporovali

socialismus. Mnohdy byli považováni za dobré duchovní. Přesto jejich ovoce nebylo dobré.

Re: Všechna náboženství jsou stejná:
Autor: D. Švik Datum: 14.7.2010 16:52

Buďto lžeš v tom, že jsi Korán četl a nebo v tom, že není v Koránu zmínka o násilné islamizaci.Já jsem Korán četl skutečně a svatá válka je tam zmíněna několikrát.Nemám tu slátaninu masového vraha Mohameda po ruce, takže tě na příslušnou súru neodkážu.Prostě si zajdi do knihovny a přečti si to ještě jednou.

Re: Všechna náboženství jsou stejná-???????:
Autor: K. Pořická Datum: 14.7.2010 23:47

Jeden příklad z koránu Súra 5 - Prostřený stůl-37/33- A odměnou těch,kdož vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení,bude věru to,že budou zabiti anebo ukřižováni,či jim budou useknuty jejich pravé rce a levé nohy..... a 38/34 tamtéž  - ...kromě těch,kteří se kajícně obrátí, dříve než ned nimi získáte moc. ...Opravdu milosrdná budoucnost pro nás,křesťany, bezvěrce,či jinověrce.

Také k věci:
Autor: M. Prokop Datum: 14.7.2010 9:16

http://www.learned.cz/files/16vs/jaroslav.panek_0510.pdf 

Re: Také k věci:
Autor: R. Sedláček Datum: 14.7.2010 20:19

pěkné

Re: Také k věci:
Autor: R. Sedláček Datum: 14.7.2010 20:21

Pane Prokope, mohu vás požádat o překopírování tohoto odkazu ode mne na Lidovky.  DĚKUJI R.Sedláček

http://kmotrdrobek.jex.cz/menu/email-serveru-lidovky

Kajan:
Autor: K. Janyška Datum: 14.7.2010 8:46

Nemůžeme věřit v mírumilovná náboženství ! Taková neexistují !  I budhisté trhají své odpůrce  napruženými stromy ! Dzp.

Re: Kajan:
Autor: S. Netzer Datum: 14.7.2010 9:10

Čím trhají své odpůrce věřící v SŘLI?

Re: Kajan:
Autor: K. Janyška Datum: 14.7.2010 9:21

Ničím ! Jsou to ti, co věří, že jedna a jedna jsou dvě ! Alespoň pro běžný společný dohovor je tomu tak ! Dzp.

Re: Kajan:
Autor: S. Netzer Datum: 14.7.2010 9:32

Není božstva kromě Hayeka a Janyška je jeho posel.

Teror v mysli boží:
Autor: J. Potměšil Datum: 14.7.2010 8:20

Doporučuji přečíst si Teror v mysli boží od Marka Jurgensmeyera - určiré procento magorů totiž mají i hinduisté, katolíci, pravoslavní, "hluboce věřící" američané z tzv. "biblického pásu" atd., jen to není tak medializované, neb je to méně mediálně atraktivní, resp. to nezapadá do zažitých stereotypů o terorismu = zlých muslimech. Muslimů je přes miliardu a Korán je jen kompilát biblických příběhů a situačních sdělení k tehdy aktuálním otázkám. Rozhodně není o nic horší nebo lepší než Bible. Kdo si přečte Jozue či knihu Soudců, ví, o čem mluvím. Autor by si mohl též položit otázku "máme věřit v mírumilovný judaismus?" Podobných argumentů by také našel dost. To si ovšem nedovolí, dnes frčí antisemitismus v rouše kritiky islámu, který je stejně netolerantní, předsudečný, neinformovaný, rasistický a xenofobní jako dříve nenávist vůči Židům.

Kecy kydy, vubec nerozumite te myslence:
Autor: M. Konupčík Datum: 14.7.2010 8:59

a nevim, co Vam stejne jako vsem ostatnim multikulti dává pocit, že je třeba všechny ostatní poučovat o základních věcech. Zřejmě víra, že jste lepší než ostatní.

Pokud tomu rozumím já (a mám úplně stejný názor jako autor) pak problém existuje a dal by se definovat také takto:

a) pokud se vám (myšleno ti hodní a mírumilovní muslimové) nelíbí, že je islám spojovaný s takovými zvěrstvy, pak s tím něco udělejte sami (místo podporování islamistických škol a tvoření dalších generací bezmozků, zato s prstem na spoušti)

b) u nás je nutné maximální dodržování aktuálních zákonů a ne, že se v rámci "jiné gultůry" budou měnit zákony a pro muslimy bude platit jiné právo.

Pak je totiž jen otázkou času kdy se tihle pískomilové přemnoží tak, že pak budeme najednou mít šárii a mírové náboženství nad hlavou všichní a jediným řešením pak bude občanská válka (jako všude kde se to rozmnožilo - ale jenom díky těm několika málo zlým muslimům... to je jasné, to by nešlo říct že za to může fašistická mantra jednoho pedofila) - což si nikdo nepřeje a nejvíc ti, co na tento problém upozorňují! V tomto případě se obávám, že multikulti nachové řeči o míru jsou pouze zkratkou k tomuto cíli, ať si daný člověk myslí něco jiného. Bohužel.

Re: Kecy kydy, vubec nerozumite te myslence:
Autor: H. Lukešová Datum: 14.7.2010 16:13

Vazeny pane,pouzivate argumenty zase bijete cernochy. Naopak nikdo nesmi kritizovat muslimy jinak je oznacovan za xenofoba. Frci naopak antisemitismus v podobe antisionismu. Vy chcete sariu? Tak to jste muzsky sovinista. Saria znamena vrazdy ze cti,zenska obrizka, burky. Neni nic horsi nezli saria.A bible? Zadny Zid se versemi Jozue neridi.

Re: Kecy kydy, vubec nerozumite te myslence:
Autor: J. Potměšil Datum: 14.7.2010 16:38

Muslimy kritizuje kde kdo, nikomu v tom nebráním, což ale neznamená, že na přiblblé řeči nezareaguju - i já mám právo kritizovat. Co se týče šaríy, tak vraždy ze cti, obřízka ani burka oporu v šaríe nemá, jde o lokální zvyklosti, zejména v případě vražd ze cti a obřízky nezávislé na náboženství. Doporučuji Vám svého průvodce islámským právem zde: http://prestupky.blogspot.com/2010_04_01_archive.html, pokud se o šaríe chcete něco dozvědět dřív, než začnete říkat nesmysly jako že není nic horšího než šaría. Šaría v archaické podobě či v lokálních pochybných mutacích je samozřejmě ne vždy aplikovatelná,stejně jako třeba rodinné právo inspirované kanonickým právem (ještě za první republiky se na Slovensku oddávaly 11ti, 13ti leté nevěsty). Co se týče Bible a knihy Jozue, přečtěte si někdy bláboly osadnických extremistů, některých izraelských ultras mezi rabíny nebo něco od Mendela. Tahle jednostranná zaslepenost obhajující z principu nemožný závěr, že A je černé a B je vždy bílé, je hezkým předstupněm fanatismu, který je zde u muslimských extremistů kritizován.

Re: Kecy kydy, vubec nerozumite te myslence:
Autor: M. Lechvy Datum: 14.7.2010 17:26

Lokální zvyklosti? Svatá dobroto, když už se je snažíte obhajovat aspoň se nesnižujte k lhaní. Nicméně váš špatně skrývaný antisemitismus vás spolehlivě zařazuje.