21.10.2016 | Svátek má Brigita






ARCHITEKTURA: Beniesova vila v Litoli

22.9.2009

aneb Smutný příběh světově unikátní stavby

Je snad všeobecně známo, že architektonický kubismus je unikátní směr, který se zrodil na našem území. Přesněji v hlavě projektanta, Emil Králíček - lampa na Jungmannově náměstí 1teoretika, designéra, pedagoga, urbanisty, památkáře a také (po Plečnikovi) architekta Pražského hradu Pavla Janáka (1882-1956). V období od roku 1911, kdy Janák publikoval stať Hranol a pyramida v Uměleckém měsíčníku, do začátku první světové války bylo postaveno jen několik kubistických domů. Po válce kubismus rychle zmizel ze scény. Veřejnost – laickou i odbornou – příliš nezaujal a byl vytlačen populární verzí art déco, tzv. „národním stylem“, který se naopak publiku velice líbil. Kubismus byl prostě odložen ad acta. Oprášen byl až v 60. letech, ale do světového povědomí se dostal až v posledních dvou dekádách. Expresívní formy a dynamika dnes fascinují, dokonce vznikají současné reakce na tento styl, a to jak v architektuře, tak v designu. Ukázalo se také, jakou byl český kubismus inspirací pro německé expresionisty na počátku 20. let – kdo viděl úchvatný Wieneho horror Cabinet doktora Caligariho, nemohl to přehlédnout.

Ze „zlaté“ éry kubismu 1911-14 se nám dochovalo jen několik staveb. Dnes jsou snad bez výjimky všechny památkami, některé dokonce národními. Byly nákladně opraveny a jsou – až na detaily – ve výborném stavu. Platí to pro pražské realizace, jako jsou Chocholovy domy pod Vyšehradem, dům U Černé Matky Boží, kde se dokonce podařilo obnovit kubistický interiér Grand café Orient. Po rekonstrukci je i další Gočárova stavba: dvojdům v Tychonově ulici na Hradčanech. Opraven byl dům Diamant ve Spálené ulici (bohužel až na zahrádku s kašnou, která patří městu a na renovaci stále čeká). Poničená lampa na Jungmannově náměstí, na jejíž neblahý stav léta upozorňoval architekt Jan Kaplický, byla nahrazena přesnou kopií. Z mimopražských děl je restaurován jeden ze dvou Janákových domů v Pelhřimově, jeho vila v Jičíně a dokonce i donedávna ještě zdevastovaná Bauerova vila v Libodřicích u Kolína, což je méně známá Gočárova stavba. Tam dokonce Nadace českého kubismu zřídila stálou expozici, kde můžete obdivovat také design. Další krásný Gočár – sanatorium v Lázních Bohdaneč - je rovněž v pořádku, když se nám před časem podařilo zabránit nevhodné přístavbě.

V horší kondici jsou tak dosud jen Janákův domek v Pehřimově a Beladův činžák v Neklanově ulici na pražském Vyšehradě, ale věřím, že i na tyto trochu zapomenuté stavby dojde. Přesto je tu dosud jeden objekt, který je v bídném stavu, po léta prázdný a do značné míry zdevastovaný. Jde přitom o zcala unikátní dům, jak se pokusím vysvětlit. Emil Králíček - vila Litol

V roce 1912 si vídeňský podnikatel v oboru cukrovarnictví Michael Benies, který pocházel z rodiny významných průkopníků tohoto průmyslového odvětví a šlechtitelů nových odrůd cukrové řepy, nechal u svého cukrovaru v obci Litol u Lysé nad Labem postavit neobvykle koncipovanou vilu. Věnoval ji jako svatební dar své dceři, která se provdala za vídeňského diplomata dr. Heinricha Benedikta. Projekt si objednal u přední pražské stavební firmy Matěje Blechy, resp. u jejího šéfprojektanta Emila Králíčka (1877-1930). Ten byl právě v této době ovlivněn kubismem a projektoval v tomto stylu několik staveb (výše zmíněný dům Diamant a kubistickou lucernu, dále dům v Karmelitské ulici, interiér Betlémské kaple na Žižkově, hrobku v Turnově ad.). Litolský dům proto dekoroval v tomto stylu – údajně na přání vlastníka se také inspiroval motivem krystalizace cukru. Jinak je stavba svým pojetím spíš modernistická. Nádherná je prostorná vnitřní hala se schodištem, přisvětlená střešním oknem s ozdobnou mříží ve tvaru Davidovy hvězdy. Největší atrakcí, která Beniesův dům řadí mezi architektonické unikáty své doby, byla však střešní zahrada. Motiv rovné střechy se u nás v této době už objevil (vila s ateliérem sochaře Bílka v Praze, vila arch. Roitha v Černošicích; obě stavby z let 1910-11; pražský městský sirotčinec, 1912-13), ale žádná z nich nebyla koncipována jako zahrada.

Další osudy domu však nebyly radostné. Benedikt, který snad působil jako diplomat v Jižní Americe, dům prodal, Beniesova rodina skončila v Osvětimi. Po válce dům sloužil jako správní objekt cukrovaru. Ten byl ovšem v 90. letech zbourán a krásná zahrada vily zničena. Nový vlastník – německá společnost, která prodává automobily, nechala dům prázdný a v jeho bezprostřední blízkosti zřídila parkoviště. Emil Králíček - Benies

Na donedávna i odborníkům zcela neznámou Beniesovu vilu mne před několika lety upozornil pan Zdeněk Beck. Po určení autorství a dokumentaci jsme dům představili v rámci Králíčkovy výstavy a nyní i expozice, věnované českému architektonickému kubismu, která procestovala řadu zemí, včetně USA a Japonska. Motiv krystalického sloupu se dokonce objevil na plakátu a obálce katalogu. Mezitím vlastník objednal u architekta Davida Vávry (který mezitím dům představil i v rámci cyklu Šumná města), studii rekonstrukce a zaplatil rovněž model vily pro výše zmíněné výstavy. Od té doby se však neděje nic a prázdný objekt rychle chátrá. V Lysé nad Labem nyní vzniká občanské sdružení Za záchranu kubistické vily architekta Emila Králíčka v Litoli, bez spolupráce s vlastníkem (ARS Altmann, s.r.o.), však těžko něco zmůže. Kéž bych se jednou dočkal chvíle, kdy budu s milovníky kubismu popíjet šálek kávy na střešní terase mezi květinami a trávníky… Moc pravděpodobné to ale není. Nejspíše jen přijdeme o další unikátní památku.

Pozn.: Za některé údaje uvedené v článku jsem zavázán Šárce Koukalové z Národního památkového ústavu. Foto Ester Havlová, archív ZL, St. Svoboda a Jiří Wagner

LN, 19. 9. 2009

zlukes@mistral.cz
Archiv rubriky Architektura až do r. 1998



Prodávání dětského oblečení ještě nebylo rychlejší
Prodávání dětského oblečení ještě nebylo rychlejší

Vyfoťte, vystavte, prodejte. Jednoduše přes mobilní aplikaci Bazaru eMimino.cz






 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.