21.4.2018 | Svátek má Alexandra


BIG BEN: Ignorance, lež nebo psychická porucha?

9.10.2015

Z obdivu k islámu a z pohrdání svým bezbožným národem se v LN 3.10. upřímně a vroucně vyznává páter Halík.

Uznává sice už i on, že „svět je v krizi uprchlíků, jaká tu nebyla od druhé světové války“, ale stále mu z politicky korektní ideové mlhy nevystupují ani základní kontury jejích příčin. Bere sice na vědomí, že „je těžké rozlišit ty, kteří prchají, aby zachránili životy své i svých rodin, od těch, kteří podlehli slibům podlých obchodníků s lidskými nadějemi“, ale zamlčuje tu kategorii třetí: Islámským státem a jeho odnožemi vycvičené džihádisty, jejichž přítomnost mezi migračními toky potvrzují evropské rozvědky i samotný Islámský stát a jejichž počet z řad mladých svalnatců denně narůstá vehementním náborem od islamofašistů v Evropě již etablovaných, o němž podává podrobné zprávy třeba německá policie a kontrarozvědka. Ignorance, lež nebo psychická porucha?

Ve svém „Desateru ke strachu z islámu“ neznalého českého čtenáře poučuje, že „islám nemá jedinou společnou autoritu“, že „autoritou je korán a pak sunna“ a že tyto „tradice jsou interpretovány různě“. Nedodává už, že právě ona absence jednotné autority umožňuje kdekterému džihádistickému seržantovi vynášet a vykonávat tresty smrti bez řádného soudu kdekoli na světě. Taktéž nedodává, že korán a sunny (a také hadíty a zákony šaría, na něž zapomněl) obsahují stovky příkazů takové tresty smrti obhajující, doporučující a dokonce přikazující. Rovněž nedodává, že místo jedné společné autority má islám autorit několik a konkrétních, dnes nejméně čtyři: učence Mekky, učence káhirské univerzity Al-Azhar, informační, organizační a propagační centrum Muslimského bratrstva s televizí Al-Džazíra v Kataru, a šíitský Írán. Zamlčuje, že všechny čtyři autority potvrzují takovéto tresty smrti za islámsky legální. Ignorance, lež nebo psychická porucha?

Vymýšlí si, že terorismus a tzv. Islámský stát jasně odsoudily „nejvyšší islámské právní a náboženské autority“, aniž by uvedl jedinou, tím méně některou z těch „nejvyšších“. Podle všech zpráv dostupných informovanému sledovateli islámských událostí, jediná vysoká islámská autorita, která Islámský stát odsoudila jako „neislámský“, je americký chalíf Barack Hussein Obama, zatímco z oněch čtyř nejvyšších dodnes Islámský stát a jeho terorismus za „neislámské chování“ neoznačila žádná. Ignorance, lež nebo psychická porucha?

Z těch „skutečně horlivě věřících“ muslimů prý mnozí zachovávají „ta etická pravidla islámu, která jsou podobná křesťanství“. Která že to? Biblické desatero, lásku k bližnímu ani nečiň, co nechceš, aby ti bylo činěno, nepřebírá ani necituje žádný z posvátných islámských textů. Ty místo toho víc než stokrát opakují příkazy bezvěrce a odpadlíky nenávidět, perzekvovat, trestat, zotročovat a okrádat. Jaká že to tedy pravidla podobná křesťanství? Prý „poctivost v obchodu“ (právo oloupit bezvěrce a odpadlíky?). Prý „solidarita s chudými“ (kolika z těch zbídačených Syřanů pomáhají bohatstvím se dusící Saúdové, Kuvajťané a Katařané?). Prý „péče o rodinu“ (házení dětí přes plot policistům, nastrkávání žen a dětí jako obranného štítu, výchova dětí k mučednické smrti, udržování milionů dětí v negramotnosti?). Ignorance, lež nebo psychická porucha?

„Islám,“ poučuje páter Halík neznalé Čechy, „přistěhovalce do neislámských zemí přísně zavazuje dodržovat místní zákony a zvyky a zejména respektovat křesťany a židy.“ Kde to vzal? Islámské zákony naopak velmi specificky a důrazně muslimy zavazují islám propagovat, kamkoli se přestěhují. A stejně specificky zakazuje křesťany a židy respektovat jinak než jako potenciální konvertity na islám nebo poddané druhé kategorie platící ochrannou daň za nezabití. Ignorance, lež nebo psychická porucha?

Šaría je prý „právo náboženské a platí jen pro muslimy“ a dokonce prý „židé a křesťané ani v muslimských zemích nebyli nikdy šarií vázáni“. Tady už i jen povrchní nahlédnutí do islámských dějin usvědčí pátera Halíka z historické perverze, ať už bezděké či záměrné. Křesťané a židé jsou v islámu šaríou nejen vázáni, nýbrž svázáni – jako podřadní občané bez rovných občanských práv – a jak ukazuje historie nejnovější, vystaveni svévolnému loupení a vraždění. Ignorance, lež nebo psychická porucha?

Surreálně komediální fantasmagorií je Halíkova teze, že na „koránských principech“ jako důstojnost, dobročinnost, ohleduplnost „se rozvíjí třeba i takzvaný islámský feminismus zdůrazňující úctu a laskavost k ženě“. Kde v islámském světě se ten feminismus provozuje? Z jakých textů vychází? Který imám či mulláh je prosazuje? Nebo že by už imámka a mulláhka, jako v protestantském křesťanství a reformním judaismu? A nachází-li se skutečně na nějaké jiné planetě, proč je „takzvaný“? Kdo jej tak nazývá? Ignorance, lež nebo psychická porucha?

Výroky typu „berme jen křesťany“ označuje páter Halík za hloupé. Proto prý, že je vyslovuje „nejateističtější země světa“. A navíc ještě proto prý, že „není záruka, že s křesťany budou menší problémy než s muslimy“. Je tento křesťan schopen svým bezbožným Čechům přiznat možnost, že se středovýchodními křesťany soucítí ne proto, že jsou křesťané, nýbrž proto, že jsou prokazatelně tou nevíce a nejsystematičtěji perzekvovanou skupinou, jíž už byly desetitisíce vyvražděny a miliony oloupeny a vyhnány z domovů? Nedokáže si křesťanský teolog, který za své středovýchodní trpící souvěrce neutrácí jediné slovo zastání a pomoci, všimnout, že ten český „ateistický“ soucit upřednostňuje pomoc uprchlíkům před smrtí nad pomoc uprchlíkům za lepším živobytím, a že by tedy mohl být ten nejspravedlivější, nejetičtější a nejpřirozenější? A že označovat takový soucit za „nekřesťanský“ by mohlo být zneuctěním samotného křesťanství? Ignorance, lež nebo psychická porucha?

Kde se v knězi bere taková povýšenost vlastnímu národu, jenž (jím samým takto zneuctěné) křesťanství „opouští“, klást řečnickou otázku, „zda si přechod do jiné kultury nezaslouží“?

Tou psychickou poruchou, která dnes paralyzuje celý Západ, je morální bankrot, jenž ono biblické „miluj bližního jako sebe“ zvrhává v „miluj vše cizí víc než cokoli své“. Zvýhodňuj cizí na úkor sebe a svých nejbližších. Čím cizejší, tím „bližnější“. Smrtelnou tragédií Západu je, že tento morální bankrot dokáží i křesťanští teologové hájit bez sebemenšího záblesku těch hodnot nejkřesťanštějších, jimiž jsou pokora, stud a svědomí.Diskuse


J. Sinnreich
21:46
9.10.2015

J. Jurax
20:51
9.10.2015

J. Vintr
20:51
9.10.2015

J. Vydra
21:28
13.10.2015

J. Kanioková
20:26
9.10.2015

Z. Rychlý
19:10
9.10.2015

Z. Rychlý
6:33
10.10.2015

I. Babková
18:08
9.10.2015

L. Křivan
18:13
9.10.2015

J. Vydra
21:31
13.10.2015

B. Rudolf
18:01
9.10.2015

J. Laták
18:52
9.10.2015

M. Prokop
21:09
9.10.2015

J. Svoboda
16:12
10.10.2015

J. Kyselková
18:00
9.10.2015

J. Laták
18:40
9.10.2015

J. Laták
18:44
9.10.2015

J. Kyselková
19:59
9.10.2015

J. Vintr
20:04
9.10.2015

M. Prokop
21:10
9.10.2015

J. Jurax
21:27
9.10.2015

S. Netzer
17:31
9.10.2015

M. Prokop
17:55
9.10.2015

S. Netzer
17:57
9.10.2015

B. Hejda
17:13
9.10.2015

M. Prokop
17:50
9.10.2015

S. Netzer
17:58
9.10.2015

M. Prokop
21:11
9.10.2015

L. Křivan
18:15
9.10.2015

J. Svoboda
16:52
10.10.2015

O. Zuckerová
17:11
9.10.2015

M. Prokop
17:51
9.10.2015

T. Kohout
19:34
9.10.2015

J. Vintr
20:07
9.10.2015

J. Jurax
21:28
9.10.2015

K. Janyška
14:51
9.10.2015

Č. Berka
19:21
9.10.2015

J. Šula
14:38
9.10.2015

P. Joch
15:37
9.10.2015

L. Křivan
16:08
9.10.2015

B. Rybák
14:24
9.10.2015

L. Křivan
13:49
9.10.2015

L. Kubeš
12:51
9.10.2015

V. Vaclavik
11:55
9.10.2015

K. Janyška
12:03
9.10.2015

P. Vaňura
12:13
9.10.2015

P. Remeš
12:34
9.10.2015

J. Sova
12:42
9.10.2015

P. Remeš
12:57
9.10.2015

B. Rybák
13:11
9.10.2015

P. Vaňura
15:24
9.10.2015

B. Rybák
14:37
9.10.2015

L. Křivan
18:18
9.10.2015

J. Sova
18:21
9.10.2015

Ś. Svobodová
11:36
9.10.2015

M. Rybar
10:17
9.10.2015

L. Křivan
11:10
9.10.2015

L. Křivan
9:42
9.10.2015

Š. Hašek
9:32
9.10.2015

L. Křivan
11:51
9.10.2015

P. Vaňura
12:06
9.10.2015

L. Křivan
14:09
9.10.2015

B. Rybák
14:46
9.10.2015

S. Landa
9:23
9.10.2015

S. Netzer
9:34
9.10.2015

L. Křivan
10:02
9.10.2015

M. Prokop
11:02
9.10.2015

S. Netzer
11:30
9.10.2015

L. Křivan
11:42
9.10.2015

P. Vaňura
12:50
9.10.2015

S. Netzer
13:09
9.10.2015

L. Křivan
14:12
9.10.2015

R. Tesařík
16:27
9.10.2015

S. Netzer
17:04
9.10.2015

M. Prokop
17:55
9.10.2015

J. Slanina
10:50
9.10.2015

S. Landa
12:01
9.10.2015

J. Slanina
13:10
9.10.2015

S. Landa
13:27
9.10.2015

J. Fleiszner
9:16
9.10.2015

počet příspěvků: 175, poslední 13.10.2015 09:31

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.