26.5.2019 | Svátek má Filip


ČLOVĚČINY: Písmo

5.7.2018

Cyril a Metoděj, bratři, kteří přišli r. 863 ze Soluně (Thessaloniki) na pozvání knížete Rostislava, aby dali jeho lidu písmo. Do té doby to vypadalo s písmem u nás bídně:

Slované dříve neměli knihy, ani písmo, ale čítali a hádali pomocí črt a vrubů, neboť byli pohané. Když se pokřtili, snažili se psát slovanskou řeč bez úpravy latinskými i řeckými písmeny. Ale jak je možné psát správně řeckými písmeny bogъ nebo životъ nebo dzělo nebo crъkovъ nebo člověkъ nebo širota nebo ščedroty nebo junostь nebo ǫdu nebo językъ nebo ědъ a jiná jim podobná? A tak bylo mnohá léta. Potom však lidumilný Bůh, který vše řídí, neponechal lidské plémě slovanské bez vzdělání, ale přiváděje celé k vědění a spasení, smiloval se nad plemenem slovanským a seslal mu svatého Konstantina Filozofa, zvaného Kyril, muže spravedlivého a pravého. A ten pro ně vytvořil třicet a osm písmen, některá po vzoru řeckých písmen, jiná pak podle slovanského jazyka, počav podle řečtiny prvním. Oni totiž začínají alfa a on azъ. Od azъ začíná obojí. A jak to učinili oni, aby napodobili židovská písmena, tak i on řecká…

Cyrilice, jak vypadala v r. 900

Cyrilice, jak vypadala v r. 900

Dodnes narazíme i na hlaholici, např. zde:

Směrovka v hlaholici, Chorvatsko

Směrovka v hlaholici, Chorvatsko | foto: Roberta F, wikimedia

A pro hlaholici je v unicode rezervován blok U+2C00..U+2C5F, takže hlaholice žije :-)

O obou písmech i o bratrech věrozvěstech je na internetu spousta čtení, takže přidám několik odkazů: o Cyrilovi a Metodějovi si můžete přečíst zde, o hlaholici zde a o cyrilici zde.

Při brouzdání po netu a hledání různých informací, obrázků, příběhů mi lehce došlo, s jakou samozřejmostí beru písmo a fakt, že se ho u nás učí úplně každý, a to povinně. Umíte si představit, že byste neuměli číst a psát? Že byste najednou byli ve společnosti, kde písmo není, a všechno si museli pamatovat?

Mimochodem, Kirios nebo Kýros prý může znamenat i pán či páneček, což je pro zvířetníkovský lid určitě sympatické :-)

Přeji krásně prožitý sváteční den.

Zdroje, citace a foto jsou z wikipedie.

Lika Neviditelný pes


Diskuse


Z. Svobodová
16:23
6.7.2018

M. Crossette
17:30
5.7.2018

Z. Lika
18:13
5.7.2018

Z. Yga
20:57
5.7.2018

Z. Jenny
14:53
5.7.2018

L. Bláža
15:31
5.7.2018

Z. Lika
18:23
5.7.2018

L. Bláža
18:46
5.7.2018

D. Ruščáková
14:48
5.7.2018

Z. Lika
16:05
5.7.2018

D. Ruščáková
17:12
5.7.2018

Z. Lika
18:10
5.7.2018

D. Ruščáková
18:21
5.7.2018

Z. Lika
18:25
5.7.2018

D. Ruščáková
18:32
5.7.2018

Z. Lika
18:50
5.7.2018

T. Zana
14:23
5.7.2018

Z. Lika
18:22
5.7.2018

L. Bláža
14:18
5.7.2018

A. Bytová
13:32
5.7.2018

Z. Lika
13:36
5.7.2018

A. Bytová
13:55
5.7.2018

Z. Lika
13:57
5.7.2018

Z. Jenny
14:27
5.7.2018

A. Bytová
22:24
5.7.2018

M. Beda
12:36
5.7.2018

Z. Lika
13:38
5.7.2018

Z. Tečka
12:08
5.7.2018

Z. Lika
13:40
5.7.2018

T. Zana
14:27
5.7.2018

Z. Matylda
11:09
5.7.2018

Z. Lika
11:37
5.7.2018

D. Ruščáková
10:12
5.7.2018

Z. Lika
10:25
5.7.2018

D. Ruščáková
14:19
5.7.2018

Z. Tečka
18:10
5.7.2018

Z. Lika
18:19
5.7.2018

T. Zana
19:18
5.7.2018

Z. Vave
8:45
5.7.2018

Z. Lika
8:58
5.7.2018

Z. Yga
7:38
5.7.2018

Z. Lika
7:54
5.7.2018

A. Lex
7:33
5.7.2018

Z. Lika
7:55
5.7.2018

Z. Lika
7:16
5.7.2018

Z. Xerxová
6:29
5.7.2018

Z. Lika
8:19
5.7.2018

počet příspěvků: 47, poslední 6.7.2018 04:23