25.5.2018 | Svátek má Viola


BIG EXPERT: Zahraniční trhy

28.6.2014

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 23. 6. 2014.

Týden: 23. 6. 2014

Odhad expertů pro období 1 měsíc

UkazatelHodn. 20. 6.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX1032,53998,20990-3,32985 - 103005
Dow Jones (US)16947,0816777,8016800-1,0016700 - 1681005
NASDAQ (US)4368,044152,204300-4,943700 - 432005
FTSE 100 (VB)6825,206796,606800-0,426680 - 694314
DAX (Něm.)9987,249844,209830-1,439750 - 1000014
Nikkei 225 (Jap.)15349,4214964,0015000-2,5114440 - 1556014

Odhad expertů pro období 6 měsíců

UkazatelHodn. 20. 6.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX1032,531023,401040-0,88957 - 105032
Dow Jones (US)16947,0816598,8016800-2,0515990 - 1724014
NASDAQ (US)4368,044149,404090-5,003800 - 453014
FTSE 100 (VB)6825,206791,606900-0,496540 - 695032
DAX (Něm.)9987,249790,209900-1,979350 - 1020023
Nikkei 225 (Jap.)15349,4214741,8014890-3,9613869 - 1515005

Názory experta:

Karel Kabelka, GRANT CAPITAL

Centrální banky drží akcie na maximech

Na začátku března si pozorní investoři nemohli nevšimnout zajímavého rozporu na zámořských trzích. Zatímco hlavní akciové benchmarky (DJIA, SPX) plynule pokračovaly ve své, již více než pět let trvající, rally, v sektoru menších a středních firem, měřeno indexem Russel 2000, došlo k výrazné desetiprocentní korekci. Obdobným vývojem si prošel i technologický Nasdaq. Po zhruba dvouměsíčním váhání se zmíněné indexy připojují ke svým "bratrům" a dostávají se zpět na svá maxima, do technického prostoru tzv. "double topu". DJIA a SPX vytrvale pokračují ve zdolávání nových a nových maxim.

Techničtí obchodníci se zcela jistě budou mít na pozoru a bezhlavě se vrhat do longových pozic nebudou. Záhadou tedy zůstává, proč se v segmentu malých firem zisky přes dva měsíce vybíraly a na největších firmách nikoliv. Odpověď můžeme nalézt ve dvou rovinách.

Menší firmy reagují na nové ekonomické výzvy pružněji a úroveň, na kterou se dostaly zkrátka neodpovídala v budoucnu generovaným ziskům. Proto přišla korekce. Víme, že prostředí "nulových " úrokových sazeb v podstatě znemožňuje dosahovat rozumného výnosu na nástrojích peněžního trhu a v dluhopisech (jejichž výnosy se propadly na několikaletá minima). Alarmující a pro mě zcela nepochopitelná zůstává skutečnost, že tu a tam dosahuje výnos desetiletého španělského dluhopisu 2,61 %, zatímco porovnatelný výnos u stejného dluhopisu USA dosahuje 2,69 %. Aby si Španělsko půjčovalo levněji než USA - to tady skutečně dlouho nebylo, jestli kdy vůbec.

Záhadou zůstává, proč do tzv. "Big Caps" neustále tečou další a další peníze. Při bližším pohledu na jednotlivé "nosné americké tituly" se mi do mysli vkrádá myšlenka, zdali právě na tomto trhu není "zakopán" pověstný pes. Akciové trhy by měly být do určité míry odrazem reálné ekonomiky (tedy jak se firmám daří, resp. bude dařit ve výhledu nejbližších 6 - 9 měsíců). Jsem hluboce přesvědčen, že tato závislost nyní neplatí a do trhu proudí nové a nové peníze zkrátka jen proto, že nikde jinde "slušně" nevydělávají. V kontextu několika vln QE a stále se neprojevující inflaci v reálu, se tato varianta jeví jako logická. Pokud na kapitálových trzích převládá vysoce inflační prostředí, víra ve větší výnos se může stát sebenaplňujícím se proroctvím.

Druhý úhel pohledu můžeme vidět v aktivitě centrálních bank. Ty ve snaze snížit náklady na dluhovou službu těžce zadlužených zemí snížením dlouhodobých úrokových výnosů vytvořily samy pro sebe obtížné podmínky pro realizaci zisků. A tak se vydaly na nákup konkrétních korporátních aktiv. A staré známé přísloví říká:" Nikdy nechoď proti centrální bance". V rámci svého risk managementu ale centrální banky nekupují malé firmy, ale ty velké (Big Caps).

Z výše uvedeného vyplývá, že dokud budou centrální banky na finančních trzích takto aktivní, důvody pro nekončící rally nemusíme hledat, už je známe. Jako obraz budoucího vývoje v ekonomice bych doporučoval sledovat sektor tzv. "Small caps". Změnu v chování centrálních bank zřejmě nastartuje skutečná inflace, která se z finančního trhu přelije do ekonomiky a vystaví je nutnosti zvýšit úrokové sazby. Tímto krokem asi akciová rally skončí. Nicméně na této vlně se, jak se zdá, ještě nějakou dobu povezeme.

Dan Báča - CYRRUS

Radek Pavlíček - FINANCE Zlín

Patrik Hudec - Generali PPF Asset Management, obhospodařovatel fondů ČP INVEST investiční společnosti

Karel Kabelka - GRANT CAPITAL

Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers

Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů jednotlivých uvedených v seznamu. Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.

Karel Kabelka


Diskuse


diskuse neobsahuje žádné příspěvky

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.